Kurspriser 2020


Prisene gjelder kurs i landbruket, og kurs for skoleelever/lærlinger**, vernepliktige**, fritidsbrukere**, og inkluderer kursbok.

Betal kursprisen med eiendommens skogfondsmidler, også for familiemedlemmene! Skattefordelen reduserer egenandelen til 30 % (for de fleste). For de med høyest marginalskatt blir egenandelen bare 8 %.


Varighet Hverdag Helg*
4 timer 860,- 1060,-
7.5 timer 1260,- 1520,-
10 timer 1480,- 1910,-
15 timer 1870,- 2340,-
22.5 timer 2840,- 3600,-
52.5 timer 5870,- Ikke helgekurs
Ekstra kursdag (7,5 t) -
ut over ordinær kurstid
815,- 1080,-
Leie av instruktør (i 7,5 t)
I tillegg kommer reise- og verktøygodtgjørelser.
4070,- 5400,-


*Det regnes som helgepris når 50% eller mer av kurstimene gjennomføres fredag etter kl 18 00 eller lørdag.

** For vernepliktige, fritidsbrukere og lærlinger/elever utenfor skogbruket vil i tillegg til kursprisen også instruktørens reise- og verktøyutgifter fordeles på deltakerne og medfaktureres (vil variere med geografisk plassering av kurset).

Kompetansebevis i plastkortutgave kan utstedes ved forespørsel. Pris kr 60
Utsendelse av bortkommet kursbevis: kr 380


Stipend, leie av traktor
Skogsarbeiderstipend for deltakere på 52,5 t kurs,
utbetales i henhold til deltakernes oppmøtedager.
430,- kr/oppmøtedag
Godtgjørelse for leie av traktor under kurs. 380,- kr/bruksdag

Kontakt

  • Geir Myklestad

    Senior prosjektleder

    Aktivt Skogbruk

    952 71 799

    gm@skogkurs.no

  • Finn andre ansatte