Stangmontert kjederyddesag

Både Husqvarna og Stihl tilbyr kjederyddesag. Utstyret viser interessante egenskaper samtidig som de på noen områder har større effektivitet enn ryddesaga.

Kjederyddesagene har vist seg å være et godt supplement til de tradisjonelle ryddesagene. Først og fremst fordi disse er lett å handtere, enklere arbeidsteknikk, liten fare for kast og god effektivitet når dimensjoner i ungskogfeltet øker.


Video som viser de to alternativene i praktisk bruk:


Klikk på bildet over og spill av video


Enklere arbeidsteknikk

 

Den tradisjonelle ryddesaga krever god arbeidsteknikk og øvelse for å være effektiv. Stangmonterte kjedesager er enklere å bruke for de som har liten erfaring. For mange skogeiere kan dette være et svært godt alternativ, og gjør egeninnsatsen i ungskogen interessant og lærerikt. Og ikke minst et lønnsomt tiltak for framtidsskogen og skogeierens lommebok.

 

Bestandsvalg
Ungskogbestand som er kommet for langt (5-7 m høyde) og har trestammer i grøvste laget for den tradisjonelle ryddesaga, samt bestand der framtidsstammene kun skal fristilles med varierende kappehøyde, handteres mer effektivt med kjederyddesag enn tradisjonell ryddesag. Likeens i bratt terreng er denne sagtypen godt egnet. Det anbefales likevel ikke å vente med ungskogpleie da seine inngrep er vesentlig dyrere enn når inngrepet utføres i rett tid.

Å vente med ungskogpleie fører til økt konkurranse, og ofte utkonkurreres gode framtidstrær. Konkurransen fører også til skader og veksthemming (forlenger omløpstiden).

Sikkerhet
Sammenlignet med vanlig motorsag og ryddesag oppstår det lite kast med denne sagtypen. Dette er en stor arbeidsteknisk fordel da det er liten fare for å skjære inn i nabotreet når det skal reguleres blant trær som står tett. Sikkerheten er betydelig bedre når kastfaren er redusert. Stihl sin sag festes i kroken på ryddesagselen. Dette gir den beste sikkerheten, og operatøren unngår å komme i kontakt med sagkjedet. Det gir også det beste utgangspunkt for å arbeide lett og effektivt.

På Husqvarna sin sag er motoren er plassert i en bæremeis som bæres på ryggen som en ryggsekk. Skjæreutstyret er hengt opp i et "tårn" med et fleksibelt oppheng som holder utstyret og gir god rekkevidde, og bidrar til å gjøre arbeidet lite anstrengende.

Brukt på riktig måte, og med nødvendig opplæring i sikker bruk, vil ordinært personlig verneutstyr som for ryddesag være egnet også for denne redskapen.

Utstyret
Stihl sin sag er sammensatt av motorenheten KM130-R og sagtilsatsen HT-KM med 12 tommer sverd. Det er en 4-takts motor på 36,3 cm3. Turtallet er derfor lavt.

Det kan nevnes at på denne saga kan sagtilsatsen byttes ut og motorenheten kan benyttes sammen med en rekke andre tilsatser. Det utvider bruksområdet. Utstyret veier 6,4 kg.

 

Husqvarna sin sag 535 FBx er bygd til skogrydding og framstår som en proffmodell til formålet. Det benyttes standard sverdlengde og kjede som for motorsag. Selen som motorenheten er festet på har gode skulderremmer og hoftebelte, og utformingen av utstyret er ikke til hinder for arbeidet som skal utføres.

Det er en 2-takts motor på 34,6 cm3. Det gir et langt raskere motorturtall og kjedehastighet i forhold til Stihl sin 4-takter, og minner derfor mye om vanlig ryddesag.  Til tross for at utstyret veier 12-13 kg føles det behagelig å arbeide med.

Opplæring og kurs
Aktivt Skogbruk tilbyr opplæring i bruk av saga. Opplæringen gjennomføres som lokale kurs over hele landet. Ta kontakt med nærmeste instruktør. Klikk her for instruktøroversikt.
 


Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Geir Myklestad

  Aktivt Skogbruk

  952 71 799

  gm@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Aktuelle artikler i kunnskapsskogen

  Markberedning i Trøndelag

  LENSA har i samarbeid med Skogkurs utarbeidet en 4 siders informasjon om utførelse av markberedning. Last ned i PDF-format!

  Grøfting etter hogst på skogsmark

  Grøfting etter hogst på skogsmark

  Grøfterensk og suppleringsgrøfting gjennomføres for å bedre foryngelsesforholdene på arealer med midlertidig høyere grunnvannsnivå etter hogst. Trær trenger næring, lys, varme og vann for å vokse bra. I mange områder vil grunnvannet stå 5-10 cm under markoverflata i vekstsesongen etter hogst.

  Stammekvistingskalkyle

  Skogbrukets Kursinstitutt har utviklet et program for stammekvisting med utregninger for bestandsutvikling, kostnadskalkyle, og lønnsomhetsberegning.

  Utenlandsk arbeidskraft

  Her finner du informasjon og materiell knyttet til ikke-skandinavisk arbeidskraft. På siden kan du laste ned kurshefter til bruk på Aktivt Skobruks kurs i ungskogpleie og skogplanting på blant annet russisk og polsk. Heftene foreligger også på engelsk og norsk. På denne siden finner du også aktuelle linker til informasjon for deg og dine utenlandske ansatte.

  Ungskogpleie-brosjyre om lønnsomhet

  STELL AV UNGSKOGEN KAN ØKE HOGSTINNTEKTEN MED 50 %

  Brosjyre med viktige momenter om ungskogpleiens lønnsomhet. Den viser ungskogpleiens viktighet sett fra en litt utradisjonell vinkel, om hvordan ungskogpleie kan øke inntekten i gammelskogen.

 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Dato: 27.10.2020

  Kommune: Saltdal

  Varighet: 7.5 timer

 • 2 100,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst, vedlikehold motorsag, ungskogpleie og planting - 52,5 timer

  Dato: 29.10.2020

  Kommune: Froland

  Varighet: 52.5 timer

 • 5 870,-
 • Påmelding og informasjon
 • Norsk PEFC Skogstandard for skogeiere

  Dato: 30.10.2020

  Kommune: Sunnfjord

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 260,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag og ryddesag - 22,5 timer

  Dato: 02.11.2020

  Kommune: Grong

  Varighet: 22.5 timer

 • 2 840,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Resyme 4

  Skogkurs Resyme - Nr. 04 Planting

  Etablering av ny foryngelse, for å sikre ny produksjon og god økonomi i fremtidsskogen, er det viktigste tiltaket som gjøres etter hogst. Å plante gir sikkerhet for rask og god etablering, kortere omløpstid og jevn plantetetthet.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Markberedning - iBooks for iPad

  Denne iPad-versjonen om MARKBEREDNING er basert på Skogkursresymeet med samme navn. Initiativtakerne til den nye standarden for markberedning er skogeierandelslagene Glommen, Viken og Mjøsen, SB Skog, Norskog, Statskog SF og fylkesmennene i Hedmark og Oppland. Skogbrukets Kursinstitutt har hatt prosjektledelsen og prosjekteierskapet.

 • 39,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Skogkurs Resyme - Nr. 03 Råtebekjempelse

  Kvalitetsvirke er framtidas krav, og råtefrekvensen i granskogene må reduseres. Rotkjuka er den viktigste råtesoppen i granskog. Infeksjon via stubbesnitt etter tynning er en viktig smittevei.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  tynning

  Tynning i gran- og furuskog - Temabok

  Med økende andel yngre skog gir boka kunnskap om hvordan skogbehandlingen kan utføres, og hvilke muligheter disse arealene utgjør for eiendommen.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Skogkurs Resyme - Nr. 08 Maskinell Planting

  I de senere åra har maskinell planting blitt mer aktuelt, både fordi det er vanskelig å skaffe kvalifisert arbeidskraft og at det etterhvert produseres plantemaskiner som passer bedre for norske forhold.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Facebook