Skogsvei

Frivillig MVA-registrerte veianlegg mindre gunstige enn før

Tidligere har et MVA-registrert skogsveianlegg kunnet fakturere anleggsbidrag til sine medlemmer for bygging og opprusting av skogsvei uten påslag av MVA. Dermed ble skogeiere som ikke var MVA-registrert spart for MVA-kostnaden. Med nye skatteregler må alle som ikke skal levere næringsoppgave (såkalte kapitalskogbrukere) få faktura med påslag av MVA.

Årsaken til denne endringen skyldes at Skatteetaten ønsker lik behandling av merverdiavgiften (MVA) for alle som driver skogbruk utenfor næring. De såkalte kapitalskogbrukerne får som kjent beholde MVA på alle sine inntekter, men får samtidig MVA som kostnad på alle investeringer.

Tidligere kunne MVA-registrerte veianlegg / veiforeninger fakturere alle anleggsbidrag på opprusting og nybygging uten MVA.

Heretter må altså veiforeningen holde styr på hvem som driver virksomhetsskogbruk og hvem som driver kapitalskogbruk. Til virksomhetsskogbrukerne kan veilaget fakturere anleggsbidrag uten påslag av mva, men må fakturere med påslag av MVA til de som driver kapitalskobruk.

Den nye ordningen skaper mer jobb for veiforeningen, samtidig som nytten helt faller bort for de fleste medlemmene. Eneste unntaket er virksomhetsskogbrukere som har hatt MVA-omsetning under 50.000 kroner og av den grunn ikke er MVA-registrerte. Disse vil fortsatt kunne få faktura uten MVA og spare denne kostnaden.


Les mer om saken på Kunnskapsskogen.

 

Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Mikael Fønhus

  Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

  992 87 002

  mf@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Vedlikehold av motorsaga - 4 timer

  Dato: 21.10.2019

  Kommune: Kristiansand

  Varighet: 4 timer

 • 830,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag - 15 timer

  Dato: 22.10.2019

  Kommune: Kristiansand

  Varighet: 15 timer

 • 1 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Ungskogpleie - 10 timer

  Dato: 24.10.2019

  Kommune: Åmli

  Varighet: 10 timer

 • 1 840,-
 • Påmelding og informasjon
 • Skogsbilveibygging - et kurs for entreprenører

  Dato: 24.10.2019

  Region: Biri

  Varighet: 10 timer

 • 900,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Foryngelse av barskog - Temabok

  Boka innholder sentrale kunnskaper om foryngelse av barskog. Vegetasjonstypene i skog vises med bilder og tekst, og de fire hogstformene ved foryngelse defineres.

 • 220,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Planting

  I denne artikkelen finner du aktuelt fagstoff om planting: spillelister på YouTube, PDF for nedlasting og e-boka Skogplanting.

 • Les artikkel
 • Skogkurspodden - podkast om skogbruket i Norge

  Podcasten med navnet Skogkurspodden er ment som et kombinert informasjons- og diskusjonsmedium der gjester i studio tar opp ulike temaer knyttet til norsk skogbruk. 

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook