Skogkurs info om miljøhensyn

Ulike miljøhensyn og fokus på bærekraft blir stadig mer aktuelt i det moderne skogbruket.

Denne serien med info-ark er ment for å gi skogeiere og ansatte i skogbruksnæringen en kortfattet innføring i ulike tema og forklare mye brukte begreper som til tider kan være vanskelig å forstå. Det er også lenket videre til relevante nettsider, der man kan fordype seg mer. 

Arkene kan skrives ut i A4-format (pdf), men er opprinnelig ment for å leses på pc, mobil eller nettbrett. 

 


Livsløpstrær og død ved

Store og grove trær, både døde og levende, er svært viktige for det biologiske mangfoldet. I dette infoarket ser vi litt på hva som gjør disse miljøelementene så viktige og hvorfor og hvordan vi kan sikre gode forekomster av slike også i produksjonsskogen.  Skogvern

Målet med skogvern er å ta vare på hele variasjonen av naturtyper, arter og landskap. I dette infoarket forklares det hvilke ulike former for vern vi har i Norge, og hvordan er verneprosess fungerer.Biologisk mangfold

Biologisk mangfold er et mye brukt begrep når det snakkes om skogbruk og miljøhensyn. Men hva er egentlig et biologisk mangfold og hvorfor er det så viktig å ivareta?  Rødlista

Rødlista blir ofte nevnt når det snakkes om biologisk mangfold og truede arter. Hva som er hensikten med en slik liste, hvordan den blir til og hvorfor arter og naturtyper havner på rødlista omtales i dette infoarket. Kulturminner i skog 

Kulturminner er viktige for vår kulturarv og identitet, men hva menes egentlig med et kulturminne, og hvordan skal vi ta vare på dem? Kantsoner 

Ivaretagelse av gode og stabile kantsoner mot vann- og vassdrag, myrer og våtmarksområder er et av de viktigste miljøhensyn vi har i skogbruket. Dette infoarket forklarer hvorfor kantsoner er så viktige, og hva som kjennetegner en god kantsone.

 


Kontakt

 • Jon Eivind Vollen

 • Informasjons- og utviklingssjef

  Jon Eivind Vollen

  952 82 271

  jev@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Aktuelle artikler i kunnskapsskogen

  Miljøregistreringer i skog

  Miljøregistrering i skog (MiS) har vært en del av skogbruksplanleggingen siden 2001. Kartleggingen gir skogeier informasjon om arealer som er særlig viktige å ta vare på, og MiS utgjør i dag en viktig del av miljøsertifiseringen i skog.  

 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 21.01.2022

  Region: Landås

  Varighet: 15 timer

 • 2 550,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vedlikehold av motorsaga - 4 timer

  Dato: 27.01.2022

  Kommune: Kristiansand

  Varighet: 4 timer

 • 990,-
 • Påmelding og informasjon
 • Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 27.01.2022

  Region: Hedmarken

  Varighet: 15 timer

 • 2 250,-
 • Påmelding og informasjon
 • Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 28.01.2022

  Kommune: Kvinnherad

  Varighet: 15 timer

 • 2 680,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Norsk PEFC Skogstandard - Kurshefte

  Dette heftet er skrevet med tanke på kurs i Norsk PEFC Skogstandard, enten som fjernundervisning eller tradisjonelle kurs med instruktør/lærer.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Facebook