fagsamling

Fagsamling vei 2017

Årets Fagsamling Vei ble arrangert til Molde, 18. og 19 oktober. Samlingen ble gjennomført for 28. gang, og deltakertallet var veldig bra med 68 personer dag 1 og 50 personer dag 2.

Dag 1 ble åpnet av landbruksdirektøren i Møre og Romsdal, Frank Madsøy. Fylkesskogmester Åsmund Asper fra samme fylke tok over pinnen og snakket om utfordringer knyttet til flaskehalser og oppskriving av veilisten med hensyn til lengde og totalvekt på tømmerbilene. Med unntak av en sesjon med et veiprosjekt i Halsa kommune hvor det skal bygges erstatningsveier for E39, som skal skjære igjennom et skogsterreng, ble resten av dagen viet til Ras, flom og Skred.

Skogbrukssjef i Rauma, Rune Horvli startet tematikken rundt ras, flom og skred med å fokusere på ansvar, lovverk og utfordringer knyttet til midlertidig godkjenning av driftsveier. Jørn Lileng i landbruksdirektoratet snakket om pågående prosjekter og utfordringer knyttet til ras, flom og skred. Jan Bjerketvedt fra NMBU/NIBIO viste oss eksempler på hva som kan være utløsende faktorer for ras, flom og skred, samt hvilke verktøy som kan benyttes til planlegging av diverse arealbaserte inngrep og samtidig begrense faren for naturfarer. I tillegg snakket Bjerketvedt om pågående prosjekter knyttet til tematikken.

Hallvard Berg fra NVE fortalte forsamlingen om deres rolle og om Naturfareforum som skal drive med forebyggende arbeid i tilknytning til naturfare. Sandra Alnes fra Ldir avsluttet innesesjonen med å sette forsamlingen inn i lover og regler knyttet til naturskader og hvordan naturskadetakst kan gjennomføres.

Nytt av året var at forsamlingen ble tatt med ut på befaring på dag 1. Vi reiste opp i marka ovenfor Molde for å se på nybygd, kombinert skogsbilvei/turvei med utsikt over hele Molde. Der ble vi også underholdt av en livlig skogshistoriker ved navn Austigard.
 

Foredragene fra Dag 1 finner du her.
 


Dag 2 satte vi oss på bussen for å beskue utfordringene med ras, flom og skred i praksis. Været var praktfullt, og diskusjonene ble mange. Vi så på taubanedrifter kombinert med nye veier, store bratte skogområder som ligger overfor byggefelter med stor fare for skred ved feil inngrep, og en gravedrift hvor økonomien til skogeier ble veldig god etter god planlegging av tømmerkjøper. Underveis stoppet vi ved vakre Valldal for lunsj og vi kjørte ned Trollstigen med varierende spenningsnivå på passasjerene i bussen.

Deltakerne var engasjerte og den utfordrende tematikken rundt faren for ras, flom og skred ble godt belyst i praksis.


Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Steinar Lyshaug

  Driftsteknikk,og Infrastruktur

  996 37 311

  sl@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Ungskogpleie med motorryddesag – 7,5 timer

  Dato: 03.12.2021

  Region: Førde

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 400,-
 • Påmelding og informasjon
 • Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 06.12.2021

  Region: Telemark

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 06.12.2021

  Kommune: Sogndal

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Norsk PEFC Skogstandard for skogeiere

  Dato: 06.12.2021

  Region: Kaupanger

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 400,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook