Skog og ligning

I denne artikkelen finner du fagstoff og hjelpemidler knyttet til skatteregler for skognæringen innført i 2016 - 2019.
 

Se også Skogkurs veileder: Skogbeskatning!


Hjelpeskjema til skattemeldingen 2020

Fra 2016 ble det innført nye regler for beskatning av de minste eiendommene. Skatteytere som etter retningslinjene faller utenfor virksomhetsbegrepet fikk allerede i 2016 en forenklet rapportering på skattemeldingen. Likevel er det viktig at det rapporteres riktig, - ikke minst for å få med skattefordelen ved bruk av skogfond.

Derfor har Skogkurs i samarbeid med Bondelaget laget hjelpeskjemaer til nedlasting for regnskapsførere og andre som skal rapportere.


Beregningsskjemaene er  i Excel og kan lastes ned gratis HER.
 

Regnearket består av 2 arkfaner:

På 1. arkfana ligger det 3 tabeller:

 • Beregning av kapitalinntekt/kapitalkostnad for overføring til skattemeldingen.
 • Hjelpetabell 1 – Beregning av skattepliktig del av skogfond
 • Hjelpetabell 2 – Avskrivninger

2. arkfana er kun en oversikt over avskrivningssatser for 2020.

3. arkfana gir forklaring til utfylling av Hjelpetabell 1; - særlig med tankte på å beregne riktig skattefordelen ved bruk av skogfond

 


Hjelpeverktøy til vurdering  om aktiviteten er «skogbruk utenfor næring»

To kriterier som skal legges til grunn i vurderingen om aktiviteten faller innenfor eller utenfor næringsbegrepet, er omfanget (bl.a. tilveksten) og om skogen er «egnet til å gi overskudd over tid». Som hjelpeverktøy for skogeieren og hans rådgivere (regnskapsførere og andre) har Skogkurs lagd et beregningsverktøy i Excel. Der kan den enkelte legge inn tall for eiendommen han/hun skal rapportere for.


Verktøyet er  i Excel og kan lastes ned gratis HER.
 

Regnearket består av 5 arkfaner:

På den 1. arkfana (lengst til venstre) kan du beregne årlig nyttbar tilvekst for et helt omløp i skogen (mer riktig kalt produksjonsevne). I ligger det 3 tabeller:

På 2., 3. og 4. arkfana kan det legges inn forutsetninger om tømmerpris, driftskostnader og investeringsnivå.
 
Den 5. arkfana
(lengst til høyre) vil til slutt kunne vise en teoretisk prognose for overskudd (eller underskudd) over tid.

NB! Regnearket er forhåndsutfylt med et eksempel for å lette forståelsen av skjemaene.

 

 


 

Fra skogfond til ligningsskjemaer

 

For skogeiere som fortsatt driver skog som virksomhet etter nye skatteregler fra 2016.

Videoen over viser korrekt overføring fra kontoutskriften for skogfond til årets ligningsskjemaer. Den omhandler i alt 4 eksempler, med ulik kompleksitet. Vi anbefaler å spille av i fullskjermvisning.


Gå til denne siden
for å spille av eksemplene enkeltvis.

 Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Mikael Fønhus

  Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

  992 87 002

  mf@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Aktuelle artikler i kunnskapsskogen

  Skogfond - Skogkurs veileder

  De senere årene har det blitt utviklet mange nyttige og gode nettsteder, veiledere, kalkulatorer og animasjonsvideoer som viser hvordan skogfondet kan brukes. Så langt har ikke dette blitt systematisert og samlet. Med denne veilederen er det meste av relevant og tilgjengelig informasjon samlet på ett sted.

  Betal deg selv med skogfond

  Denne Excel-kalkulatoren viser hvordan du kan «lønne» deg selv med skogfond.

  Skogfond

  Her finner du Skogfondskalulatoren som beregner skogfondets virkning for din økonomi. Skogkurs har også utarbeidet et  nettsted som viser korrekt overføring fra kontoutskriften for skogfond til årets ligningsskjemaer, samt flere videoer og et resymé om temaet.

  Skogbeskatning - Skogkurs veileder

  Fra og med inntektsårene 2016, 2017 og 2018 blir det innført store endringer i ligning og beskatning av skog.  Som en støtte for skogeiere, regnskapsførere og andre som gir råd til skogeieren, har vi laget en Skogkurs veileder. Justeringer for 2019 er også med i denne utgaven som er oppdatert i november 2020.

  Skogkulturkalkulatoren

  Skogkulturkalkulatoren er bygd som et hjelpemiddel i lønnsomhetsberegningen av ulike skogkulturtiltak. I dette Excel-arket kan du gjøre enkle beregninger av nåverdi og internrente. Samtidig er den ment å være fleksibel i forhold til å sette inn egne forutsetninger.                                                                                      

 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Dato: 23.09.2021

  Kommune: Stor-Elvdal

  Varighet: 7.5 timer

 • 2 100,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag

  Dato: 28.09.2021

  Kommune: Sogndal

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Ungskogpleie

  Dato: 02.10.2021

  Region: Krødsherrad/Modu

  Varighet: 15 timer

 • 2 550,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 02.10.2021

  Kommune: Bodø

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Skogkurs Resyme - Nr. 13 Tap ved tidlig hogst

  Den eldste delen av skogreisingsskogen på Vestlandet og nordover begynner å bli hogstmoden, spesielt på de beste bonitetene. Det står ofte store tømmervolum pr. arealenhet lenge før hogstmodenhet, og det kan være fristende å realisere denne trekapitalen. 

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Ressurser og forvaltning

  Ressurser og forvaltning - Temabok

  Boka "Ressurser og forvaltning" inviterer skogeiere til å bearbeide oversikt over egne ressurser, inntektsmulighetene i skogen og hvordan skogeieren ut fra sin og familiens interesser og mål vil utnytte mulighetene i skogen.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Skogkurs Resyme - Nr. 10 Skogfond

  Skogbruk er en meget langsiktig næring, og det går mange tiår fra investeringer gjøres i et bestand til det kommer inntekter fra det samme bestandet. For å stimulere til økte investeringer i skogen har myndighetene blant annet etablert skogfondsordningen.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Smart bruk av skogfond - kurshefte

  Smart bruk av Skogfond - Kurshefte

  Dette kursheftet skal gi deg en pedagogisk innføring i hvorfor vi har skogfond, hvordan det virker, og ikke minst hvor god økonomisk ordning dette er for deg som skogeier.

 • 130,-
 • Pris eks. frakt

  Nåverdier og relative verdier - plastkort

  Brukes til å vurdere skogskjøtselstiltakenes lønnsomhet, og til å prioritere mellom skjøtselstiltak.

 • 10,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Facebook