Kommunal viltforvaltning

Skogkurs setter viltforvaltning på dagsorden, og vil ha særlig fokus på kommunale viltforvaltere og kommunal viltforvaltning. Vi kommer til å starte opp med et tilbud om regionale fagsamlinger for kommunale viltforvaltere. Et bidrag for å ivareta og styrke offentlig viltforvaltning.

Vi håper dette kan være et godt tilbud for viltforvalterne som i stor grad sitter alene med sine arbeidsoppgaver. Målet er å samle viltforvalterne, bedrive litt erfaringsutveksling samtidig som det presenteres noen aktuelle fagtema. Vi som jobber med viltforfaltning på skogkurs er Dagh Bakka, Arve Aarhus og Øyvind Juliussen.

Presentasjon av oss som jobber med kommunal viltforvaltning

 

Årshjulet, viktige datoer i viltforvaltningen

 

Presentasjon fra webinaret 02.06.21 Ettersøk og fallviltarbeid

Skogkurs arrangerte 2. juni et webinar for kommunale viltforvaltere og fallviltmannskaper som gikk på temaet offentlig ettersøk og fallviltarbeid. Webinaret var åpent, sånn at andre som er interesert i temaet kunne få være med.

Første innlegg var ved Carl Randin og Ole Randin Klokkerengen som holdt foredraget om ettersøk på elg og rådyr og fallviltarbeid generelt inkludert småvilt. 

Andre innlegget var ved Rune Mikkelsen, Bergen kommune og Dagh Bakka Skogkurs som holdt foredrag om erfaringer med ettersøk på hjort, og bruk av slipphund. Og det å begrense antall hundeførere for å få noen gode ekvipasjer og heller smmarbeide med nabokommuner ved behov.

Tredje og siste innlegget var ved Lars Gangås, SNO som holdt foredrag om kommunens rolle i forbindelse med skadede rovdyr. Og hva kommunen bør ha forberedt i forbinselse med skadefelling av store rovdyr.

 

Erfaringer med ettersøk på elg og rådyr og fallviltarbeid generelt inkludert småvilt.

 

Erfaringer med ettersøk på hjort og bruk av slipphund.

 

Kommunens rolle i forbindelse med skadede rovdyr.

 

 

Presentasjon fra webinaret 07.04.21

Skogkurs arrangerte et webinar for kommunale saksbehandlere 7. april. Vi hadde to hovedtemaer denne gangen. Første tema var hvordan kommunan skal håndtere "ulovligheter". Her holdt Julia Cuypers Holmberg fra Sørreisa kommune og Rolf Olav Sollied Miljøkrimkoordinator i Troms politidistrikt foredrag. Det andre temaet var bestandsplanlegging. Arve Aarhus i fra Skogkurs holdt et foredrag om bestandsplanmetodikk, og hva som er kommunens rolle. Kristine Skaiaa Born fra Follo landbrukskontor holdt et foredrag om godkjenning og oppfølging av bestandsplaner. Alle foredragene komer her:

Hvordan håndtere "ulovligheter" Julia C. Holmberg

 

Hvordan håndtere "uovligheter" Rolf O. Sollied

 

Bestandsplanmetodikk og kommunens rolle. Arve Aarhus

 

Godkjenning og oppfølging av bestandsplaner. Kristine S. Born

 

 

Presentasjoner fra webinaret 20.01.21

Skogkurs arrangerte et webinar for kommunale saksbehandlere 21. januar. vi hadde to temaer, den ene var Naturdata, som presenterte Hjorteviltregisteret, med nyheter, ny funksjoner og svarte på spørsmål.  Det andre temaet var aktivt bruk av minsteareal i hjorteviltforvaltningen ved Line Hansen Alsaker, Fredrikstad kommune. Presentasjonene ligger finner du her:

Naturdata sin presentasjon om Hjorteviltregisteret

 

Aktivt bruk av minsteareal i hjorteviltforvaltningen. Line Hansen Alsaker.

 

 

 

Fallvilthåndtering

Kommuens ansvar

En utfordring de fleste kommunene har er fallvilt, og håndtering av fallvilt. Dette kan være alt fra å få økonomien til å gå opp ved for eksempel mange rådyrpåkjørsler til lovlig deponering av fallviltet. Og hva er egentlig kommunens ansvar ved fallvilthåndtering? Vi har skrevet litt om det og satt opp en del punkter. Håper dere vil det interessant.

Fallvilthåndtering, kommunens ansvar

 

Kommunen sitt viltkjøtt

 

Fallviltarbeid i kommuner med mye rådyr

Vi utfordret Dag Bjerkestrand som er en aktiv viltforvalter i Averøy kommune til å skrive noe hvordan det er å håndtere fallviltarbeidet i en kommune med mye rådyr, og mye rådyrpåkjørsler. Dag sendte oss også Averøy kommune sin  utlysningen av tilbudskonkurransen for offentlige ettersøk. samt Averøy kommune sin innstruks for utføring av offentlige ettersøk. Dette er gode eksempler som kan være til hjelp for mange som sitter å skal gjrøre samme jobben.
 

 

 Fallviltarbeid i kommuner med mye rådyr

 

 

 Instruks for utføring av offentlige ettersøk  Averøy kommune

 

 

Konkurransegrunnlag, Anskaffelse; offentlig ettersøk Averøy kommune

 

 

Eksempel på kontrakt, avtale om ettersøk fra Averøy Kommune

 

Ettersøk på hjortevilt

I en del kommuner er det viltforvalteren som også er ansvarlig for fallvilthåndteringen inkludert ettersøk av skadet hjortevilt, mens andre kommuner har satt dette bort.

Uansett regner vi med at viltforvalteren sørger for at denne informasjonen blir videreformidlet til de som burde få den.

Vinteren 2016 ble det inngått en samarbeidsavtale om utvikling av kurset «Ettersøk videregående» mellom Norsk Kennel Klub (NKK) og Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs).

Samarbeidet omfattet blant annet å utarbeide et videregående kurs i ettersøk av skadet hjortevilt og å utarbeide og gjennomføre en utdanning av instruktører for kurset «Ettersøk videregående».

I forbindelse med dette samarbeidet ble det nedsatt en prosjektgruppe bestående av Hans Petter Klokkerengen, Christian Vole, Knut J. Herland, Vidar Holthe og Dagh Bakka.

For de som vil (og må i henhold til forskrift) ta kurset «Ettersøk videregående» arrangeres dette av NJFF, hundeklubber tilsluttet NKK og Skogkurs. For mere informasjon så ta kontakt med oss.

Det ble også laget et faghefte til bruk under kurset «Ettersøk videregående». Det er skrevet utfyllende og dekkende for de viktigste forhold og kan derfor også brukes i annen opplæringssammenheng og til selvstudium.  Heftet kan bestilles på: https://butikk.skogkurs.no/products/ettersok-av-skadet-hjortevilt---temahefte

Forfattere av heftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe med viktige bidrag fra Ole Randin, Hans Petter og Carl Randin Klokkerengen, Lars Mikkelsen, Arve Aarhus, Finn Olav Myhren, Christian Vole og Knut J. Herland.

Under vil du finne noen utdrag fra heftet:

 

Skadeplassundersøkelse

 

 

Ettersøk av rådyr

 

 

Ettersøk av hjort

 

 

Ettersøk av elg

 

Jakt på hjort, rådyr og elg

Dag Bjerkestrand har skrevet en god tekst om hvordan ungå skadeskyting, rutiner for hva en skal gjøre når påskutte dyr forsvinner, og hvordan en kan legge til rette for at en skal lykkes med ettersøket. Vi har fått lov å legge ut denne teksten her. Den er velverdt å lese!
Jakt på hjort, rådyr og elg

 

 
 

Aktuelle artikler i kunnskapsskogen

Skogshøns og skogbruk

Skogshønsene jerpe, orrfugl og storfugl krever at det tas hensyn til viktige biotoper ved skogbrukstiltak. Mye ny kunnskap fra forskningsprosjekter og praktisk forvaltning har kommer den senere tid.

Verdifull jakt

Verdifull Jakt startet opp sommeren 2011 og hadde som formål å bidra til økt omsetning for de jaktturismebedriftene som deltok i prosjektet, noe det også gjorde for de 12 bedriftene som deltok.

Næringsutvikling i og omkring vernede områder

I løpet av prosjektperioden ble det utviklet og testet ut kompetansetiltak rettet mot grunneiere og andre for å stimulere til entreprenørskap og nyskaping i og rundt vernede områder.

Feltkontroll

Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

Foredling av hjorteviltkjøtt

Årlig felles 6 500 ton hjorteviltkjøtt, hvorav 15 % leveres til viltbehandlingsanlegg. 85 % tas hånd om av jegerne og jaktlagene til egen husholdning og til lokal foredling. Bearbeiding og salg av viltkjøtt til andre er regulert gjennom bestemmelser som er vanskelig og til dels lite kjent. Mattilsynet skal kontrollere at bestemmelsene håndheves.

 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 22.10.2021

  Kommune: Sveio

  Varighet: 15 timer

 • 2 550,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 23.10.2021

  Kommune: Bodø

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag - 15 timer

  Dato: 25.10.2021

  Kommune: Gol

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 25.10.2021

  Region: Førde

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Elgbeitetaksering

  Flere elgområder i landet blir utsatt for overbeite. Det gir svakere dyr og store skogskader i lang tid framover. Med beitetaksering etter denne utvidede standarden, vil forvaltere av elg og skog få oversikt og holde kontroll med beitet, og det blir lettere holde elgstammen på bærekraftig nivå.

 • 120,-
 • Pris eks. frakt

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktledelse - Temahefte

  JAKTLEDELSE er skrevet med henblikk på dokumentasjon og bakgrunnstoff for SKIs kurs i Jaktledelse. Heftet står selvstendig, og kan derfor brukes ved ulike former for organisert opplæring eller ved selvstudium.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktguiding - Temahefte

  Kompetanseheving for los og fører ved tilrettelagte jakter.

 • 180,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Facebook