Kurspriser 2021


Prisene gjelder kurs innen landbruket. Dette inkluderer eier av landbrukseiendom med familie samt ansatte, elever, studenter og lærlinger tilknyttet landbruksnæringen. Kursbok og kursbevis er inkludert i prisen.

Tips!
Betal kursprisen med eiendommens skogfondsmidler, også for familiemedlemmene. Skattefordelen reduserer din kurspris vesentlig! 


Varighet Hverdag Helg*
4 timer 940,- 1190,-
7.5 timer 1400,- 1700,-
10 timer 1650,- 2100,-
15 timer 2050,- 2550,-
22.5 timer 3200,- 3950,-
52.5 timer 6200,- Ikke helgekurs
Ekstra kursdag (7,5 t) -
ut over ordinær kurstid
900,- 1200,-
Leie av instruktør til skogdager - ikke kurs (7,5 t)
5800,- 7300,-


* Det regnes som helgepris når 50% eller mer av kurstimene gjennomføres fredag etter kl 18 00 eller lørdag.

** For vernepliktige, fritidsbrukere og lærlinger/elever utenfor skogbruket vil i tillegg til kursprisen også instruktørens reise- og verktøyutgifter fordeles på deltakerne og medfaktureres (vil variere med geografisk plassering av kurset).


Spesialpris for kurs på skoler (ungdomsskole eller videregående skole)

Ordinære kurs bestilt av skolene gjennomføres med kurspris landbruk.

Ved gjennomføring av 5 eller 7 dagers kurs gis 50 % av rabatt ordinær av deltakerpris

Kompetansebevis i plastkortutgave kan utstedes ved forespørsel. Pris kr 60
Utsendelse av bortkommet kursbevis: kr 380

Godtgjørelse for leie av traktor under kurs. 380,- kr/bruksdag

Kontakt

  • Bjørn Helge Bjørnstad

    Prosjektkoordinator

    Skogøkonomi

    905 05 874

    bhb@skogkurs.no

  • Finn andre ansatte