Skogfondskalkulatoren i ny versjon

Nå kan du legge inn driftstilskudd i Skogfondskalkulatoren. Har du taubanedrifter eller andre type drifter der du får tilskudd til drifta, kan kalkulatoren vise hva du sitter igjen med på konto etter at drifta og investeringene er gjort og skatten betalt.

Som før gir Skogfondskalkulatoren deg resultat etter skatt, når investeringene dekkes med skogfond. Legg inn dine egne forutsetninger for årets skogsdrift og planlagte investeringer. Forutsetningene finner du under fanene: Drift - Investering - Skogfond.

Fanen Resultat viser umiddelbart hvordan skogfondsordningen virker for deg og hva du står igjen med på egen konto. Endre forutsetningene og velg Resultat igjen for å vurdere ulike alternativer.

For å ta vare på dine valg og resultatet kan du sende tallsammendrag på e-post - til deg selv eller andre.


Hva koster egentlig investeringen?

Kalkulatoren beregner også hva de planlagte investeringene faktisk koster deg. Den forutsetter at alle investeringene dekkes med tilskudd eller skogfond. Resultatet som vises er din egenandel etter skatt.

Svaret på dette finner du under knappen «Tallsammendrag» på Resultat-fanen.


To versjoner

Med dagens skatteregler får alle som driver «kapitalskogbruk» beholde momsen på skogbruksinntekten sin. De får derimot ikke fradrag for inngående moms, og skattesatsen er den samme som på f.eks. renteinntekter på bankinnskudd. De som driver «virksomhetsskogbruk» har derimot fortsatt moms, og har personbeskatning med en marginal skattesats som øker med stigende inntekt.

Vi har derfor laget to versjoner av skogfondskulkulatoren. Hvilken versjon du vil bruke, velger du på forsiden i kalkulatoren.


Mer kunnskap om skogbeskatning finner du i Skogkurs veilederen om Skogbeskatning
 

 

Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Mikael Fønhus

  Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

  992 87 002

  mf@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 10.12.2021

  Kommune: Bømlo

  Varighet: 15 timer

 • 2 550,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vindfallhogst - 7,5 timer

  Dato: 10.12.2021

  Region: Begnadalen

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 400,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vindfallhogst - 7,5 timer

  Dato: 11.12.2021

  Region: Bruflat

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 700,-
 • Påmelding og informasjon
 • Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 13.12.2021

  Kommune: Kinn

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook