Skogbruk, en arbeidsplass for alle?

 

En framtidsrettet næring er nødt til å hente dyktige medarbeidere fra 100 % av befolkningen for å være konkurransedyktig. Per i dag gjør ikke skognæringen det. Prosjektet  «Skogbruk, en arbeidsplass for alle?" er et samarbeid mellom Glommen Mjøsen Skog, Skogkurs, Kvinner i Skogbruket, Velg Skog, NMBU og Høgskolen i Innlandet og handler om kvinners, men også menns trivsel i skogbruket. Prosjektet skal i tillegg forsøke å finne ut hvorfor kvinner med høyere skogutdanning ikke velger å jobbe i skognæringen eller slutter i bransjen.

Siden 80-90-tallet har andelen kvinner som gjennomfører høyere utdanning stått nærmest på stedet hvil, på mellom 15-20 %, selv om det hele tiden har vært snakket mye om at skogbruket trenger flere kvinner. Etter endt utdanning velger en andel av disse seg ut av næringen, så andelen blir enda lavere. -Hvor stor andel er egentlig dette, og hvorfor forsvinner noen mens andre blir?

Målet med prosjektet er å få kunnskap om andelen menn og kvinner med høyere utdanning i skogbruk som slutter i skognæringen og årsaker til at de slutter. Prosjektet skal også finne ut om hvordan tiltak som nettverk og mentorer kan bidra til at kvinner trives og blir i næringen. Gjennom et samarbeid med Forsvaret skal prosjektet se på hva de har gjort for å lykkes med å øke andelen kvinnelige soldater, og bedre trivselen for kvinner i Forsvaret.

Skogbruket trenger kvinner til alle nivå av skogbruket, også som fagarbeidere og praktiske utøvere. Dette prosjektet er avgrenset til å omhandle høyere utdanning, men parallelt gjennomføres flere andre prosjekter med fokus på mer praktisk yrkesretninger, blant annet gjennom Interreg-prosjektet «Skogsjobb i grenseland», og aktiviteten i Velg Skog.

Bildet viser Hanne Kathrine Sjølie, førsteamanuensis på Institutt for skog- og utmarksfag ved Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi, HiNN avd. Evenstad, som er prosjektleder for prosjektet. Foto: HINN.

 

Les mer på nettsiden til Høgskolen i Innlandet.

 

Les mer på nettsiden til Glommen Mjøsen Skog

 

Prosjektet var innslag på NRK P1, hør innslaget

 

Prosjektet var innslag på NRK Dagsrevyen, se innslaget (etter 31 minutter)

 

Kontakt

 • Administrerende direktør

  Eva Skagestad

  971 74 457

  es@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 24.01.2022

  Kommune: Verdal

  Varighet: 15 timer

 • 2 250,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag

  Dato: 25.01.2022

  Kommune: Vinje

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 570,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag

  Dato: 26.01.2022

  Kommune: Vinje

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 570,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vedlikehold av motorsaga - 4 timer

  Dato: 27.01.2022

  Kommune: Kristiansand

  Varighet: 4 timer

 • 990,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook