skogskolen.no - startside

Skogskolen.no – Nettbaserte kurs for skogbruket i Norge

Skogbruket i Norge trenger en felles plattform for nettbasert læring. Målet er å skape en løsning der faginnholdet i kurs utvikles i fellesskap, og anvendes av alle, samtidig som den enkelte organisasjon kan gjøre individuelle tillegg og tilpasninger.

Bransjens utøvende aktører ønsker i fellesskap å heve det skogfaglige kompetansenivået i alle sine ledd i skogbruket, gjennom felles satsning på ny formidlingsteknologi og inkluderende samarbeid om kursutvikling. Denne fellessatsingen på e-læring heter Skogskolen.  

Omforente krav til kompetanse gjennom Norsk PEFC Skogstandard er en viktig faktor som ligger til grunn for dette prosjektet. Prosjektet bygger på erfaringer med Skötselskolan i Sverige, og deres suksess med kursutvikling og distribusjon gjennom en felles løsning for næringsorganisasjonene.  Prosjektet finansieres med midler fra Skogtiltaksfondet i tillegg til betydelig egeninnsats fra partene.Organisasjonsstruktur for SKOGSKOLEN.

 

Prosjektets mål 

Dette prosjektet vil bygge opp innhold og kompetanse for å etablere og igangsette Skogskolen som felles e-læringssatsning for det operative skogbruket i Norge.  

Resultatmål for prosjektet 

 1. Etablere Skogskolen med 7 likeverdige partnere 
 2. Utarbeide tre fagkurs og gjennomføre opplæring med hovedmålgruppe skogbrukets arbeidskraft
  - Ungskogpleie 
  - Planting 
  - Markberedning 
 3. Bygge opp struktur for styring og drift av Skogskolen, den tekniske løsningen og bruken av denne, slik at den blir hensiktsmessig for partene. 
 4. Bygge brukerkompetanse for digital kursutvikling og organisering hos de involverte parter.  
 5. Drøfte behov for felles minstekrav til kompetanse for ulike målgrupper i bransjen. 

Organisering

Prosjekteier:  

Prosjektet er et fellesprosjekt for partene som reguleres gjennom avtalen om Skogskolen. Prosjektets øverste organ er en styringsgruppe bestående av en (1) representant fra hver av partene. Prosjektets øvrige organisering er beskrevet i avtalen. 

Prosjektleder:  

Skogkurs. Prosjektleder: Eva Skagestad

Partene:  

 • Glommen og Mjøsen Skog 
 • Viken Skog 
 • AT Skog 
 • Allskog 
 • Norskog 
 • Statskog 
 • Skogkurs

Skogkurs utvikler ny E-læringsplattform for skogbruket i Norge

Skogkurs har tatt sats og signert utvikling av en ny E-læringsplatform som kan forene skogbruket i Norge. Valget falt på verdens mest brukte digitale læringsplattform Moodle, og deres rykende ferske løsning for næringslivet «Moodle Workplace». En felles E-læringsløsning for skognæringen i Norge har vært på agendaen for Skogkurs over lengre tid, og adm dir Eva Skagestad er både glad og spent når valget nå er tatt!

«Vi har hele tiden hatt dialog med næringen, som signaliserer et ønske om et bedre nettbasert kurstilbud. I juni i år kom også NOU 2019:12 – Lærekraftig utvikling, og denne understreker det økende behovet for digitale fleksible opplæringstilbud, og signaliserer økt satsning på dette fra myndighetenes side», sier Skagestad.

Alf Martin Johnsen i Efaktor på Lillehammer (bildet) bekrefter at Moodle Workplace er et godt valg. Moodle er i utgangspunktet en open-source-løsning og anvendes av over 150  millioner kursdeltakere verden over. Efaktor har vært Moodle-partner for Norge i 8 år, og ser på nye Moodle Workplace for bedrifter som et svært godt verktøy for skogbrukets behov.

 


Kontakt

 • Administrerende direktør

  Eva Skagestad

  971 74 457

  es@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Aktuelle artikler i kunnskapsskogen

  SKOGKURS Resymé

  SKOGKURS Resymé er kortfattede publikasjoner om aktuelle skogbrukstemaer. Last ned gratis - alle resyméene (12 stk) er i pdf-format tilrettelagt for utskrift (4 A4-sider). For å laste ned: klikk på Nr. og tekst!

  Det er også mulig å bestille papirversjoner i Butikken. Klikk på handevognsymbolet for å gå til butikksiden til det enkelte resymé.

   

  Video på YouTube

  Skogkurs har sin egen kanal på YouTube. Her finner du en rekke aktuelle filmklipp om ulike temaer.

  Skogbrannvern

  I juni 2008 preget skogbrannen i Froland kommune mediebildet i Norge. I løpet av en intensiv uke var 26 000 dekar rammet av brannen – derav 19 000 dekar produktiv skog. Skogbrannen i Mykland i Froland kommune var den største i sitt slag i Norge på over 100 år! Da kan det være lett å tenke at det er lenge til neste gang.

  Skogkurs Veileder

  Skogkurs Veileder er digitale publikasjoner, fritt nedlastbare PDF-dokumenter fra Kunnskapsskogen. Veilederne lenker til nettsider, videoer og annet aktuelt fagstoff på nettet og er på minimum 8 sider.

  Skogkurs info

  Skogkurs info tar for seg avgrensede temaer på inntil to A4 sider og kan lastes ned i PDF- format. Kan leses på skjerm for å få nytte av fagressurser på nettet, eller printes på papir. Her finner du alle.

 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Dato: 23.09.2021

  Kommune: Stor-Elvdal

  Varighet: 7.5 timer

 • 2 100,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag

  Dato: 28.09.2021

  Kommune: Sogndal

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Ungskogpleie

  Dato: 02.10.2021

  Region: Krødsherrad/Modu

  Varighet: 15 timer

 • 2 550,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 02.10.2021

  Kommune: Bodø

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Aktivt Skogbruk - Mini-brosjyre

  Aktivt Skogbruk omfatter et landsdekkende tilbud med skogbrukskurs. Tilbudet er myntet på skogeiere, skogsarbeidere og maskinførere. Brosjyren er gratis, 7x15 cm.

 • 0,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Facebook