Aktuelle skogfaglige webinarer – gratis!

Skogkurs fortsetter suksessen med gratis webinarer, tre nye temaer står på dagsorden før jul - alle med en times varighet på kveldstid.

Webinarene foregår med felles tidspunkt: kl. 19.00 - 20.00.

Følgende temaer tas opp:

Furu – fornyet satsing på furuskogbruk - tirsdag 19.oktober

Furuskogbruket har på mange måter hatt mindre fokus en produksjon på gran de senere årene. Med de senere årenes grantørke, råteproblematikk og generelle klimafokus kommer furua fram som et alternativ. Med bruk av foredlet plantemateriale aktualiseres furuplanting som alternativ foryngelsesmetode på ulike marktyper.

 • Foredling av furu – status, og hvor går vegen videre?
 • Konvertering fra gran til furu eller barblandingsskog
 • Furu – et godt alternativ ved et endret klima

 

Høye driftspriser? Hva kan skogeier gjøre for å redusere kostnadene - onsdag 10. november

Kjennskap til kostnadsdriverne er grunnleggende i jakten på å spare kostnader og unngå høye driftspriser. Fokuset denne kvelden er hvilke tiltak vi kan gjøre på kort og lang sikt for å øke lønnsomheten og effektiviteten.

 • Hva påvirker driftsprisen? Tiltak på kort og lang sikt
 • De viktigste kostnadsdriverne
 • Hva lønner seg best; veibygging eller langs terrengtransport?

 

Droner i skogbruket – erfaringer og praktisk bruk – tirsdag 7. desember

Bruk av droner i skogbruket er kommet godt i gang, men en rivende utvikling forventes framover. Hva har vi lært, og hva forventer vi av utvikling framover? Dette er spørsmål vi vil drøfte i denne kveldens webinar.

 • Dronen – dine forlengede øyne – utviklingen går raskt!
 • Praktisk planlegging, skogskaderegistrering og brann – dronen som hjelpemiddel
 • Biodrone

Klikk på lenkene over for mer informasjon og påmelding!

Kontakt

 • Konstituert administrende direktør

  Bjørn Helge Bjørnstad

  Skogøkonomi, ansvarlig for Aktivt Skogbruk

  905 05 874

  bhb@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 29.10.2021

  Region: Fusa

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 01.11.2021

  Kommune: Bømlo

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Ungskogpleie med motorryddesag – 7,5 timer

  Dato: 03.11.2021

  Region: Ortnevik/

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 400,-
 • Påmelding og informasjon
 • Landbrukstraktor og vinsj - 15 timer

  Dato: 03.11.2021

  Kommune: Senja

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 400,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook