Skogkulturkalkulatoren

Skogkulturkalkulatoren er bygd som et hjelpemiddel i lønnsomhetsberegningen av ulike skogkulturtiltak. I dette Excel-arket kan du gjøre enkle beregninger av nåverdi og internrente. Samtidig er den ment å være fleksibel i forhold til å sette inn egne forutsetninger.                                                                                      


Hvilket tiltak skal jeg prioritere?

I Skogkulturkalkulatoren kan du velge mellom 3 forskjellige skogkulturtiltak:

 • foryngelse
 • ungskogpleie
 • gjødsling

De fleste har begrenset med penger å bruke på skogkultur. Da kan Skogkulturkalkulatoren være et hjelpemiddel når du skal velge hvilke tiltak du vil prioritere. 

Alle kalkylene er satt opp med forhåndsutfylte verdier både når det gjelder mengde, tidspunkt og kostnad. Det er ikke sikkert disse verdiene passer i din skog. Vær kritisk, og sett inn så riktige verdier som mulig. Husk; - dårlige tall inn gir usikre svar ut ...!


To versjoner
Med dagens skatteregler får alle som har driver «kapitalskogbruk» beholde momsen på skogbruksinntekten sin. De får heller ikke fradrag for inngående moms, og skattesatsen er den samme som på f.eks. renteinntekter på bankinnskudd.

De som fortsatt driver «virksomhetsskogbruk» har derimot et momsoppgjør med staten, og har personbeskatning med en marginal skattesats som øker med stigende inntekt. 

Vi har derfor laget 2 versjoner av skogkulturkalkulatoren. Velg selv den som passer for deg:


Skogkulturkalkulator for virksomhetsskogbrukSkogkulturkalkulatoren for kapitalskogbruk

 

Fillagring
NB! Når du laster ned Skogkulturkalkulatoren til din egen maskin, kan det være lurt å lagre den som en Excel-mal. Når du senere lagrer en versjon der du har lagt inn dine egne verdier, vil den nye versjonen automatisk lagres som en ordinær arbeidsbok. Dermed unngår du at de forhåndsvalgte verdiene blir overskrevet i malen du lagret.

Ved hvert nytt kalenderår bør du laste ned en ny versjon med oppdaterte skattesatser.

Skogkulturkalkulatoren har blitt til i et samarbeid mellom NORSKOG, Norges Skogeierforbund og Skogkurs i prosjektet «Skogkulturøkonomi». Prosjektet er finansiert av Skogbrukets Verdiskapingsfond og Skogbrukets Utviklingsfond.


Brukerveiledning
Nedenfor finner du link til en brukerveiledning. I tillegg til en faglig og teknisk veiledning, finner du her også en grundig gjennomgang av lønnsomhetsberegningene som kalkulatoren bygger på.

Brukerveiledning 

 


Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Mikael Fønhus

  Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

  992 87 002

  mf@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Aktuelle artikler i kunnskapsskogen

  Skogfond - Skogkurs veileder

  De senere årene har det blitt utviklet mange nyttige og gode nettsteder, veiledere, kalkulatorer og animasjonsvideoer som viser hvordan skogfondet kan brukes. Så langt har ikke dette blitt systematisert og samlet. Med denne veilederen er det meste av relevant og tilgjengelig informasjon samlet på ett sted.

  Betal deg selv med skogfond

  Denne Excel-kalkulatoren viser hvordan du kan «lønne» deg selv med skogfond.

  Veiøkonomi - Skogkurs veileder

  I denne er det meste av relevant og tilgjengelig informasjon om veiøkonomi samlet på ett sted.

  Skogfond

  Her finner du Skogfondskalulatoren som beregner skogfondets virkning for din økonomi. Skogkurs har også utarbeidet et  nettsted som viser korrekt overføring fra kontoutskriften for skogfond til årets ligningsskjemaer, samt flere videoer og et resymé om temaet.

  Skog og ligning

  I denne artikkelen finner du fagstoff og hjelpemidler knyttet til skatteregler for skognæringen innført i 2016 - 2019.
   

 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 21.01.2022

  Region: Landås

  Varighet: 15 timer

 • 2 550,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vedlikehold av motorsaga - 4 timer

  Dato: 27.01.2022

  Kommune: Kristiansand

  Varighet: 4 timer

 • 990,-
 • Påmelding og informasjon
 • Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 27.01.2022

  Region: Hedmarken

  Varighet: 15 timer

 • 2 250,-
 • Påmelding og informasjon
 • Bruk og vedlikehold av motorsag - 15 timer

  Dato: 28.01.2022

  Kommune: Kvinnherad

  Varighet: 15 timer

 • 2 680,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Skogkurs Resyme - Nr. 13 Tap ved tidlig hogst

  Den eldste delen av skogreisingsskogen på Vestlandet og nordover begynner å bli hogstmoden, spesielt på de beste bonitetene. Det står ofte store tømmervolum pr. arealenhet lenge før hogstmodenhet, og det kan være fristende å realisere denne trekapitalen. 

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Ressurser og forvaltning

  Ressurser og forvaltning - Temabok

  Boka "Ressurser og forvaltning" inviterer skogeiere til å bearbeide oversikt over egne ressurser, inntektsmulighetene i skogen og hvordan skogeieren ut fra sin og familiens interesser og mål vil utnytte mulighetene i skogen.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Skogkurs Resyme - Nr. 10 Skogfond

  Skogbruk er en meget langsiktig næring, og det går mange tiår fra investeringer gjøres i et bestand til det kommer inntekter fra det samme bestandet. For å stimulere til økte investeringer i skogen har myndighetene blant annet etablert skogfondsordningen.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Smart bruk av skogfond - kurshefte

  Smart bruk av Skogfond - Kurshefte

  Dette kursheftet skal gi deg en pedagogisk innføring i hvorfor vi har skogfond, hvordan det virker, og ikke minst hvor god økonomisk ordning dette er for deg som skogeier.

 • 130,-
 • Pris eks. frakt

  Nåverdier og relative verdier - plastkort

  Brukes til å vurdere skogskjøtselstiltakenes lønnsomhet, og til å prioritere mellom skjøtselstiltak.

 • 10,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Facebook