• Til toppen
 • Instruktører innen Aktivt Skogbruk

  Møre og Romsdal

 • Aktivt Skogbruk

  Jostein Dalen

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Fagdag: Gullgruve på rot
  Innføring i skogbruk
  Bruk av skogbruksplan
  Skogfond
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Hogstteknikk med ergonomi og arbeidsmiljø
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Lauvskog
  Stammekvisting
  Vedproduksjon
  Kulturlandskapet

  Integrert plantevern i skog

 • 971 29 785
 • jostein@123skog.no
 • Nordland

 • Aktivt Skogbruk

  Ole-Bendik Bendigtsen

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Fagdag: Gullgruve på rot
  Innføring i skogbruk
  Skogfond
  Bruk av skogbruksplan
  Norsk PEFC Skogstandard
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Kulturlandskapet

 • 468 91 542
 • olebendikbendigtsen@gmail.com
 • Aktivt Skogbruk

  Stian Valrygg

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Bruk av skogbruksplan
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Skogsdrift med landbrukstr. ( etter avt)
  Skogsdrift med slepebane (etter avt.)
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Kulturlandskapet

 • 926 14 670
 • valryg@online.no
 • Rogaland

 • Aktivt Skogbruk

  Per Helle

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Skogfond
  Fagdag: Gullgruve på rot
  Norsk PEFC Skogstandard
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Skogsdrift med landbrukstraktor
  Skogsdrift med landbrukstraktor med tømmerkran og henger
  Skogsdrift med slepebane
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Ungskogpleie
  Tynning
  Lauvskog
  Stammekvisting
  Vedproduksjon
  Juletreproduksjon
  Biovarme
  Kulturlandskapet

 • 994 17 633
 • per@tveit.vgs.no
 • Aktivt Skogbruk

  Eivind Lien

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Hogstteknikk med ergonomi og arbeidsmiljø
  Skogsdrift med landbrukstraktor
  Skogsdrift med landbrukstraktor med tømmerkran og henger
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Lauvskog
  Stammekvisting
  Plantevernmidler (autorisasjonskurs)

 • 971 51 416
 • eivl2@online.no
 • Aktivt Skogbruk

  Tårn Sigve Schmidt

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Skogsdrift med slepebane
  Taubaner - tungt utstyr
  Skogsdrift med landbrukstraktor etter avt.
  Skogsdrift med landbrukstraktor med tømmerkran og henger etter avt.

 • 916 24 802
 • t.sigve@hesbynett.no
 • Trøndelag

 • Aktivt Skogbruk

  Vidar Flem

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Bruk av skogbruksplan
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Lauvskog
  Kulturlandskapet
  Vedproduksjon

 • 995 84 096
 • vidingst@gmail.com
 • Aktivt Skogbruk

  Cato Haarberg

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Bruk av skogbruksplan
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Skogsdrift med landbrukstraktor
  Skogsdrift med landbrukstraktor med tømmerkran og henger
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Lauvskog
  Stammekvisting
  Lære med skogen - valgfag skogbruk
  Kulturlandskapet
  Plantevernmidler (autorisasjonskurs)

 • 971 88 025
 • catohaarberg@hotmail.com
 • Aktivt Skogbruk

  Ingebrigt Landsem

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Bruk av skogbruksplan
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Hogstteknikk med ergonomi og arbeidsmiljø
  Skogsdrift med landbrukstraktor
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Lauvskog
  Stammekvisting
  Lære med skogen - valgfag skogbruk
  Kulturlandskapet

 • 902 31 679
 • ingebr-l@online.no
 • Aktivt Skogbruk

  Morten Lien

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Fagdag: Gullgruve på rot
  Innføring i skogbruk
  Skogfond
  Bruk av skogbruksplan
  Norsk PEFC Skogstandard
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning

 • 415 77 017
 • mortenlienmosand@gmail.com
 • Aktivt Skogbruk mm.

