Skogsvei

Frivillig MVA-registrerte veianlegg mindre gunstige enn før

Tidligere har et MVA-registrert skogsveianlegg kunnet fakturere anleggsbidrag til sine medlemmer for bygging og opprusting av skogsvei uten påslag av MVA. Dermed ble skogeiere som ikke var MVA-registrert spart for MVA-kostnaden. Med nye skatteregler må alle som ikke skal levere næringsoppgave (såkalte kapitalskogbrukere) få faktura med påslag av MVA.

Årsaken til denne endringen skyldes at Skatteetaten ønsker lik behandling av merverdiavgiften (MVA) for alle som driver skogbruk utenfor næring. De såkalte kapitalskogbrukerne får som kjent beholde MVA på alle sine inntekter, men får samtidig MVA som kostnad på alle investeringer.

Tidligere kunne MVA-registrerte veianlegg / veiforeninger fakturere alle anleggsbidrag på opprusting og nybygging uten MVA.

Heretter må altså veiforeningen holde styr på hvem som driver virksomhetsskogbruk og hvem som driver kapitalskogbruk. Til virksomhetsskogbrukerne kan veilaget fakturere anleggsbidrag uten påslag av mva, men må fakturere med påslag av MVA til de som driver kapitalskobruk.

Den nye ordningen skaper mer jobb for veiforeningen, samtidig som nytten helt faller bort for de fleste medlemmene. Eneste unntaket er virksomhetsskogbrukere som har hatt MVA-omsetning under 50.000 kroner og av den grunn ikke er MVA-registrerte. Disse vil fortsatt kunne få faktura uten MVA og spare denne kostnaden.


Les mer om saken på Kunnskapsskogen.

 

Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Mikael Fønhus

  Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

  992 87 002

  mf@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 10.12.2019

  Kommune: Lillesand

  Varighet: 15 timer

 • 1 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Smart bruk av skogfond

  Dato: 11.12.2019

  Region: Setesdal (Iveland- Bykle)

  Varighet: 4 timer

 • 830,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag - 15 timer

  Dato: 11.12.2019

  Region: Sogndal

  Varighet: 15 timer

 • 1 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 19.12.2019

  Kommune: Nome

  Varighet: 15 timer

 • 1 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Juletreproduksjon - Temabok

  Boka er et resultat av et samarbeid mellom Norsk Juletre og Skogbrukets Kursinstitutt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Felling

  Dokumentert sikkerhetsopplæring

  1. januar 2002 trådte bestemmelsene om krav om dokumentert sikkerhetsopplæring i kraft for landbruket. Forskriften retter seg blant annet mot virksomheter og familiebruk i landbruket.

 • Les artikkel
 • Vinterbilveier

  Vinterbilveger og isveger - en veileder

  Bruken av snø og is som transportbane har lange tradisjoner, men kunnskapene er i ferd med å bli glemt. Vinterbilveger og isveger er en faglig veileder for dem som ønsker å ta metodene i bruk.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Verktøy for kalkulasjon av skogsdrift

  Første betingelsen for å unngå kostnader er å kjenne kostnadsdriverne. Deretter kan vi sette inn tiltak - kortsiktige og langsiktige.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook