Kurspriser 2021

Prisene gjelder for deltakere ansatt i virksomheter som utfører oppdrag utenfor landbruket (E-verk, vegvesen, parkvesen, jernbane m.fl.) samt fritidsbrukere og skoleelever/lærlinger* utenfor landbruket. Kursbok og kursbevis er inkludert i prisene.

* Skoleelever og lærlinger gis 30% rabatt på oppgitte priser!

Varighet Hverdag Helgepris **
4 timer 1510,- 1885,-
7.5 timer 2300,- 2750,-
10 timer 2775,- 3450,-
15 timer 3525,- 4275,-
22.5 timer 5470,- 6595,-
Leie av instruktør (i 7,5 t)
- et alternativ ved fagdager mv.
men ikke for kurs.
10200,- 12450,-

** Det regnes som helgepris når 50% eller mer av kurstimene gjennomføres fredag etter kl 18 00 eller lørdag.

Kompetansebevis i plastkortutgave kan utstedes ved forespørsel. Pris kr 60,-
Utsendelse av bortkommet kursbevis: kr 380

Kontakt

  • Bjørn Helge Bjørnstad

    Prosjektkoordinator

    Skogøkonomi, ansvarlig for Aktivt Skogbruk

    905 05 874

    bhb@skogkurs.no

  • Finn andre ansatte