Ny veikalkulator

Skogkurs lanserer nettbasert veikalkulator. Skal vi bygge skogsbilvei før vi hogger, eller skal vi satse på lang terrengkjøring med lassbærer?


NB! Kalkulatoren er ikke detaljert nok til å ta beslutning om å bygge eller ikke bygge vei. Derimot kan den gi grunnlag for å bestemme om du som skogeier skal gå videre med planleggingen eller ikke.


Kalkulatoren kan på brukes på alle plattformer, - gjerne ute i skogen på en smarttelefon.

Her kan skogeieren, eller den som veileder skogeiere, beregne nytten av å bygge vei framfor å drive lang terrengtransport.

Nytten er gevinsten ved innspart terrengtransport pluss fordelen av bominntekter, høyere jaktverdi, billigere skogskjøtsel, mer effektivt tilsyn m.m. På kostnadssida finner vi bygging av veien og alt framtidig vedlikehold. 


 Gå til kalkulatoren her

 

PS: Vi oppfordrer alle til å lese forklaringsteksten nøye første gang du bruker kalkulatoren.

Kalkulatoren har blitt til i prosjektet «Veiøkonomi – ny Skogkurs veileder». Prosjektet er finansiert med støtte fra Skogbrukets Verdiskapingsfond og Utviklingsfondet for skogbruket

 

Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Mikael Fønhus

  Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

  992 87 002

  mf@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 10.12.2021

  Kommune: Bømlo

  Varighet: 15 timer

 • 2 550,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vindfallhogst - 7,5 timer

  Dato: 10.12.2021

  Region: Begnadalen

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 400,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vindfallhogst - 7,5 timer

  Dato: 11.12.2021

  Region: Bruflat

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 700,-
 • Påmelding og informasjon
 • Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 13.12.2021

  Kommune: Kinn

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook