Felling

Dokumentert sikkerhetsopplæring

1. januar 2002 trådte bestemmelsene om krav om dokumentert sikkerhetsopplæring i kraft for landbruket. Forskriften retter seg blant annet mot virksomheter og familiebruk i landbruket.

Forskriften

Mye av arbeidsutstyret som brukes i skogbruket er etter risikovurdering underlagt krav om dokumentert sikkerhetsopplæring. Dokumentert opplæringen omtales i forskriftens §§ 10-1 og 10-2. Det er arbeidstilsynet som er tilsynsmyndighet.

Forskriften retter seg blant annet mot «familiebruk i landbruket», og «virksomhet i landbruket som ikke sysselsetter arbeidstakere» (§ 1-3). I kommentarene til forskriften sier arbeidstilsynet: «Med «familiebruk i landbruket» menes både enkeltpersonforetak og virksomhet som bruker driver alene eller sammen med familiemedlemmer som ikke har inngått arbeidsavtale med brukeren.»

Begrepet «som ikke sysselsetter arbeidstakere» i virksomheter i landbruket, innebærer at eieren eller brukeren vil være ansvarlig overfor avløsere eller vikarer.

 

Les forskriften på Lovdata sine nettsiderForskriften med arbeidstilsynets kommentarerFor kontakt og spørsmål til arbeidstilsynet
 


 

Skogkurs sine tilbud innen Dokumentert sikkerhetsopplæring:
 

Dokumentert sikkerhetsopplæring - for skognæringen
 

 

Dokumentert sikkerhetsopplæring for skogsmaskinførere
 

 

Dokumentert sikkerhetsopplæring for bransjer utenfor skognæringen

 

 


Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Geir Myklestad

  Aktivt Skogbruk

  952 71 799

  gm@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Aktuelle artikler i kunnskapsskogen

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

  4. Felling

  Filmen tar for seg prinsipper og metoder for planlegging og gjennomføring av felling.

  5. Kvisting

  Hvordan redusere belastning på rygg og kropp? Med 6-sonemetoden legges grunnlaget for en sikker handtering av saga under kvisting.

  6. Kapping

  Finn ut hvor det er trykk eller strekk i stammen og lær prinsippene for trygg kapping.

  7. Nedtagning av fastfelt tre

  Hva er faremomentene hvis du feller et tre fast i et annet – og hvordan kan du ta det ned på en sikker måte?

 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Vedlikehold av motorkjedesag

  Dato: 02.10.2020

  Kommune: Orkland

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 260,-
 • Påmelding og informasjon
 • Ungskogpleie

  Dato: 05.10.2020

  Kommune: Steinkjer

  Varighet: 15 timer

 • 1 870,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 05.10.2020

  Kommune: Tromsø

  Varighet: 15 timer

 • 1 870,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 05.10.2020

  Region: Ringerike

  Varighet: 15 timer

 • 1 870,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Facebook