Skogkurs utvikler nytt kurs: Integrert plantevern i skog

Særlig på god mark er foryngelsen en del steder blitt svært vanskelig.

God foryngelse er svært viktig for økonomien til skogeieren. Sammen med NIBIO, Viken Skog, Mattilsynet, Fylkesmennene i Østfold og Vestfold samt utvalgte kommuner arbeider Skogkurs med et kurstilbud som blir en påbygging for innehavere av sprøytesertifikat. Til grunn ligger forskriften om plantevernmidler, og målsetningen er å lære en differensiert ungskogpleie, og at bruken av kjemiske midler skal reduseres betraktelig samtidig som man sikrer god nok foryngelse av skogen. Dermed kan vi redusere både kostnader og miljøbelastning.

En invasjon av de svartelistede arter rødhyll og kjempespringfrø, i tillegg til de tradisjonelle problemartene, gjør mange steder foryngelsen svært vanskelig. Samtidig er bruken av kjemiske sprøytemiddel kraftig redusert i skogbruket, noe som gjør foryngelsen enda mer krevende. Med den nye «Forskrift for plantevernmidler» kreves det en integrert behandling av ungskogfelter. Her må alle tiltak nøye vurderes, gjerne i en kombinasjon av mekaniske eller kjemiske virkemidler.

Kunnskapen om de nevnte svartelisteartene i skogbruket er ganske begrensede. Derfor tester vi ut noen enkle tiltak mot disse to artene. Sammen med eksisterende kunnskap og erfaringer er målsetningen å ha et en-dags kurs klart i løpet av 2019 eller 2020.

 

Aktivt Skogbruk-instruktør Hans-Ole Arnesen stubbebehandler rødhyll-stubber for å se effekten på forskjellige tidspunkt og konsentrasjoner.

 

 

Kontakt

 • Prosjektleder

  Bjørn Einar Rakstang

  Skogeieropplæring, Internasjonalt arbeid

  913 07 576

  ber@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 06.01.2020

  Region: Nordre Sunnmøre

  Varighet: 15 timer

 • 1 870,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vedlikehold av motorsaga - 4 timer

  Dato: 08.01.2020

  Kommune: Åmli

  Varighet: 4 timer

 • 860,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 08.01.2020

  Kommune: Steinkjer

  Varighet: 15 timer

 • 1 870,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 09.01.2020

  Region: Sandane

  Varighet: 15 timer

 • 1 870,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Juletreproduksjon - Temabok

  Boka er et resultat av et samarbeid mellom Norsk Juletre og Skogbrukets Kursinstitutt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Felling

  Dokumentert sikkerhetsopplæring

  1. januar 2002 trådte bestemmelsene om krav om dokumentert sikkerhetsopplæring i kraft for landbruket. Forskriften retter seg blant annet mot virksomheter og familiebruk i landbruket.

 • Les artikkel
 • Vinterbilveier

  Vinterbilveger og isveger - en veileder

  Bruken av snø og is som transportbane har lange tradisjoner, men kunnskapene er i ferd med å bli glemt. Vinterbilveger og isveger er en faglig veileder for dem som ønsker å ta metodene i bruk.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Verktøy for kalkulasjon av skogsdrift

  Første betingelsen for å unngå kostnader er å kjenne kostnadsdriverne. Deretter kan vi sette inn tiltak - kortsiktige og langsiktige.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook