Hjortevilt 2019

Hjortevilt 2019

HJORTEVILT 2019 - landets største seminar om hjorteviltet, på Ringsaker 27. og 28. mars.

Det forventes 250 deltakere fra blant annet forskning og undervisning, offentlig og privat forvaltning, organisasjoner og med grunneiere og jegere fra hele Norge. Dette er det 15. seminaret i rekken, og med bra spennvidde i programmet.

Seminaret arrangeres i år på Scandic Hotell Ringsaker.

Elgjakt


Program

 

Onsdag 27. mars

10.00   Registrering  

11.00   Åpning: Arne Magnus Hekne, Hedmark Fylkeskommune 

11.15   Endringer i sett dyr-instruksen i 2018: Hvorfor, hvordan og hva ble resultatet?
               Erling Solberg, Norsk institutt for naturforskning

12.00   Lunsj

13.00   Bærekraftig bestandsstørrelse for hjortevilt.
               Finn Erlend Ødegård, Norges Bondelag

13.30   Vitenskapskomiteens rapport om CWD skrantesjuken.                  
                Bjørnar Ytrehus, Vitenskaps-komiteen for mat og miljø/Norsk institutt for naturforskning

14.15   Pause

14.30   Handlingsplanen for næringsutvikling basert på høstbare viltressurser.
               Espen Stokke, Landbruks- og matdepartementet      

15.00   Parasitter hos hjort.
               Jørn Våge, Veterinærinstituttet

15.30   Pause

15.45   Når er det skadeskyting, ny modell fra forskningen.
               Bjørnar Ytrehus, Norsk institutt for naturforskning

16.15   Hjortens arealbruk, bestandsestimat i bestandsplaner.
               Erling Meisingset, Norsk institutt for bioøkonomi

17.00   Pause

17.15   Skrantesjuken, status og veien videre
               Erik Lund, Miljødirektoratet

17.45   Jakt og ettersøk på hjortevilt – noen juridiske problemstillinger
               Pål S. Jensen, Zenit Advokater AS

18.15   Avslutning

19.00   Middag. Sosialt samvær

 

Torsdag 28. mars

07.30   Frokost

08.30   Ulv og elgjakt, utvikling av sett, tildelt og felt elgi områder med og uten ulv.
               Barbara Zimmermann, Høgskolen i Innlandet, Evenstad.

09.15   Kvifor dreg eg til Sverige på hjorteviltjakt?
               Arve Aarhus, Vestskog

09.45   Pause

10.00   Grensevilt, norsk – svensk forskningsprosjekt på elg, ulv og jerv.
               Barbara Zimmermann, Høgskolen i Innlandet, Evenstad.

10.30   Når elgen skal bli mat, slaktehygiene, transport og bly i kjøttet.
             Terje Melnæs, Østerdalsmat

11.00   Pause

11.15   Grenser i hjorteviltforvaltninga – treng hjorteviltforskrifta ein revisjon?
               Torstein Storaas, Høgskolen i Innlandet, Evenstad.

11.35   Samarbeid om vilt og trafikk for færre viltpåkjørsler
                Petter Almås, Høgskolen i Innlandet, Evenstad

11.50   Informasjon fra Skogkurs
               Dagh Bakka, Skogkurs

12.00   Avslutning

            Lunsj

 

- forbehold om justeringer i programmet
 


PDF-versjon av programmet


 


 


Tidligere seminarer
 

Program       2018

Presentasjoner 2018Presentasjoner

Program       2017

Presentasjoner 2017Presentasjoner

Program       2016

Presentasjoner 2017Presentasjoner


 

 


Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Dagh Bakka

  Ansvarlig for Vilt og utmarksnæring

  950 87 195

  db@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Aktuelle artikler i kunnskapsskogen

  Skogshøns og skogbruk

  Skogshønsene jerpe, orrfugl og storfugl krever at det tas hensyn til viktige biotoper ved skogbrukstiltak. Mye ny kunnskap fra forskningsprosjekter og praktisk forvaltning har kommer den senere tid.

  Verdifull jakt

  Verdifull Jakt startet opp sommeren 2011 og hadde som formål å bidra til økt omsetning for de jaktturismebedriftene som deltok i prosjektet, noe det også gjorde for de 12 bedriftene som deltok.

  Næringsutvikling i og omkring vernede områder

  I løpet av prosjektperioden ble det utviklet og testet ut kompetansetiltak rettet mot grunneiere og andre for å stimulere til entreprenørskap og nyskaping i og rundt vernede områder.

  Feltkontroll

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

  Foredling av hjorteviltkjøtt

  Årlig felles 6 500 ton hjorteviltkjøtt, hvorav 15 % leveres til viltbehandlingsanlegg. 85 % tas hånd om av jegerne og jaktlagene til egen husholdning og til lokal foredling. Bearbeiding og salg av viltkjøtt til andre er regulert gjennom bestemmelser som er vanskelig og til dels lite kjent. Mattilsynet skal kontrollere at bestemmelsene håndheves.

 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Vedlikehold av motorsaga - 4 timer

  Dato: 21.10.2019

  Kommune: Kristiansand

  Varighet: 4 timer

 • 830,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag - 15 timer

  Dato: 22.10.2019

  Kommune: Kristiansand

  Varighet: 15 timer

 • 1 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Ungskogpleie - 10 timer

  Dato: 24.10.2019

  Kommune: Åmli

  Varighet: 10 timer

 • 1 840,-
 • Påmelding og informasjon
 • Skogsbilveibygging - et kurs for entreprenører

  Dato: 24.10.2019

  Region: Biri

  Varighet: 10 timer

 • 900,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Elgbeitetaksering

  Flere elgområder i landet blir utsatt for overbeite. Det gir svakere dyr og store skogskader i lang tid framover. Med beitetaksering etter denne utvidede standarden, vil forvaltere av elg og skog få oversikt og holde kontroll med beitet, og det blir lettere holde elgstammen på bærekraftig nivå.

 • 120,-
 • Pris eks. frakt

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Engasjementet i temaet ettersøk av skadet hjortevilt startet våren 2007 med et tredagers seminar med nordiske forelesere og stor deltagelse. Mange av deltagerne var kommunale ettersøksjegere fra viltnemder, fallviltgrupper og ettersøksringer.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktledelse - Temahefte

  JAKTLEDELSE er skrevet med henblikk på dokumentasjon og bakgrunnstoff for SKIs kurs i Jaktledelse. Heftet står selvstendig, og kan derfor brukes ved ulike former for organisert opplæring eller ved selvstudium.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktguiding - Temahefte

  Kompetanseheving for los og fører ved tilrettelagte jakter.

 • 180,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Facebook