Felling

Dokumentert sikkerhetsopplæring

1. januar 2002 trådte bestemmelsene om krav om dokumentert sikkerhetsopplæring i kraft for landbruket. Forskriften retter seg blant annet mot virksomheter og familiebruk i landbruket.

Forskriften

Mye av arbeidsutstyret som brukes i skogbruket er etter risikovurdering underlagt krav om dokumentert sikkerhetsopplæring. Dokumentert opplæringen omtales i forskriftens §§ 10-1 og 10-2. Det er arbeidstilsynet som er tilsynsmyndighet.

Forskriften retter seg blant annet mot «familiebruk i landbruket», og «virksomhet i landbruket som ikke sysselsetter arbeidstakere» (§ 1-3). I kommentarene til forskriften sier arbeidstilsynet: «Med «familiebruk i landbruket» menes både enkeltpersonforetak og virksomhet som bruker driver alene eller sammen med familiemedlemmer som ikke har inngått arbeidsavtale med brukeren.»

Begrepet «som ikke sysselsetter arbeidstakere» i virksomheter i landbruket, innebærer at eieren eller brukeren vil være ansvarlig overfor avløsere eller vikarer.

 

Les forskriften på Lovdata sine nettsiderForskriften med arbeidstilsynets kommentarerFor kontakt og spørsmål til arbeidstilsynet
 


 

Skogkurs sine tilbud innen Dokumentert sikkerhetsopplæring:
 

Dokumentert sikkerhetsopplæring - for skognæringen
 

 

Dokumentert sikkerhetsopplæring for skogsmaskinførere
 

 

Dokumentert sikkerhetsopplæring for bransjer utenfor skognæringen

 

 


Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Geir Myklestad

  Aktivt Skogbruk

  952 71 799

  gm@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Aktuelle artikler i kunnskapsskogen

  Skogbrukets HMS-utvalg

  Skogbrukets HMS-utvalg er et rådgivende organ som har som formål å fremme forebyggende helse, miljø og sikkerhetsarbeid i skogbruksnæringen i Norge.

 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 13.07.2020

  Kommune: Nome

  Varighet: 15 timer

 • 1 870,-
 • Påmelding og informasjon
 • Ungskogpleie med motorryddesag – 7,5 timer

  Dato: 15.07.2020

  Region: Land

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 260,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 21.07.2020

  Region: Hadeland

  Varighet: 15 timer

 • 1 870,-
 • Påmelding og informasjon
 • Sikker bruk og vedlikehold av motorsag

  Dato: 25.07.2020

  Kommune: Vestre Slidre

  Varighet: 6.5 timer

 • 1 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Facebook