  Bjørn Arve Øvereng

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Fagdag: Gullgruve på rot
  Innføring i skogbruk
  Skogfond
  Bruk av skogbruksplan
  Norsk PEFC Skogstandard
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Hogstteknikk med ergonomi
  Skogsdrift med landbrukstraktor
  Skogsdrift med slepebane
  Taubaner - tungt utstyr
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Stammekvisting
  Vedproduksjon
  Biovarme
  Kulturlandskapet
  Plantevernmidler (autorisasjonskurs)

  Integrert plantevern i skog


  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

 • 950 97 408
 • bao@skogkurs.no
 • Agder

 • Aktivt Skogbruk mm.

  Jannicke Modell Røhmen

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Fagdag: Gullgruve på rot
  Innføring i skogbruk
  Skogfond
  Skogbruksplan (etter avtale)
  Norsk PEFC Skogstandard
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Skogsdrift med landbrukstraktor og vinsj (etter avtale)
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Lauvskog
  Stammekvisting
  Kulturlandskapet


  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt
   

  GPS-jakt

 • 993 17 145
 • jannicke.modell.rohmen@gmail.com
 • Aktivt Skogbruk

  Kjell Arne Rosseland

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Fagdag: Gullgruve på rot
  Innføring i skogbruk
  Skogfond
  Norsk PEFC Skogstandard
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Integrert plantevern i skog
  Skogsdrift med landbrukstraktor og vinsj (etter avtale)

 • 918 35 575
 • karnross@online.no
 • Aktivt Skogbruk

  Trond Saga

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Bruk av skogbruksplan

 • 991 56 023
 • trondsaga@gmail.com
 • Innlandet

 • Aktivt Skogbruk

  Stein Ivan Elvelund

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Stell og vedlikehold av motorsag

  Hogst

  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer

  Foryngelse

  Ungskogpleie

  Tynning

  Integrert plantevern i skog

 • 950 22 475
 • ivan@elvelundskogpleie.no
 • Aktivt Skogbruk

  Hans Fjerdrumsmoen

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Hogstteknikk med ergonomi og arbeidsmiljø
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Lauvskog
  Stammekvisting
  Lære med skogen - valgfag skogbruk
  Vedproduksjon
  Kulturlandskapet

 • 951 02 409
 • hfjerdru@bbnett.no
 • Aktivt Skogbruk

  Mikael Fønhus

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Skogfond
  Bruk av skogbruksplan

 • 992 87 002
 • mikael@fonhus.net
 • Aktivt Skogbruk

  Arnt Høstmælingen

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Juletreproduksjon

 • 900 65 118
 • arnthostmaelingen@hotmail.com
 • Aktivt Skogbruk

  Tore Jevnaker

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Norsk PEFC Skogstandard
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Bruk av skogbruksplan
  Skogfond

 • 957 86 902
 • torejevn@online.no
 • Aktivt Skogbruk

  Yngve Lommerud

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning

 • 969 04 880 / 476 55 698
 • y.lommerud@yahoo.no
 • Aktivt Skogbruk

  Per Thore Midtskogen

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Hogstteknikk med ergonomi og arbeidsmiljø
  Skogsdrift med landbrukstraktor og vinsj
  Skogsdrift med landbrukstraktor med kran og tømmerhenger
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Stammekvisting
  Lære med skogen - valgfag skogbruk
  Kulturlandskapet

 • 909 79 304
 • permid@innlandetfylke.no
 • Aktivt Skogbruk

  Bjørnar Sørbøen

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Skogfond
  Bruk av skogbruksplan
  Norsk PEFC Skogstandard
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogstteknikk
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning

 • 977 08 990
 • bsorboen@gmail.com
 • Troms og Finnmark

 • Aktivt Skogbruk

  Jens Inge Nordmo

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Hogstteknikk med ergonomi og arbeidsmiljø
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Stammekvisting
  Flerbrukshensyn i skogbehandlingen

