skogskolen.no - startside

Skogskolen.no – Nettbaserte kurs for skogbruket i Norge

Skogbruket i Norge trenger en felles plattform for nettbasert læring. Målet er å skape en løsning der faginnholdet i kurs utvikles i fellesskap, og anvendes av alle, samtidig som den enkelte organisasjon kan gjøre individuelle tillegg og tilpasninger.


Skogkurs utvikler ny E-læringsplattform for skogbruket i Norge

I dag har Skogkurs tatt sats og signert utvikling av en ny E-læringsplatform som kan forene skogbruket i Norge. Valget falt på verdens mest brukte digitale læringsplattform Moodle, og deres rykende ferske løsning for næringslivet «Moodle Workplace». En felles E-læringsløsning for skognæringen i Norge har vært på agendaen for Skogkurs over lengre tid, og adm dir Eva Skagestad er både glad og spent når valget nå er tatt!

«Vi har hele tiden hatt dialog med næringen, som signaliserer et ønske om et bedre nettbasert kurstilbud. I juni i år kom også NOU 2019:12 – Lærekraftig utvikling, og denne understreker det økende behovet for digitale fleksible opplæringstilbud, og signaliserer økt satsning på dette fra myndighetenes side», sier Skagestad.

Alf Martin Johnsen i Efaktor på Lillehammer (bildet) bekrefter at Moodle Workplace er et godt valg. Moodle er i utgangspunktet en open-source-løsning og anvendes av over 150  millioner kursdeltakere verden over. Efaktor har vært Moodle-partner for Norge i 8 år, og ser på nye Moodle Workplace for bedrifter som et svært godt verktøy for skogbrukets behov.

«-Med Moodle Workplace får skognæringen i Norge et kraftig og solid læringsplattform med stor fleksibilitet både teknisk og pedagogisk sett. Moodle Workplace gir muligheter for å bygge en felles løsning der faginnholdet i kurs kan deles og anvendes av alle. Samtidig kan den enkelte organisasjon gjøre individuelle tillegg og tilpasninger, og har full kontroll på sine deltakere» betrygger Alf Martin. Mer om dette på nettsiden vår, på Kunnskapsskogen.

- Vi har også vurdert å gå veien om et bredt prosjekt, søkt midler i ulike fond, og kanskje fått delfinansiering på den måten. Men dette tar lang tid, og vi opplever at aktørene rundt oss ønsker å se løsningen før de vil gå videre. Innhold og utvikling av tilbudet utover denne første fasen, vil selvfølgelig gjøres i tett samarbeid med organisasjonene og gjerne finansiert gjennom samarbeidsprosjekter, sier Skagestad.

20.08.2019


I samarbeid med andre organisasjoner er vi allerede godt i gang med å utvikle to nettkurs for å kunne vise fram funksjonalitet og teste teknisk plattform for skogbruket i Norge med bruk av læringsplattformen Moodle Workplace. Inngangen for kursene vil være skogskolen.no.  

På skogskolen.no vil det også bli mulig å utvikle og formidle egne kurs. Teknisk support og koordinering av felles kursutvikling og bygging er tenkt lagt til Skogkurs, mens organisasjonene selv står for administrasjon av deltakere og velger hvilke kurs de ønsker å tilby. 

Første versjon av løsningen skogskolen.no vil være klar i løpet av høsten 2019. Da vil også de to første kursene være tilpasset og gjøres tilgjengelige i løsningen for testing.


Skisse over hvordan Skogskolen.no kan fungere som utgangspunkt for organisasjonenes e-læringstilbud.
 

Felles faglig innhold er rasjonelt og skaper gode samarbeidsarenaer 
Faggrunnlaget innen mange av de tradisjonelle skogbrukstemaene som foryngelse, ungskogpleie, planlegging osv, er likt for alle i Norge, med noen geografiske variasjoner. Dette gjør at det er rasjonelt å bygge kurs på en felles forskningsbasert fagbasis.  

Skogskolen.no gir muligheter for at kunnskapsmoduler hentes fra en felles innholdsbank. Målsetningen vår er at utviklingsarbeidet skal skje i arbeidsgrupper der organisasjonene deltar aktivt, samtidig som fageksperter fra NIBIO og NMBU kobles inn i arbeidet. Samarbeidet gir kostnadseffektiv kursutvikling for hver enkelt organisasjon, og felles innholdsbank enklere og mer rasjonell oppdatering. I tillegg vil arbeidet i ulike faggrupper skape godt grunnlag for erfaringsutveksling og samarbeid.  

