Maskinfører med beredskapspakke

SKOGSKOLEN med skogbrannkurs for entreprenører og maskinførere

Skogkurs har i samarbeid med Skogbrand utviklet nettkurset som nå er tilgjengelig på SKOGSKOLEN - skognæringens fellessatsning på e-læring.

Kurset er utarbeidet for at skogsentreprenører og maskinførere kan drive trygg maskinell skogsdrift og markberedning også i skogbrannsesongen.

Innholdet er delt i tre kapitler:

 • Skogbrannteori
 • Unngå skogbrann - forebygging og beredskap
 • Ved skogbrann

Gjennom kurset blir deltakeren kjent med stoffet i form av tekst, bilder, enkle animasjoner, videoer og interaktive nettforelesninger. Hvert kapittel avrundes med øvingsoppgaver - og til slutt en avslutningsoppgave som ved bestått kvalifiserer til kursbevis. Antatt tid på å gjennomføre kurset er omlag 2 timer.

Organisasjonene bak SKOGSKOLEN: Allskog, AT Skog, Glommen Mjøsen Skog, Norskog, Statskog, Viken Skog og Skogkurs kan tildele kurset til sine entreprenører og maskinførere. De som ikke har denne tilknytningen, kan kjøpe kurset for kr. 250 fra SKOGSKOLENs nettside.
 


SKOGSKOLEN


 

Kontakt

 • Jon Eivind Vollen

 • Informasjons- og utviklingssjef

  Jon Eivind Vollen

  952 82 271

  jev@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 21.01.2022

  Region: Landås

  Varighet: 15 timer

 • 2 550,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vedlikehold av motorsaga - 4 timer

  Dato: 27.01.2022

  Kommune: Kristiansand

  Varighet: 4 timer

 • 990,-
 • Påmelding og informasjon
 • Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 27.01.2022

  Region: Hedmarken

  Varighet: 15 timer

 • 2 250,-
 • Påmelding og informasjon
 • Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 28.01.2022

  Kommune: Kvinnherad

  Varighet: 15 timer

 • 2 680,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook