SKOGSKOLEN – en suksess!

Koronaen har ført til at mange hundre personer har plantet gran for første gang denne våren. Nettkursene om skogplanting  har gjort det mulig å gi nær 1400 deltakere grunnleggende kunnskap om planting.


SKOGSKOLEN.NO

 

Skogkurs er prosjektleder, og har teknisk og pedagogisk ansvar for SKOGSKOLEN, som er fellessatsingen for e-læring i skogbruket. De syv organisasjonene som står bak, er Glommen Mjøsen Skog, Viken Skog, AT Skog, Allskog, Norskog og Statskog i tillegg til Skogkurs.

Skjermbilde fra nettkurset i Skogplanting for profesjonelle. Du lærer gjennom tekst, bilder, videoer og animasjoner, og kurset avsluttes med en avslutningsoppgave som må ha minst 85 % riktig for å bestå. 


SKOGSKOLEN har tilsvarende kurs for ungskogpleie, og så snart utenlandsk arbeidskraft igjen kan komme til Norge, ligger kursene klare også på engelsk, latvisk, litauisk, polsk og serbisk.  

I samarbeid med Skogbrand er det utviklet et skogbrannkurs for entreprenører og maskinførere, som kan tas i bruk nå i skogbrannsesongen for å forebygge brann. Foreløpig har nær 400 blitt registrert som deltakere i dette kurset. 

Les mer om kurset hos Skogbrand:
Skogbrannkurs for entreprenører og maskinførere - Skogbrand 
 

Om SKOGSKOLEN

Alle kursene er samlet på en e-læringsplattform som gjør det mulig for organisasjonene selv å legge inn kursdeltakere og administrere disse etter region og stilling. Systemet som brukes heter Moodle Workplace, og er e-læringsplattform som benyttes over hele verden.  


Bakgrunnen for SKOGSKOLEN er at bransjens utøvende aktører ønsker i fellesskap å heve det skogfaglige kompetansenivået i alle sine ledd i skogbruket, gjennom felles satsning på ny formidlingsteknologi og inkluderende samarbeid om kursutvikling.  


Omforente krav til kompetanse gjennom Norsk PEFC Skogstandard er en viktig faktor som ligger til grunn for dette prosjektet. SKOGSKOLEN er et viktig bidrag til å heve kompetansen i bransjen, og på en effektiv og dokumenterbar måte nå ut til mange.  

Prosjektet finansieres med midler fra Skogtiltaksfondet i tillegg til betydelig egeninnsats fra partene. 

Fram til nå er det Eva Skagestad, direktør på Skogkurs, som selv har sittet med ansvaret for prosjektet. Nå tar Torfinn Kringlebotn over prosjektledelsen, han vil også koordinere arbeidet med å videreføre SKOGSKOLEN fra prosjekt til varig nettskole for skogbruket.

Bildet viser møte i Styringsgruppa med organisasjonenes representanter. Øverst f.v.: Eva Skagestad - Skogkurs, Magnus Mestvedt - Allskog, Torfinn Kringlebotn - Skogkurs, Per Skaare - Glommen Mjøsen Skog, Knut Nesland - AT Skog, Rune Aamold - Statskog, Even Bergsaker - Norskog, Ida Aarø - Skogeierforbundet, Erling Bergsaker - Norskog og Lars Kristen Haug - Viken Skog.


 

Kontakt

 • Torfinn Kringlebotn

 • Senior prosjektleder

  Torfinn Kringlebotn

  Rekruttering, skogbehandling og offentlig forvaltning

  909 83 308

  tk@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 24.01.2022

  Kommune: Verdal

  Varighet: 15 timer

 • 2 250,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag

  Dato: 25.01.2022

  Kommune: Vinje

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 570,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag

  Dato: 26.01.2022

  Kommune: Vinje

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 570,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vedlikehold av motorsaga - 4 timer

  Dato: 27.01.2022

  Kommune: Kristiansand

  Varighet: 4 timer

 • 990,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook