Skogkurs info

Skogkurs info tar for seg avgrensede temaer på inntil to A4 sider og kan lastes ned i PDF- format. Kan leses på skjerm for å få nytte av fagressurser på nettet, eller printes på papir. Her finner du alle.

Følgende Skogkurs info er tilgjengelige:

 


Livsløpstrær og død ved

 Skogvern

 Gjødsling i skog

 Byggeledelse på skogsbilveianlegg

 Biologisk mangfold 

 Rødlista

 Kulturminner i skog 

 Kantsoner 

 


Kontakt

  • Jon Eivind Vollen

  • Informasjons- og utviklingssjef

    Jon Eivind Vollen

    952 82 271

    jev@skogkurs.no

  • Finn andre ansatte

    Aktuelle artikler i kunnskapsskogen

    skogskolen.no - startside

    Skogskolen.no – Nettbaserte kurs for skogbruket i Norge

    Skogbruket i Norge trenger en felles plattform for nettbasert læring. Målet er å skape en løsning der faginnholdet i kurs utvikles i fellesskap, og anvendes av alle, samtidig som den enkelte organisasjon kan gjøre individuelle tillegg og tilpasninger.

    SKOGKURS Resymé

    SKOGKURS Resymé er kortfattede publikasjoner om aktuelle skogbrukstemaer. Last ned gratis - alle resyméene (12 stk) er i pdf-format tilrettelagt for utskrift (4 A4-sider). For å laste ned: klikk på Nr. og tekst!

    Det er også mulig å bestille papirversjoner i Butikken. Klikk på handevognsymbolet for å gå til butikksiden til det enkelte resymé.

     

    Video på YouTube

    Skogkurs har sin egen kanal på YouTube. Her finner du en rekke aktuelle filmklipp om ulike temaer.

    Skogbrannvern

    I juni 2008 preget skogbrannen i Froland kommune mediebildet i Norge. I løpet av en intensiv uke var 26 000 dekar rammet av brannen – derav 19 000 dekar produktiv skog. Skogbrannsesongen 2018 var også ekstrem med over 2000 registrerte branner. Finn informasjon om skogbrann og skogbrannvern her!

    Skogkurs Veileder

    Skogkurs Veileder er digitale publikasjoner, fritt nedlastbare PDF-dokumenter fra Kunnskapsskogen. Veilederne lenker til nettsider, videoer og annet aktuelt fagstoff på nettet og er på minimum 8 sider.

  • Del på sosiale medier:
  • Kurs

    Kurs

    Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

    Dato: 06.01.2020

    Region: Nordre Sunnmøre

    Varighet: 15 timer

  • 1 870,-
  • Påmelding og informasjon
  • Vedlikehold av motorsaga - 4 timer

    Dato: 08.01.2020

    Kommune: Åmli

    Varighet: 4 timer

  • 860,-
  • Påmelding og informasjon
  • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

    Dato: 08.01.2020

    Kommune: Steinkjer

    Varighet: 15 timer

  • 1 870,-
  • Påmelding og informasjon
  • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

    Dato: 09.01.2020

    Region: Sandane

    Varighet: 15 timer

  • 1 870,-
  • Påmelding og informasjon
  • Vis alle kurs

    Butikk

    Butikk

    Aktivt Skogbruk - Mini-brosjyre

    Aktivt Skogbruk omfatter et landsdekkende tilbud med skogbrukskurs. Tilbudet er myntet på skogeiere, skogsarbeidere og maskinførere. Brosjyren er gratis, 7x15 cm.

  • 0,-
  • Pris eks. frakt

    Vis flere produkter

    Facebook