Egen profilering og individuell tilpasning  
I Skogskolen.no vil den enkelte organisasjon ha sin egen unike påloggingsløsning, og selv velge hvilke kurs som skal tilbys og vises på organisasjonens kurskatalog. Det kan være kurs hentet fra Skogskolens felles innholdsbank, i tillegg til unike kurs utviklet for denne organisasjonen alene dersom det er ønskelig. Løsningen gir dessuten muligheter for å legge inn emner/moduler som handler om akkurat denne organisasjonens rutiner og betingelser som et tillegg til kursene fra innholdsbanken. Organisasjonen har full kontroll på hvem som skal inviteres inn som kursdeltakere, og oversikt over deltakernes framdrift og kursgjennomføring. Info om brukerne er ikke tilgjengelig for andre organisasjoner i skogskolen.no 

Eksempel på innlogging for en organisasjon.
 

To nye kurs utvikles nå!

For å vite hva vi konkret her snakker om er vi som nevnt i gang med å utvikle to kurs som skal distribueres gjennom Moodle på skogskolen.no;  

Kurs i ungskogpleie for profesjonelle – Samarbeidspartner: Viken Skog, Glommen skog og Mjøsen skog. Målet er å lage et kort og konkret kurs som skal være sammenlignbart med Skötselskolans tilbud, og erfaringene Glommen og Mjøsen har gjort, og gjør, gjennom bruk av Skötselskolan i EDEL vil være viktig å trekke inn.  

Hva er skogbruk for meg? - En teaser om skogbruk for nye/inaktive skogeiere. Dette vil være åpent tilgjengelig og har som mål å gjøre skogeierne interessert, og motivert til å engasjere seg i skogen sin. Dette kurset utvikles i samarbeid med Norges Skogeierforbund og representanter fra Norges Bygdeungdomslag.
 


Brev sendt til medlemsorganisasjonene i Skogkurs - juni 2019

 


Notat om pedagogikk i nettkurs, Senter for livslang læring (SELL)

 


Kontakt

 • Administrerende direktør

  Eva Skagestad

  971 74 457

  es@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Aktuelle artikler i kunnskapsskogen

  SKOGKURS Resymé

  SKOGKURS Resymé er kortfattede publikasjoner om aktuelle skogbrukstemaer. Last ned gratis - alle resyméene (12 stk) er i pdf-format tilrettelagt for utskrift (4 A4-sider). For å laste ned: klikk på Nr. og tekst!

  Det er også mulig å bestille papirversjoner i Butikken. Klikk på handevognsymbolet for å gå til butikksiden til det enkelte resymé.

   

  Video på YouTube

  Skogkurs har sin egen kanal på YouTube. Her finner du en rekke aktuelle filmklipp om ulike temaer.

  Skogbrannvern

  I juni 2008 preget skogbrannen i Froland kommune mediebildet i Norge. I løpet av en intensiv uke var 26 000 dekar rammet av brannen – derav 19 000 dekar produktiv skog. Skogbrannsesongen 2018 var også ekstrem med over 2000 registrerte branner. Finn informasjon om skogbrann og skogbrannvern her!

  Skogkurs Veileder

  Skogkurs Veileder er digitale publikasjoner, fritt nedlastbare PDF-dokumenter fra Kunnskapsskogen. Veilederne lenker til nettsider, videoer og annet aktuelt fagstoff på nettet og er på minimum 8 sider.

  Skogkurs info

  Skogkurs info tar for seg avgrensede temaer på inntil to A4 sider og kan lastes ned i PDF- format. Kan leses på skjerm for å få nytte av fagressurser på nettet, eller printes på papir. Her finner du alle.

 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Introkurs for eierskifte med fokus på skog

  Dato: 24.02.2020

  Kommune: Tønsberg

  Varighet: 4 timer

 • 1 295,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 26.02.2020

  Region: Fjelli

  Varighet: 15 timer

 • 1 870,-
 • Påmelding og informasjon
 • Introkurs for eierskifte med fokus på skog

  Dato: 26.02.2020

  Kommune: Indre Østfold

  Varighet: 4 timer

 • 1 295,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vedlikehold av motorkjedesag

  Dato: 26.02.2020

  Kommune: Tingvoll

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 260,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Aktivt Skogbruk - Mini-brosjyre

  Aktivt Skogbruk omfatter et landsdekkende tilbud med skogbrukskurs. Tilbudet er myntet på skogeiere, skogsarbeidere og maskinførere. Brosjyren er gratis, 7x15 cm.

 • 0,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Facebook