Skogbrannvern

I juni 2008 preget skogbrannen i Froland kommune mediebildet i Norge. I løpet av en intensiv uke var 26 000 dekar rammet av brannen – derav 19 000 dekar produktiv skog. Skogbrannen i Mykland i Froland kommune var den største i sitt slag i Norge på over 100 år! Da kan det være lett å tenke at det er lenge til neste gang.

Samtidig er det en kjennsgjerning at skog brenner hvert år i Norge,  og at det ofte er små marginer som skiller et lite branntilløp fra en storbrann. Det er forventet at klimatiske endringer fører til lengre sammenhengende tørre perioder. Skogbrannsesongen 2018 var ekstrem med over 2000 registrerte branner.

Fra dette nettstedet finner du informasjon om skogbranner og skogbrannvern – et bidrag til at flere skogbranner unngås eller slokkes mens de er små.

Skogbrannkurs for entreprenører og maskinførere
Kurset er utarbeidet for at du som skogsentreprenør og maskinfører kan drive trygg maskinell skogsdrift og markberedning også i skogbrannsesongen. Kurset er en del av SKOGSKOLEN - skognæringens fellessatsning på e-læring.

Skogbrannfareindeksen - ny versjon
kartutsnitt med brannfare-indexSjekk jevnlig spesialvarselet for skogbrannfare fra Meteorologisk institutt for å følge med på skogbrannfaren i ditt område. Skogbrannfareindeksen for Norge er basert på den kanadiske Fire Weather Index (FWI), men tilpasset til norske forhold. Denne måten å varsle skogbrann på startet i juni 2021.

Det skjer ikke hos oss...
Hefte-1.jpgHeftet gir en kortfattet oversikt over problemstillingene med fokus på skogeiers ansvar og roller. Det er utarbeidet av Skogbrukets Kursinstitutt i samarbeid med Norges Skogeierforbund, Norskog og Skogbrand.

Dette heftet - og heftet under - fås ved henvendelse til Skogbrand:
post@skogbrand.no
telefon 23 35 65 00.

Eller last det ned i PDF-format

PowerPoint-presentasjon
Hovedmomentene fra heftet er også tilgjengelig i en nedlastbar Powerpoint-presentasjon godt egnet for å sette fokus på temaet på skogkvelder, møter i skogeierlaget eller lignende arrangementer. Presentasjonen kan du laste ned her.

pp.jpg

Hefte-2.jpg


Skogbrann - vern og slokking er et hefte beregnet for opplæring av mannskap i skogbrannslokking. Det er på 35 sider og tar for seg:

 • om skogbranner
 • skogovervåking
 • skogbrannslokking
 • opplæring av mannskaper
 • skogbrukets beredskap

Last ned heftet i PDF-format.
 

Retningslinjer for skogsdrift i skogbrannsesongen
Kontinuerlig drift gjennom perioder med høy skogbrannfare er viktig for hele skognæringen. For å gjøre dette mulig er det laget felles retningslinjer for skogsdrift i skogbrannsesongen i et samarbeid mellom skogeierorganisasjonene, brannvesenet, DSB og Skogbrand.

Tidligere «Retningslinjer for maskinell skogsdrift og markberedning» og «Retningslinjer for manuell hogst og ungskogpleie» er nå slått sammen til felles retningslinjer for skogsdrift og skjøtsel. Revidert versjon er justert med mindre språklige endringer. 

Retningslinjer for skogsdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen_310521 - pdf

 

Mer informasjonsmateriell
Forsikringselkapet Skogbrand har også mye annet informasjonsmateriell om skogbrann, det finner du på denne siden.


Skogbrannfareplakater
Skogbrannfareplakater fåes ved henvendelse til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: trykksak@dsb.no
dsb.png


Du kan også laste ned plakaten fra denne lenken  og skrive ut på fargeprinter.

 

Skogens Brannvoktere
Nettstedet www.skogensbrannvoktere.no er en informasjonsside om skogbrann og skogbrannfare rettet mot allmennheten og friluftsfolket.

 

 

 

 


Kontakt

 • Jon Eivind Vollen

 • Informasjons- og utviklingssjef

  Jon Eivind Vollen

  952 82 271

  jev@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Aktuelle artikler i kunnskapsskogen

  skogskolen.no - startside

  Skogskolen.no – Nettbaserte kurs for skogbruket i Norge

  Skogbruket i Norge trenger en felles plattform for nettbasert læring. Målet er å skape en løsning der faginnholdet i kurs utvikles i fellesskap, og anvendes av alle, samtidig som den enkelte organisasjon kan gjøre individuelle tillegg og tilpasninger.

  SKOGKURS Resymé

  SKOGKURS Resymé er kortfattede publikasjoner om aktuelle skogbrukstemaer. Last ned gratis - alle resyméene (12 stk) er i pdf-format tilrettelagt for utskrift (4 A4-sider). For å laste ned: klikk på Nr. og tekst!

  Det er også mulig å bestille papirversjoner i Butikken. Klikk på handevognsymbolet for å gå til butikksiden til det enkelte resymé.

   

  Video på YouTube

  Skogkurs har sin egen kanal på YouTube. Her finner du en rekke aktuelle filmklipp om ulike temaer.

  Skogkurs Veileder

  Skogkurs Veileder er digitale publikasjoner, fritt nedlastbare PDF-dokumenter fra Kunnskapsskogen. Veilederne lenker til nettsider, videoer og annet aktuelt fagstoff på nettet og er på minimum 8 sider.

  Skogkurs info

  Skogkurs info tar for seg avgrensede temaer på inntil to A4 sider og kan lastes ned i PDF- format. Kan leses på skjerm for å få nytte av fagressurser på nettet, eller printes på papir. Her finner du alle.

 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Dato: 23.09.2021

  Kommune: Stor-Elvdal

  Varighet: 7.5 timer

 • 2 100,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag

  Dato: 28.09.2021

  Kommune: Sogndal

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Ungskogpleie

  Dato: 02.10.2021

  Region: Krødsherrad/Modu

  Varighet: 15 timer

 • 2 550,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 02.10.2021

  Kommune: Bodø

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Aktivt Skogbruk - Mini-brosjyre

  Aktivt Skogbruk omfatter et landsdekkende tilbud med skogbrukskurs. Tilbudet er myntet på skogeiere, skogsarbeidere og maskinførere. Brosjyren er gratis, 7x15 cm.

 • 0,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Facebook