Kurs i bruk av UAV i skogbruket - på Honne 30.-31. oktober

NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi), UAS Norway (interesse organisasjon for dronebrukere i Norge) og Skogkurs arrangerer et lunsj til lunsj kurs i bruk av UAV i Skogbruket 30.-31. oktober i år.  Påmeldingsfrist er 10. oktober.

Skogbruket i Norge er under stadig utvikling, og bruk av drone (UAV) til overvåkning, taksering og planlegging med mer, er på full fart inn.

På kurset vil forskjellige applikasjoner bli vist frem sammen med foredrag og diskusjoner rundt erfaringer knyttet til dronebruk i norsk skogbruk. Demonstrasjon i felt sammen med visning av de nyeste teknologiløsningene er også på programmet.  
 


Mer informasjon og påmelding

 

 

Kontakt

  • Senior prosjektleder

    Steinar Lyshaug

    Driftsteknikk,og Infrastruktur

    996 37 311

    sl@skogkurs.no

  • Finn andre ansatte

  • Del
  • Kurs

    Kurs

    Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

    Dato: 06.01.2020

    Region: Nordre Sunnmøre

    Varighet: 15 timer

  • 1 870,-
  • Påmelding og informasjon
  • Vedlikehold av motorsaga - 4 timer

    Dato: 08.01.2020

    Kommune: Åmli

    Varighet: 4 timer

  • 860,-
  • Påmelding og informasjon
  • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

    Dato: 08.01.2020

    Kommune: Steinkjer

    Varighet: 15 timer

  • 1 870,-
  • Påmelding og informasjon
  • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

    Dato: 09.01.2020

    Region: Sandane

    Varighet: 15 timer

  • 1 870,-
  • Påmelding og informasjon
  • Vis alle kurs

    Butikk

    Butikk

    Juletreproduksjon - Temabok

    Boka er et resultat av et samarbeid mellom Norsk Juletre og Skogbrukets Kursinstitutt.

  • 200,-
  • Pris eks. frakt

    Vis flere produkter

    Kunnskap

    Kunnskap

    Felling

    Dokumentert sikkerhetsopplæring

    1. januar 2002 trådte bestemmelsene om krav om dokumentert sikkerhetsopplæring i kraft for landbruket. Forskriften retter seg blant annet mot virksomheter og familiebruk i landbruket.

  • Les artikkel
  • Vinterbilveier

    Vinterbilveger og isveger - en veileder

    Bruken av snø og is som transportbane har lange tradisjoner, men kunnskapene er i ferd med å bli glemt. Vinterbilveger og isveger er en faglig veileder for dem som ønsker å ta metodene i bruk.

  • Les artikkel
  • Skogkurs på Youtube

    Viktige begreper i skogbruket

    Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

  • Les artikkel
  • Feltkontroll

    Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

    Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

  • Les artikkel
  • Verktøy for kalkulasjon av skogsdrift

    Første betingelsen for å unngå kostnader er å kjenne kostnadsdriverne. Deretter kan vi sette inn tiltak - kortsiktige og langsiktige.

  • Les artikkel
  • Vis flere artikler

    Facebook