Vellykket nettverkssamling for lærere på Vg2 Skog

I to dager har norske og svenske videregåendelærere vært samlet på Honne. Ni norske og to svenske skoler var representert. I tillegg deltok Kvinner i Skogbruket, Velg Skog og MEF Skog. Arrangør var Skogkurs. 

Dette har blitt et årvisst arrangement, men aldri har så mange deltatt. Spesielt gledelig er det at to nye skoler, Grong og Kjelle, er i ferd med å bygge opp et fullverdig tilbud på Vg2 Skog. Det gir mulighet for kortreist skogutdanning for enda flere ungdommer i distriktene.

Gjennom prosjektet Skogsjobb i gränsland er norske og svenske naturbruksskoler i ferd med å utvikle et grenseoverskridende samarbeid. Fra svensk side deltok derfor to skoler på årets nettverkssamling.

- Det beste med hele samlingen var besøket fra Sverige, var det en av de norske lærerne som sa.

Mye av samlingen gikk med til erfaringsutveksling. Likevel viser evalueringen at dette er noe mange ønsker å bruke enda mer tid på. Sælig undervisningsopplegg knyttet til skogsmaskin.

Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Mikael Fønhus

  Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

  992 87 002

  mf@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Ungskogpleie med motorryddesag – 7,5 timer

  Dato: 03.12.2021

  Region: Førde

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 400,-
 • Påmelding og informasjon
 • Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 06.12.2021

  Region: Telemark

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 06.12.2021

  Kommune: Sogndal

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Norsk PEFC Skogstandard for skogeiere

  Dato: 06.12.2021

  Region: Kaupanger

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 400,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook