Mis med NiN

MiS med NiN - kurs for feltkartleggere

Dette kurset i regi av Landbruksdirektoratet, er beregnet på alle som skal ut i felt og registrere livsmiljøer i skog (MiS-kartlegge). Del 1 er nettbasert, og gjennomføres i eget tempo av den enkelte deltaker. Del 2 er på Honne Hotell og Konferansesenter 26.-27. mai.

Skogbrukets metode for registrering av livsmiljøer i skog, Miljøregistrering i skog (MiS), er revidert, og siden 2017 utgjør NiN (Natur i Norge) en del av metodikken. Kurset gir en innføring i NiN, med vekt på det som er relevant skog, og NiN som en del av metodikken i MiS. Demonstrasjoner og øvelser i felt utgjøre en viktig del av kurset. Formålet er at deltakere etter endt kurs skal være i stand til å kartlegge MiS-livsmiljøer etter NiN. 

Kursholdere fra Landbruksdirektoratet, Naturhistorisk museum (UiO) og Skogkurs.


Les mer og meld deg på kurset her 

 


Les mer om Miljøregistrering i skog (MiS) på Kunnskapsskogen

 

 

Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Anna Lena Albertsen

  Lære med skogen

  PEFC Norsk Skogstandard

  MiS med NiN

  971 65 634

  ala@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Veiøkonomi

  Dato: 14.04.2021

  Region: Hele landet

  Varighet: 4 timer

 • 1 200,-
 • Påmelding og informasjon
 • Skogsveibygging

  Dato: 16.04.2021

  Region: Hele landet

  Varighet: 15 timer

 • 2 000,-
 • Påmelding og informasjon
 • Ungskogpleie

  Dato: 22.04.2021

  Kommune: Namsos

  Varighet: 15 timer

 • 1 870,-
 • Påmelding og informasjon
 • Ungskogpleie - 10 timer

  Dato: 22.04.2021

  Kommune: Grimstad

  Varighet: 10 timer

 • 1 650,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook