Produktivitets- og kostnadskalkulator for skogsdrift

Alle arbeidsoperasjoner tar tid. Derfor gjelder det å tilrettelegge slik at tidsbruken blir så lav som mulig. «Produktivitets- og kostnadskalkulatoren» er ment som en støtte i produksjonsplanleggingen.

Basert på skogtype, driftsforhold og hvordan drifta er tilrettelagt, gir kalkulatoren fra Skogkurs en prognose på tidsbruk og kostnader. Kalkulatoren egner seg godt for å beregne ferdigdato basert på bl.a. oppstartdato, antall skift på maskinen og skiftlengde. Du kan også simulere spart tid og kostnad med å gjøre forhåndsrydding, bygge en driftsveier eller redusere antall sortiment. Dette verktøyet er optimalisert for Windows PC og kan ha redusert funksjonalitet på andre plattformer.


Last ned kalkulatoren HER!


NB! Ved nedlasting:

 1. Velg «Lagre som» og velg hvor du vil lagre.
 2. Åpne mappen hvor filen ble lagret, høyreklikk på filen og velg «Egenskaper».
 3. Kryss av for «Fjern blokkering» og klikk «OK».
 4. Åpne filen på normal måte og godta alle sikkerhetsadvarsler.

Dette er ikke en priskalkyle
Kostnadene med å gjennomføre ei skogsdrift varierer mye med distrikt, årstid, flytte- og oppstartskostnader. Den tar heller ikke hensyn til dimensjonsspredningen på hogstfeltet som vi vet påvirker produktiviteten mye. For å komme fram til driftspris må vi dessuten legge til entreprenørens fortjenestemarginer. Kalkylen her kan derfor ikke brukes til prissetting av skogsdrifter.

Faglig grunnlag
Det forskningsbaserte grunnlaget for kalkylene er SKOGFORSK sine Underlag til produksjonsnormer for skotare (Torbjörn Brunberg, 2004) og Underlag for produktionsnormer for extra stora engrepsskordare (Torbjörn Brunberg, 2007). Normene er justert med bl.a. norske studier gjort av NIBIO NFR 225329, Sustainable utilization of forest resources in Norway (Bruce Talbot, 2016).                                                                             

Maskinkostnadene har som grunnlag 2500 driftstimer/år, basert på beregnede kostnader fra Prosjekt Klimatre, justert med Kostnadsindeks for skogsmaskiner utarbeidet Institutt for Bygg- og miljøteknikk, NTNU


Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Mikael Fønhus

  Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

  992 87 002

  mf@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Aktuelle artikler i kunnskapsskogen

  Diameterspredning og korttømmerhåndtering som kostnadsdrivere

  Det er mange kostnadsdrivere som påvirker produktiviteten når ei skogsdrift skal gjennomføres. Første betingelsen for å unngå unødvendige kostnader er at vi kjenner kostnadsdriverne. Deretter kan vi sette inn tiltak; - kortsiktige og langsiktige.

  Kundetilfredshetsundersøkelse for skogsentreprenører

  Alle skogsentreprenører er på en eller annen måte konkurranseutsatte. For å vinne nye kunder, og holde på gamle, er det avgjørende å kjenne kundenes krav og forventninger.

  To spørreundersøkelser kan gi deg tilbakemelding på for fornøyde skogeierne eller skogbrukslederne/virksekjøperne er med deg som entreprenør. 

  kart

  Markfuktighetskart for skogen i Norge

  Det er et stort på fokus på å forebygge sporskader ved hogst og utkjøring av tømmer, og å sikre god vannkvalitet i bekker, elver og vann.

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

   

  Tynningsinstruks og resultatoppfølging

  Skogbrukets Kursinstitutt og Aktivt Skogbruk har utviklet program for beregninger ved tynning. Programmene er prøvd ut i samarbeid med maskinførere og Mjøsen Skog BA.

 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Dato: 23.09.2021

  Kommune: Stor-Elvdal

  Varighet: 7.5 timer

 • 2 100,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 23.09.2021

  Kommune: Hamar

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag

  Dato: 28.09.2021

  Kommune: Sogndal

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Skogplanting – praktisk kurs om planting av skog

  Dato: 01.10.2021

  Kommune: Hamar

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 400,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Innføring i virkesutnytting - iBooks for iPad

  Denne e-boka for iPad tar for seg virkesutnytting sett fra maskinførerens hverdag.

 • 39,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Virkesverdi

  Virkesverdi - programvare

  Apteringsoppfølging i en ny tid. Programmet består av 3 deler:

  - Opparbeiding: Analyse av HPR-filer (produksjonsfiler)
  - Dimensjoner: Analyse av HQC-filer (kontrollmålingsfiler)
  - Aptering: Simulering

  Programmet kan installeres både på kontoret (PC) og i hogstmaskinen. I hogstmaskin kan programmet kontinuerlig overvåke «opparbeiding» og «dimensjoner».

 • 6250,-
 • Pris eks. frakt

  Virkesutnytting cd

  Virkesutnytting - CD med Powerpoint-presentasjoner

  Denne CD-platen inneholder 5 Powerpoint-presentasjoner.

 • 300,-
 • Pris eks. frakt

  Riktig og sikker hogst

  Riktig og sikker hogst

  Heftet er en veiledning i bruk av motorsag under hogst. Formålet er å gi oversikt over faremomenter og hvordan man kan takle disse.

 • 60,-
 • Pris eks. frakt

  Terrengskader - hefte

  Terrengskader ved skogsdrift

  Heftet er en praktisk veileder i å kvantifisere terrengskader og fremme tiltak for å redusere skadeomfanget.

 • 80,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Facebook