Hjortevilt 2020

Landets største seminar om hjorteviltet, på Ringsaker 25. og 26. mars.
–  forvaltning – jakt – nettverksbygging

Presentasjoner 

Dette er det 16. seminaret i rekken, og det arrangeres som i fjor på Scandic Hotell Ringsaker.

Elgjakt

Program

Det arbeides intenst med å sette sammen et aktuelt og spennende program, av årets program kan vi røpe:

 • Jaktjuristen Pål S Jensen kommer og belyser aktuelle saker 
 • Knut Arne Gjems, leder av Norges jeger- og fiskeforbund og Nordisk jegersamvirke snakker om blyets fremtid i jaktammunisjon. 
 • Bjørnar Ytrehus, veterinær i NINA tar for seg siste nytt om CWD og hva som skjer. 
 • Forskeren Vebjørn Veiberg fra NINA informerer om kvotefri jakt på hjortekalv og andre spennende temaer innen hjorteviltforvaltning. 
 • Fra Svenska Jägareförbundet kommer Karl Johan Bringsberg og prater om villsvinet som ikke bare er en skadegjører, men også et yndet jaktobjekt. 
 • Friluftsmannen Martin Blom holder foredrag for oss om opplevelser knyttet til jakt og friluftsliv, både foran og bak kameraet. 
 • Nye Settogskutt i praksis, Naturdata viser og svarer på ofte stilte spørsmål. 
 • Hjorteviltforvaltning i Alaska kontra Norge. Scott Brainerd  har erfaring fra begge steder.

I tillegg er det flere gode foredragsholdere på trappene. Hjortevilt 2020 gir gode muligheter for faglig påfyll, sosialt samvær og nettverksbygging. 

- Fullstendig program kommer senere


 

Praktisk informasjon


Kollektivtransport til seminaret

 • Tog fra Oslo:
  • Rute R10 avgang 34 minutter over hver time (07:34, 08:34) ca 1:20 i reisetid til Hamar stasjon
 • Buss fra Hamar stasjon til hotellet:
  Hotellet ligger ved holdeplass Olrud. Det er 300 meter fra holdeplass til hotellet. Gateadresse til hotellet er Kårtorpvegen 1, Ringsaker.
  • Rute B26 Brummunddal avgang fra Hamar stasjon 13 minutter over hver time (07:13, 08:13) ca 20 minutter til hotellet.
  • Rute B23 Brummunddal avgang fra Hamar stasjon hver halv time (07:30, 08:00) ca 20 minutter til hotellet.
  • Sjekk avganger i sanntid på ENTUR.no

Kollektivtransport fra seminaret

 • Buss fra hotellet til Hamar stasjon:
  • Rute B26 Hamar-Løten avgang fra Olrud (Busstopp ved hotellet) 17 minutter over hver time (12:55, 13:55) ca 20 minutter til stasjonen 
  • Rute B23 Hamar/Stange avgang fra Olrud (Busstopp ved hotellet) hvert 30 minutt, 17 minutter og 47 minutter over hver time (13:17, 13:47) ca 20 minutter til stasjonen 
 • Tog til Oslo:
  • Rute R10 avgang 7 minutter over hver time (13:07, 14:07) ca 1:20 i reisetid.
  • Regiontog avgang 13:46 (kun stopp på OSL og Lillestrøm) ca 1:20 i reisetid.

Parkering
Godt med parkering ved hotellet.

 

Priser


Alternativer for påmelding:

 • Hele seminaret - enkeltrom. Pris 4470,- hvorav: seminaravgift 2500,- kost og losji 1970,-
 • Hele seminaret - dobbeltrom. Pris 4200,- hvorav: seminaravgift 2500,- kost og losji 1700,-
 • Hele seminaret - ingen overnatting. Pris 3490,- hvorav: seminaravgift 2500,- dagpakker 990,-
 • 1 dags seminar - ingen overnatting. Pris 2010,- hvorav: seminaravgift 1500,- dagpakke 510,-
 • Seminarmiddag for ikke overnattende. Pris 395,-
 • Ekstra overnatting fra 24 mars inkl frokost. Pris 905,-

 


 


Tidligere seminarer
 

Program       2019

 

Presentasjoner 2018Presentasjoner

Program       2018

 

Presentasjoner 2018Presentasjoner

Program       2017

 

Presentasjoner 2017Presentasjoner

Program       2016

 

Presentasjoner 2017PresentasjonerTema: Ulv og elgjakt - Barbara Zimmermann, Høgskolen i Innlandet, Evenstad.


Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Dagh Bakka

  Ansvarlig for Vilt og utmarksnæring

  950 87 195

  db@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Aktuelle artikler i kunnskapsskogen

  Skogshøns og skogbruk

  Skogshønsene jerpe, orrfugl og storfugl krever at det tas hensyn til viktige biotoper ved skogbrukstiltak. Mye ny kunnskap fra forskningsprosjekter og praktisk forvaltning har kommer den senere tid.

  Verdifull jakt

  Verdifull Jakt startet opp sommeren 2011 og hadde som formål å bidra til økt omsetning for de jaktturismebedriftene som deltok i prosjektet, noe det også gjorde for de 12 bedriftene som deltok.

  Næringsutvikling i og omkring vernede områder

  I løpet av prosjektperioden ble det utviklet og testet ut kompetansetiltak rettet mot grunneiere og andre for å stimulere til entreprenørskap og nyskaping i og rundt vernede områder.

  Feltkontroll

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

  Foredling av hjorteviltkjøtt

  Årlig felles 6 500 ton hjorteviltkjøtt, hvorav 15 % leveres til viltbehandlingsanlegg. 85 % tas hånd om av jegerne og jaktlagene til egen husholdning og til lokal foredling. Bearbeiding og salg av viltkjøtt til andre er regulert gjennom bestemmelser som er vanskelig og til dels lite kjent. Mattilsynet skal kontrollere at bestemmelsene håndheves.

 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Introkurs for eierskifte med fokus på skog

  Dato: 26.02.2020

  Kommune: Indre Østfold

  Varighet: 4 timer

 • 1 295,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vedlikehold av motorkjedesag

  Dato: 26.02.2020

  Kommune: Tingvoll

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 260,-
 • Påmelding og informasjon
 • Introkurs for eierskifte med fokus på skog

  Dato: 27.02.2020

  Kommune: Nannestad

  Varighet: 4 timer

 • 1 295,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag - 15 timer

  Dato: 27.02.2020

  Kommune: Tingvoll

  Varighet: 15 timer

 • 1 870,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Elgbeitetaksering

  Flere elgområder i landet blir utsatt for overbeite. Det gir svakere dyr og store skogskader i lang tid framover. Med beitetaksering etter denne utvidede standarden, vil forvaltere av elg og skog få oversikt og holde kontroll med beitet, og det blir lettere holde elgstammen på bærekraftig nivå.

 • 120,-
 • Pris eks. frakt

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Engasjementet i temaet ettersøk av skadet hjortevilt startet våren 2007 med et tredagers seminar med nordiske forelesere og stor deltagelse. Mange av deltagerne var kommunale ettersøksjegere fra viltnemder, fallviltgrupper og ettersøksringer.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktledelse - Temahefte

  JAKTLEDELSE er skrevet med henblikk på dokumentasjon og bakgrunnstoff for SKIs kurs i Jaktledelse. Heftet står selvstendig, og kan derfor brukes ved ulike former for organisert opplæring eller ved selvstudium.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktguiding - Temahefte

  Kompetanseheving for los og fører ved tilrettelagte jakter.

 • 180,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Facebook