Skogkurs med kvinne-flertall i styret

På årsmøtet 27. mai fikk Skogkurs for første gang i historien kvinnelig flertall i styret. Styret består nå av 4 kvinner og 3 menn.

Med Eva Skagestad som direktør kan Skogkurs skilte med å være den organisasjonen i skogbruket som har størst kvinne-dominans i ledelsen. -Vi har forstatt en vei å gå for å få like mange kvinner som menn blant de ansatte, men det er veldig artig å få kvinneflertall i styret, sier Skagestad.  

Styre består av:

Styrets leder: Olav Bjella 
Representerer Norge Skogeierforbund.  
Til daglig organisasjonssjef, Viken Skog 
Styrets nestleder; Tone Margrethe Reierselmoen. Representerer NORSKOG.  
Til daglig leder for kompetanseutvikling i Hydra ASA 
Styremedlem Monica Grindberg. Til daglig skogsjef i Statskog Styremedlem Trygve Enger, Representerer Det norske skogselskap (DnS).  
Til daglig administrerende direktør i DnS. 
Styremedlem Siv Høye, representerer Skogeierandelslagene. Til daglig daglig leder i Timbr Styremedlem Kjersti Holt Hanssen, oppnevnt representant for Landbruks- og matdepartementet. Til daglig forsker hos NIBO.
 
Styremedlem Mikael Fønhus, representant for de ansatte ved Skogkurs. Til daglig senior prosjektleder på Skogkurs  


 

Varamedlemmer:

 • For Olav Bjella: Dag Skjølaas, Norges Skogeierforbund
 • For Tone Margrethe Reierselmoen: Benthe E. Løvenskiold, NORSKOG
 • For Trygve Enger: Kjersti Aurora Kolstad, Det norske Skogselskap
 • For Siv Høye: Magnus Mestvedt, Allskog
 • For Monica Grindberg: Stein Bomo, Statsforvalteren i Rogaland 
 • For Kjersti Holt Hanssen: Bjørn Håvard Evjen, NIBO (oppnevnt av LMD)
 • For Mikael Fønhus: Steinar Lyshaug, Skogkurs (ansattes representant)

 

 

Kontakt

 • Administrerende direktør

  Eva Skagestad

  971 74 457

  es@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 21.01.2022

  Region: Landås

  Varighet: 15 timer

 • 2 550,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vedlikehold av motorsaga - 4 timer

  Dato: 27.01.2022

  Kommune: Kristiansand

  Varighet: 4 timer

 • 990,-
 • Påmelding og informasjon
 • Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 27.01.2022

  Region: Hedmarken

  Varighet: 15 timer

 • 2 250,-
 • Påmelding og informasjon
 • Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 28.01.2022

  Kommune: Kvinnherad

  Varighet: 15 timer

 • 2 680,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook