Inspeksjon av bruer på landbruksveier

Inspeksjon av bruer på landbruksveier skal være et bidrag til at veieier, veilag og offentlig forvaltning kan vurdere bruas tilstand ved inspeksjon og gjøre tiltak som er nødvendig i dens videre drift og vedlikehold.

Brua di er nøkkelen til å krysse vassfaret slik at du kommer deg over på andre siden og får drevet rasjonell skogsdrift. Brua kan potensielt bli en stor flaskehals hvis den ikke ses etter og vedlikeholdes. Store utbedringer og evt. en fornyelse av krysningspunktet kan bli dyrt, men et bedre alternativ enn at det skjer en ulykke. Du som skogeier sitter på alt ansvaret hvis det viser seg at brua ikke er i den stand den burde vært for å sikre trygg overfart.  

Skogkurs arbeider for tiden med å lage et forenklet vedlikeholdshefte for landbruksveibruer. Dette heftet vil være ferdig i 2021. Enn så lenge kan du støtte deg på den eksisterende håndboken – Inspeksjon av bruer på landbruksveier, som er ganske omfattende. 

Uansett - om du ikke gjennomfører en full inspeksjon: kom deg ut og se over brua. Disse punktene må du gå igjennom slik at du får et inntrykk av tilstanden på brua: 

 • Brukar og pilarer – står de som tenkt: rett, hel, god kontakt med grunnen (ikke undervasket) 
 • Overbygningen – ligger godt på brudekket og pilarer 
  • Tilstand på stålbjelkebru 
   • Stålbjelker – rust, deformasjoner, vurdering av bjelkekvalitet/dimensjon* og plassering av bjelkene 
   • Tilstand på strøved og slite-planker – råte, oppstikkende spiker og skruer, innfesting til stålbjelkene 
   • Tilstand på betongdekke – sprekker, fuktgjennomtrengning, synlig armering 
  • Tilstand på betongbru - sprekker, fuktgjennomtrengning, synlig armering 
  • Tilstand på trebru – råte, mangler det biter/deler  
 • Generelt:  
  • Helt og reint 
  • Kontroller rekkverk og evt. utbedre 
  • Fjerne buskas og kjerr som står nær brua  

I tillegg bør du stille deg følgende spørsmål og se om du finner noen svar: 

 • Hva vet du om brua?  
 • Har du tegninger og dokumentasjon?  
  • Hva sier dokumentasjonen om bæreevne?  

Det er fult mulig at brua er dimensjonert* for andre kjøretøy/tonnasjer enn det som benyttes i dag. Da må du informere om restriksjoner på maks tillat vekt/aksellast.  

En bru som tilsynelatende ser ut til å ha korrekt geometri og er hel og rein vil jeg personlig være mer komfortabel med å krysse enn ei bru som ser og kanskje er herjet av bruk og tidens tann. «Følelsen» skal riktignok ikke være en falsk trygghet. Er du usikker om bruas bæreevne og kvaliteten på materialene som er benyttet? Kontakt et konsulentfirma som kan gjennomføre en vurdering. Enten med personlig oppmøte eller om du kan gjennomføre nødvendige målinger og oversende disse sammen med gode filmer og videoer (Sweco, Akonotroll, Safecontroll for å nevne noen). Inntil videre bør brua stenges og et informasjonsskilt henges opp!  


Gammel og dårlig vedlikeholdt bru. Ser dårlig ut og er mest sannsynlig det! Anbefaler stenging og at du henger opp informasjonsskilt inntil bruinspeksjon, utbedringer, reparasjoner og evt. utskifting av bru er gjennomført.

Husk: Vedlikehold av brua regnes som en del av det generelle veivedlikeholdet. Etter reglene kan du få dekket inntil 4 kr/lm/år av veivedlikeholdskostnadene med Skogfond. Hvis du ett år har større vedlikeholdsbehov, f.eks. for kostnader på brua eller må skifte noen stikkrenner, må du be om godkjenning fra kommunen på forhånd for å få dekket tenkte kostnader med skogfond. Ved behov for større utbedringer kan du søke kommunen om punktutbedring og evt. ombygging. Her kan du også se på muligheter for tilskudd.

Har du spørsmål? Kontakt oss på Skogkurs eller din skogbruksleder i kommunen, så skal vi prøve å hjelpe.

* Til å vurdere dimensjoneringen/bruksklassen (Bk) på stålbjelkebruer er det utarbeidet grunnlagstabeller. Les mer i denne artikkelen: Oppdaterte grunnlagstabeller for stålbjelkebruer på landbruksveier


Kontakt

 • Martin Bråthen

 • Prosjektleder

  Martin Bråthen

  Driftsteknikk og infrastruktur

  976 11 916

  mb@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Aktuelle artikler i kunnskapsskogen

  Tining av stikkrenne. (Foto: Romeriks Almenningene v/ Johannes Enersen)

  Tining av stikkrenner

  Nå er det sesong for tining av stikkrenner! Tette stikkrenner kan forårsake store vann- og erosjonsskader på en vei. En stikkrenne som har fryst bør tines like før snøsmeltingen setter inn. Da er det om å gjøre å få til et lite hull. Når vannet først har begynt å renne utvider hullet seg og isen forsvinner.

  Geologi og veibygging - Skogkurs veileder

  Geologi og veibygging - Skogkurs veileder

  I denne veilederen vil du finne grunnleggende informasjon om hva du bør tenke på ved vurdering av masser til bruk i veikroppen. Hvilke krav må følges, hva bør man tenke på og hvordan finne egnede masser.

  Info-ark: Etablering av skogsbilveier ved kryssing av bekker

  Mange gytebekker for fisk har blitt forringet og ødelagt i tiden det har blitt anlagt skogsbilveier. Fisk skal kunne fortsette sin ferd oppover et vassdrag selv om det er anlagt en skogsbilvei over vassdraget.

  Vinterbilveier

  Vinterbilveger og isveger - en veileder

  Bruken av snø og is som transportbane har lange tradisjoner, men kunnskapene er i ferd med å bli glemt. Vinterbilveger og isveger er en faglig veileder for dem som ønsker å ta metodene i bruk.

  Veinormaler

  Normaler for landbruksveier er en håndbok som inneholder tekniske og geometriske krav til åtte forskjellige klasser av landbruksveier, og byggebeskrivelser som forteller hvordan anleggsarbeidet bør utføres. Siste revisjon er utført i 2016.

 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Dato: 23.09.2021

  Kommune: Stor-Elvdal

  Varighet: 7.5 timer

 • 2 100,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag

  Dato: 28.09.2021

  Kommune: Sogndal

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Ungskogpleie

  Dato: 02.10.2021

  Region: Krødsherrad/Modu

  Varighet: 15 timer

 • 2 550,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 02.10.2021

  Kommune: Bodø

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse

  Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse er en håndbok som inneholder tekniske og geometriske krav til landbruksveier. Byggebeskrivelse med henvisninger til fagstoff viser hvordan anleggsarbeidet skal utføres.
   

 • 120,-
 • Pris eks. frakt

  Veinormaler - Kortversjon

  Kortversjonen av veinormalene er på to sider i A5 format. Den er værbestandig og beregnet for å ha med seg ut i felt.

 • 20,-
 • Pris eks. frakt

  Skogsveier og skredfare

  Skogsveger og skredfare - veileder

  Anlegg av skogsveger i bratte lisider kan føre til løsmasseskred, særlig der vegene endrer den naturlige dreneringen i lia. Vannet blir dermed ledet til områder der det ikke er naturlig dreneringsveg, eller til bekker og andre dreneringsveger som ikke har stor nok kapasitet til å lede vannet.

 • 120,-
 • Pris eks. frakt

  Inspeksjon av bruer på landbruksveger - Håndbok

  Inspeksjon av bruer på landbruksveger skal være et bidrag til at vegeier, veglag og offentlig forvaltning kan vurdere bruas tilstand ved inspeksjon og gjøre tiltak som er nødvendig i dens videre drift og vedlikehold.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Skogsveibygging med miljøhensyn

  Hovedinnholdet i veilederen er knyttet til bygging av skogsbilveier, men vinterbilveier, opprusting av eldre skogsbil og traktorveier er diskutert. 

 • 60,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Facebook