Bernt Bjørnstad ny ansatt på Skogkurs

Bjørnstad skal jobbe som prosjektleder innen skogskjøtsel. Bjørnstad brenner for å få i gang ny skog, det er å forme fremtidsskogen han syns er det mest interessante innen skogfaget. Skogskjøtsel er helt sentral kunnskap for optimal verdiproduksjon og for skog i klimasammenheng. 

-Det er spesielt morsomt å kunne jobbe med skogen som fag, og kunne bidra til et godt stell av skogen, sier Bjørnstad.

Bernt Bjørnstad har tidligere jobbet som skogkulturansvarlig og skogbruksleder for Glommen Mjøsen skog, og har hatt oppgaver innen gjennomføring og kvalitetsoppfølgning. Bjørnstad har også en Master i skogbruk fra NMBU. Bjørnstad begynte sin karriere innen skogbruket allerede som 13 åring med sommerjobb innen ungskogpleie, og senere også skogkulturpådriver for Glommen Mjøsen Skog.

- Gjennom jobben ønsker jeg å kunne jobbe mer med skogfaget, og kunne anvende min kunnskap og formidle videre til våre instruktører og skoginteresserte, utdyper Bjørnstad. 

Bjørnstad vokste opp på gårdsbruk, og har alltid hatt en interesse for jakt og friluftsliv. I dag bor han på egen gård med skog og korn produksjon ved siden av jobben hos Skogkurs. 

Kontakt

 • Prosjektleder

  Bernt Bjørnstad

  Skogskjøtsel

  476 08 568

  bb@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 10.12.2021

  Kommune: Bømlo

  Varighet: 15 timer

 • 2 550,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vindfallhogst - 7,5 timer

  Dato: 10.12.2021

  Region: Begnadalen

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 400,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vindfallhogst - 7,5 timer

  Dato: 11.12.2021

  Region: Bruflat

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 700,-
 • Påmelding og informasjon
 • Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 13.12.2021

  Kommune: Kinn

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook