studenter på feltdag

Studenter på kurs i Norsk PEFC Skogstandard

Lørdag 23. oktober fikk 15 skogstudenter på NMBU Ås og HINN Evenstad praktisk innføring i Norsk PEFC Skogstandard ute i skogen. Skogkurs er ansvarlig for gjennomføringen av kurset som er sponset av Velg Skog og PEFC Norge.

Etter studiene starter mange skogstudenter i jobber med tømmeromsetning og foryngelse av skogen. Dette er typiske stillinger hvor PEFC krever dokumentasjon på at arbeidstakeren er kurset i sertifiseringsordningen. Derfor er dette kurset populært og viktig for studentene.

Det var studentene selv som hadde initiativet til et slikt kurs, noe Jørn Lileng i Velg Skog tok tak i og sørget for ble en realitet.

Studentene gjennomførte Skogkurs sitt nettkurs, Norsk PEFC Skogstandard. I tillegg fikk studentene en introduksjon til sertifiseringsordningene av Thomas Husum (PEFC Norge) og Anders Q. Nyrud (NMBU). Den praktiske koblingen fikk de gjennom en hel dag i felt hvor ulike kravpunkter ble presentert og drøftet i felleskap med studentene. Anna Lena Albertsen (Skogkurs) hadde ansvaret for feltundervisningen.

Skogbruksleder Hans Martin Hofseth i Viken Skog og Tom Steinar Røsåsen i Røsåsen Skogsmaskiner AS stilte også på feltdagen. De delte sine erfaringer og kunnskaper, og studentene kunne dermed stille sine spørsmål til de som utøver skogbruk i praksis.

Evaluering av kurset viste at kombinasjonen med nettkurs, nettforelesninger og feltdag passet studentene godt. De satte også pris på å treffe andre skogstudenter, og å møte næringa.

På spørsmål om hva de likte best ved kurset, var dette noen av svarene:

 • En utferd der vi har mulighet for å diskutere de ulike kravpunktene og komme tett inn på definisjonspunkter knyttet til praktisk gjennomføring av drift.
 • Likte godt kombinasjonen med nettkurs, eget studie og feltdag. Veldig hyggelig å treffe alle den siste dagen.
 • Feltdagen med praktiske eksempler og kontakt med næringen

Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Anna Lena Albertsen

  Lære med skogen

  Norsk PEFC Skogstandard

  MiS med NiN

  971 65 634

  ala@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 21.01.2022

  Region: Landås

  Varighet: 15 timer

 • 2 550,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vedlikehold av motorsaga - 4 timer

  Dato: 27.01.2022

  Kommune: Kristiansand

  Varighet: 4 timer

 • 990,-
 • Påmelding og informasjon
 • Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 27.01.2022

  Region: Hedmarken

  Varighet: 15 timer

 • 2 250,-
 • Påmelding og informasjon
 • Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 28.01.2022

  Kommune: Kvinnherad

  Varighet: 15 timer

 • 2 680,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook