Evaluering av Bestway – støtteverktøy for planlegging av basveger

Arbeidet med å digitalisere operative oppgaver i skogbruket blir drevet framover av tilgang på digitale data, data-verktøy og praktisk bruk av informasjonen fra disse. Ønsket om å effektivisere avvirkning og utkjøring av tømmer, og samtidig minimere kjøreskader har gjort at Skogforsk i Sverige har utviklet støtteverktøyet Bestway. Programmet gjør det lettere å planlegge basveger.

Viken Skog og Skogkurs fikk låne programmet for utprøving i Norge med et særlig fokus på terrenghelling. Programmet ble testet hos Nordsinni Sameie i Nordre Land, en eiendom på ca. 20.000 daa.


Denne rapporten sammenfatter våre erfaringer med programmet

 

Prosjektets målsetning
Prosjektets hovedmål var å evaluere og dokumentere bruk av det digitale støtteverktøyet Bestway til bruk for planlegging av basveger. Dette har blitt gjort ved at programmet har blitt tatt i bruk på en større skogeiendom og erfaringer både fra bruk av programmet og hovedsakelig forslag for basveger er oppsummert i denne rapporten.

Oppsummering
Evalueringene fra flere områder i Sverige dokumenterer at programmet finner og beskriver aktuelle traséforslag som er nyttige for driftsplanleggingen. Denne evalueringen fra Norge, med fokus på bratt terreng, viser det samme. Vi mener basert på dette at programmet er et aktuelt verktøy for planlegging av skogsdrifter. Imidlertid vil det å kunne gjøre endringer og nye beregninger i felt være er en klar fordel for praktisk bruk. Et par punkter som ville gjøre programmet mer anvendelig er foreslått.

Prosjektet ble finansiert med støtte fra Utviklingsfondet for skogbruket og Skogtiltaksfondet.

 

 


Kontakt

 • Prosjektleder, ph.d.

  Endre H. Hansen

  I permisjon. 

  954 43 705

  eh@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Aktuelle artikler i kunnskapsskogen

  Laserdata sammenstillt med maskindata

  Bærekraftig bruk av skogressursene i Norge

  Prosjektets primære mål var å bidra til bedre utnyttelse av skogressurser og produksjonsressurser samt å bidra til færre konflikter mellom miljøhensyn og skogsdrift i normalt og bratt terreng.
   

 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Dato: 23.09.2021

  Kommune: Stor-Elvdal

  Varighet: 7.5 timer

 • 2 100,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 23.09.2021

  Kommune: Hamar

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag

  Dato: 28.09.2021

  Kommune: Sogndal

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Skogplanting – praktisk kurs om planting av skog

  Dato: 01.10.2021

  Kommune: Hamar

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 400,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Relaskop

  Relaskopet brukes til å finne skogbestandets grunnflatesum (m2 per hektar). Ved hjelp av volumtabell regnes grunnflatesummen om til bestandsvolum.

 • 48,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Facebook