Hjorteviltwebinar

På grunn av pandemien kan vi ikke gjennomføre et tradisjonelt Hjorteviltseminar. Vi har i stedet valgt å gå for flere kortere Hjorteviltwebinar!

 

Den 21. september arrangerte vi årets tredje hjorteviltwebinar. Denne gangen var temaet viktigheten av store hanndyr i hjorteviltbestand. Vi var heldige og hadde med oss tre dyktige foredragsholdere. Det var forsker Erling Meisingset fra NIBIO og Jo Inge Breisjøberget som er fagsjef for jakt og fiske hos Statskog. Den siste var naturfotograf Roger Brendhagen som viste oss bilder av store elgokser og hjortebukker. Foredragene til Erling og Jo Inge finner dere her:

Store hanndyr i bestand, Erling Meisingset

Store hanndyr i elgbestand, Jo Inge Breisjøberget

 

 

Årets andre Hjorteviltwebinar ble avholdt 29. april. Tema på dette webinaret var det kommende forbud mot blyammunisjon og jaktstopp på økende arealer, og hvordan EU påvirker i Norge ved foredragsholder Knut Arne Gjems, NJFF, Nordisk Jegersamvirke og FACE.

Andre foredraget var om jakt med løsehunder stresser viltet? og om humane og eller viltvennlige jaktformer. Foredragsholdere var Ted Karlsson, Allmogejakt og Dagh Bakka, Skogkurs  

Siste foredraget omhandlet dyrevelferd og hjorteviltjakt, utvidede jakttider, jakt i brunsttiden og bruk av løse hunder.  Foredragsholder var Erik Lund, Miljødirektoratet.

Vi har fått foredragene til Erik Lund og Ted og Dagh og legger de ut her:

Stresser løsehunder viltet? v/ Ted Karlsson og Dagh Bakka

 

Dyrevelferd og hjorteviltjakt, utvidede jakttider og bruk av løsehunder. v/ Erik Lund

 

 

Det første Hjorteviltwebinaret ble avholdt 18.februar 2021. Tema på denne samlingen var "Cwd på Hardangervidda, hvordan påvirker dette elg og hjort?" ved foredragsholder Bjørnar Ytrehus, Vitenskapskomiteen for mat og miljø. Andre bolken gikk på bruk av termiskkikkert og sikte. Det første foredaget som omhandlet termiske hjelpemidler var "erfaringer med bruk av termiske siktemidler under jakt på hjortevilt" ved foredragsholder Kristoffer Clausen, jeger og filmskaper. Til slutt var temaet "Kunstig lys og nattoptikk på jakt – hva er gjeldende rett og hva blir fremtiden?" ved foredragsholder Pål S. Jensen, Zenit advokater.

CWD på Hardangervidda. Hvordan påvirker dette elg og hjort?

Kunstig lys og nattoptikk på jakt – hva er gjeldende rett og hva blir fremtiden?

 

 

Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Øyvind Juliussen

  Ansvarlig for Vilt og utmarksnæring

  400 21 266

  oj@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Aktuelle artikler i kunnskapsskogen

  Kommunal viltforvaltning

  Skogkurs setter viltforvaltning på dagsorden, og vil ha særlig fokus på kommunale viltforvaltere og kommunal viltforvaltning. Vi kommer til å starte opp med et tilbud om regionale fagsamlinger for kommunale viltforvaltere. Et bidrag for å ivareta og styrke offentlig viltforvaltning.

  Skogshøns og skogbruk

  Skogshønsene jerpe, orrfugl og storfugl krever at det tas hensyn til viktige biotoper ved skogbrukstiltak. Mye ny kunnskap fra forskningsprosjekter og praktisk forvaltning har kommer den senere tid.

  Verdifull jakt

  Verdifull Jakt startet opp sommeren 2011 og hadde som formål å bidra til økt omsetning for de jaktturismebedriftene som deltok i prosjektet, noe det også gjorde for de 12 bedriftene som deltok.

  Næringsutvikling i og omkring vernede områder

  I løpet av prosjektperioden ble det utviklet og testet ut kompetansetiltak rettet mot grunneiere og andre for å stimulere til entreprenørskap og nyskaping i og rundt vernede områder.

  Feltkontroll

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 24.01.2022

  Kommune: Verdal

  Varighet: 15 timer

 • 2 250,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag

  Dato: 25.01.2022

  Kommune: Vinje

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 570,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag

  Dato: 26.01.2022

  Kommune: Vinje

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 570,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vedlikehold av motorsaga - 4 timer

  Dato: 27.01.2022

  Kommune: Kristiansand

  Varighet: 4 timer

 • 990,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Elgbeitetaksering

  Flere elgområder i landet blir utsatt for overbeite. Det gir svakere dyr og store skogskader i lang tid framover. Med beitetaksering etter denne utvidede standarden, vil forvaltere av elg og skog få oversikt og holde kontroll med beitet, og det blir lettere holde elgstammen på bærekraftig nivå.

 • 120,-
 • Pris eks. frakt

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktledelse - Temahefte

  JAKTLEDELSE er skrevet med henblikk på dokumentasjon og bakgrunnstoff for SKIs kurs i Jaktledelse. Heftet står selvstendig, og kan derfor brukes ved ulike former for organisert opplæring eller ved selvstudium.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktguiding - Temahefte

  Kompetanseheving for los og fører ved tilrettelagte jakter.

 • 180,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Facebook