 • 959 04 904
 • jin-nord@online.no
 • Vestfold og Telemark

 • Aktivt Skogbruk

  Tarjei Gjelstad

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Resurser og forvaltning
  Norsk PEFC Skogstandard
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Hogstteknikk med ergonomi
  Skogsdrift med landbrukstraktor og vinsj
  Skogsdrift med landbrukstraktor med tømmerkran og henger
  Skogsdrift med slepebane
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Stammekvisting
  Flerbrukshensyn i skogbehandlingen
  Kulturlandskapet
  Biovarme
  Plantevernmidler (autorisasjonskurs)
  Lære med skogen - valgfag skogbruk
  Biovarme
  Kulturlandskapet

 • 952 41 315
 • tarjei@morgedal.com
 • Aktivt Skogbruk

  Henrik Kjeldsen

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring om skogbruk
  Skogfond
  Norsk PEFC Skogstandard
  Ungskogpleie (etter avtale)
  Tynning
  Stell og vedlikehold av motorsag (etter avtale)
  Hogst (etter avtale)
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer

 • 900 22 292
 • jd6920@online.no
 • Aktivt Skogbruk

  Peder Aarø

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Hogstteknikk med ergonomi og arbeidsmiljø
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Stammekvisting
  Flerbrukshensyn i skogbehandlingen
  Juletreproduksjon
  Plantevernmidler (autorisasjonskurs)

 • 907 61 576
 • peder@skagerak-trepleie.no
 • Vestland

 • Aktivt Skogbruk

  Arnt Laukeland

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Skogfond
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Skogsdrift med landbrukstraktor
  Skogsdrift med landbrukstraktor med tømmerkran og henger
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Lauvskog
  Stammekvisting
  Flerbrukshensyn i skogbehandlingen
  Kulturlandskapet
  Vedproduksjon
  Biovarme
  Plantevernmidler (autorisasjonskurs)

 • 991 63 200
 • arnt.laukeland@outlook.com
 • Aktivt Skogbruk

  Rolf Erling Loe

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Norsk PEFC Skogstandard
  Fagdag: Gullgruve på rot
  Skogfond
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning

  Integrert plantevern i skog

 • 976 15 835
 • rolf.loe@online.no
 • Aktivt Skogbruk

  Audun Lund Eik

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Foryngelse
  Ungskogpleie

 • 415 46 735
 • audun.leik@gmail.com
 • Viken

 • Aktivt Skogbruk mm

  Hans Ole Arnesen

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Skogfond
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Bruk av skogbruksplan
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Juletreproduksjon
  Integrert plantevern
  Norsk PEFC Skogstandard
  GPS-jakt

  Integrert plantevern i skog

 • 906 35 393
 • hoarnesen@outlook.com
 • Aktivt Skogbruk

  Åsmund Grønning

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Bruk av skogbruksplan
  Skogfond
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Stammekvisting
  Flerbrukshensyn i skogbehandlingen
  Kulturlandskapet
  Lære med skogen valgfag

 • 971 37 181
 • ag-gire@girekraft.no
 • Aktivt Skogbruk

  Sjur Jacobsen - midlertidig inaktiv

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning

 • 913 37 580
 • asjur1@online.no
 • Aktivt Skogbruk

  Håvard Midtskogen

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Skogfond
  Bruk av skogbruksplan
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Lauvskog
  Tynning
  Stammekvisting
  Flerbrukshensyn i skogbehandlingen
  Kulturlandskapet
  Vedproduksjon
  Biovarme

 • 950 40 438
 • haavard@skogselskapet.no
 • Aktivt Skogbruk

  Dag Utklev

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Hogstteknikk med ergonomi og arbeidsmiljø
  Skogsdrift med landbrukstraktor og vinsj
  Skogsdrift med slepebane
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Vedproduksjon

 • 908 68 790
 • dut@viken.skog.no
 • Aktivt Skogbruk

  Kåre Ødemark

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Hogstteknikk med ergonomi
  Skogsdrift med landbrukstraktor
  Virkesutnytting
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Stammekvisting
  Flerbrukshensyn i skogbehandlingen

 • 905 15 374
 • kare.odemark@gmail.com
 • Del på sosiale medier: