Kundetilfredshetsundersøkelse for skogsentreprenører

Alle skogsentreprenører er på en eller annen måte konkurranseutsatte. For å vinne nye kunder, og holde på gamle, er det avgjørende å kjenne kundenes krav og forventninger.

To spørreundersøkelser kan gi deg tilbakemelding på for fornøyde skogeierne eller skogbrukslederne/virksekjøperne er med deg som entreprenør. 

Med støtte fra Skogbrukets Verdiskapingsfond har Skogkurs har i samarbeid med MEF-skog bygd to standard spørreundersøkelser i verktøyet SurveyMonkey:

 • en rettet mot skogeiere der hogstoppdraget gjøres i direkte avtale med skogeier
 • en rettet mot skogbruksledere der tømmeromsetningsorganisasjonen er oppdragsgiver

For å vise hvordan undersøkelsene ble bygd opp, er det her laget en egen demo for den fiktive skogsentreprenøren Kvis & Kvas AS. Hvem som helst kan klikke inn på disse lenkene:

https://no.surveymonkey.com/r/Skogeiere-demo  for å teste ut en skogeierundersøkelse

 

https://no.surveymonkey.com/r/Skogbruksleder  for å teste en skogbrukslederundersøkelse

 

Både MEF-skog og Skogkurs kan sette opp en undersøkelsene for deg som entreprenør. Vil du vil bruke en av de to standard undersøkelsene er det veldig fort gjort. Ønsker du en egen tilpasning tar det bare litt lengre tid.

Undersøkelsesopplegget er lagd slik, at entreprenøren får en link til sin spørreundersøkelse. Denne linken sender han/hun ut som e-post eller SMS til kundene. På forhånd er entreprenørens bedriftsnavn, logo og kontaktinfo lagt inn i undersøkelen. Når kundene svarer, blir resultatene automatisk generert inn i en rapport som når som helst kan skrives ut som en PDF-fil.

Vil du som entreprenør gjøre krysskjøringer på noen av spørsmålene, kan vi gjerne gjøre det når det har kommet inn nok svar.

NB!
Hele hensikten med en undersøkelse er å bruke resultatene for å gjøre ting annerledes. Det kan være å informere eller kommunisere annerledes, eller å løse jobben på en annen måte. Bruk derfor nok tid på denne delen!

Pris: Fra kr. 1500 pr undersøkelse
 

Benchmarking

Dersom flere entreprenører vil kjøre like undersøkelser og til samme tid, er det mulig å gjøre en sammenligning av dine resultater målt opp mot sammenslåtte tall for gruppa. Kjører du samme undersøkelsen flere år, kan du også teste mot egne tall tidligere år. Dette er mer analysearbeid og krevende å vil koste mer. Pris avtales i hvert enkelt tilfelle.
 

Sluttrapport fra prosjektet Kundetilfredshetsundersøkelse (KTI) for entreprenører

De to kundetilfredshetsundersøkelsene har blitt til i prosjektet Kundetilfredshetsundersøkelse (KTI) for entreprenører.

Sluttrapport fra prosjektet kan lastes ned her.

 

 


Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Mikael Fønhus

  Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

  992 87 002

  mf@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Aktuelle artikler i kunnskapsskogen

  Diameterspredning og korttømmerhåndtering som kostnadsdrivere

  Det er mange kostnadsdrivere som påvirker produktiviteten når ei skogsdrift skal gjennomføres. Første betingelsen for å unngå unødvendige kostnader er at vi kjenner kostnadsdriverne. Deretter kan vi sette inn tiltak; - kortsiktige og langsiktige.

  kart

  Markfuktighetskart for skogen i Norge

  Det er et stort på fokus på å forebygge sporskader ved hogst og utkjøring av tømmer, og å sikre god vannkvalitet i bekker, elver og vann.

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

   

  Tynningsinstruks og resultatoppfølging

  Skogbrukets Kursinstitutt og Aktivt Skogbruk har utviklet program for beregninger ved tynning. Programmene er prøvd ut i samarbeid med maskinførere og Mjøsen Skog BA.

  Digital klave - kunnskapsskogen

  Bruk av digital klave

  En nøyaktig kontrollmåling er grunnlag for å sjekke ut om hogstmaskinen måle korrekt og er viktig for å ha et godt grunnlag for kalibrering av hogstmaskinens målesystem.

 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 21.01.2022

  Region: Landås

  Varighet: 15 timer

 • 2 550,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vedlikehold av motorsaga - 4 timer

  Dato: 27.01.2022

  Kommune: Kristiansand

  Varighet: 4 timer

 • 990,-
 • Påmelding og informasjon
 • Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 27.01.2022

  Region: Hedmarken

  Varighet: 15 timer

 • 2 250,-
 • Påmelding og informasjon
 • Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 28.01.2022

  Kommune: Kvinnherad

  Varighet: 15 timer

 • 2 680,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Innføring i virkesutnytting - iBooks for iPad

  Denne e-boka for iPad tar for seg virkesutnytting sett fra maskinførerens hverdag.

 • 39,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Virkesverdi

  Virkesverdi - programvare

  Apteringsoppfølging i en ny tid. Programmet består av 3 deler:

  - Opparbeiding: Analyse av HPR-filer (produksjonsfiler)
  - Dimensjoner: Analyse av HQC-filer (kontrollmålingsfiler)
  - Aptering: Simulering

  Programmet kan installeres både på kontoret (PC) og i hogstmaskinen. I hogstmaskin kan programmet kontinuerlig overvåke «opparbeiding» og «dimensjoner».

 • 6250,-
 • Pris eks. frakt

  Virkesutnytting cd

  Virkesutnytting - CD med Powerpoint-presentasjoner

  Denne CD-platen inneholder 5 Powerpoint-presentasjoner.

 • 300,-
 • Pris eks. frakt

  Riktig og sikker hogst

  Riktig og sikker hogst

  Heftet er en veiledning i bruk av motorsag under hogst. Formålet er å gi oversikt over faremomenter og hvordan man kan takle disse.

 • 60,-
 • Pris eks. frakt

  Terrengskader - hefte

  Terrengskader ved skogsdrift

  Heftet er en praktisk veileder i å kvantifisere terrengskader og fremme tiltak for å redusere skadeomfanget.

 • 80,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Facebook