Skogkurs rendyrker egen kjernevirksomhet

Skogkurs er i dag største eier av eiendomsselskapet Skogbrukets konferansesenter AS på Honne, og står for daglig ledelse. Eiendommen består av 240 dekar og ca 6000 m2 bygningsmasse, og tar derfor en del tid og ressurser. 

Skogkurs sin kursvirksomhet skjer i dag i stor grad ute hos kundene og via nett, og har dermed i liten grad behov for hotellet på Honne. - Det er en tid for alt, sier administrerende direktør i Skogkurs og daglig leder i Skogbrukets Konferansesenter AS Eva Skagestad. På grunn av driftsendringen og Skogkurs sitt behov og ønske for å fokusere på kjernevirksomhet, har eierne av eiendomsselskapet besluttet å selge. 

Skogbrukets konferansesenter AS sitt formål er å eie og drive et konferansesenter for norsk skogbruk på eiendommen Honne på Biri. Eiendomsselskapet har 52 aksjonærer.   

Skogbrukets Konferansesenter ble etablert og bygget på starten av 70-tallet, og tatt i bruk i 1972. Den gangen var internat med overnatting og bespisning en integrert del av Skogkurs sin drift. I årenes løp er bygningsmassen utvidet, og bruken endret. I 1992 ble Honne hotell og konferansesenter AS skilt ut som eget driftsselskap og drives som et frittstående hotell. Eiendomsselskapet er 100 % eier av hotellet. 

Skogbrukets Konferansesenter AS har startet forberedelser til salg, og vil i løpet av kort tid velge megler for bistand i prosessen. 

Det er ikke tatt stilling til om Skogkurs skal flytte fra lokalene på Biri. - Dette avhenger av hva en ny eier vil bruke lokalene til, forteller Skagestad. Dersom en kjøper ønsker at kontorene har en leietaker ved overdragelse, kan vi bli. Men dersom det kommer en kjøper som vil disponerer hele eiendommen alene, skal vi se oss om etter kontor et annet sted i Mjøs-området. Dette vil styret i Skogkurs diskutere i tiden framover, og ved en eventuell flytting vil valg av sted vurderes grundig. Det er viktig for oss å understreke at Skogkurs ER de menneskene som staben består av. De skal derfor ivaretas på best mulig måte i denne prosessen. 

Vi har ikke dårlig tid, avslutter Skagestad. 
 

Kontakt

 • Administrerende direktør

  Eva Skagestad

  971 74 457

  es@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 24.01.2022

  Kommune: Verdal

  Varighet: 15 timer

 • 2 250,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag

  Dato: 25.01.2022

  Kommune: Vinje

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 570,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag

  Dato: 26.01.2022

  Kommune: Vinje

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 570,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vedlikehold av motorsaga - 4 timer

  Dato: 27.01.2022

  Kommune: Kristiansand

  Varighet: 4 timer

 • 990,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook