Skogbrannvern

I juni 2008 preget skogbrannen i Froland kommune mediebildet i Norge. I løpet av en intensiv uke var 26 000 dekar rammet av brannen – derav 19 000 dekar produktiv skog. Skogbrannsesongen 2018 var også ekstrem med over 2000 registrerte branner. Finn informasjon om skogbrann og skogbrannvern her!

Skogbrannen i Mykland i Froland kommune var den største i sitt slag i Norge på over 100 år! Da kan det være lett å tenke at det er lenge til neste gang.

Samtidig er det en kjennsgjerning at skog brenner hvert år i Norge,  og at det ofte er små marginer som skiller et lite branntilløp fra en storbrann. Det er forventet at klimatiske endringer fører til lengre sammenhengende tørre perioder.

Fra dette nettstedet finner du informasjon om skogbranner og skogbrannvern – et bidrag til at flere skogbranner unngås eller slokkes mens de er små.

Skogbrannfareindex.gifSjekk jevnlig spesialvarselet for skogbrannfare på yr.no for å følge med på skogbrannfaren i ditt område. Meteorologisk institutt beregner skogbrannfare for rundt 100 steder over hele landet inndelt i fire farekategorier: skogbrannfareindeksen.

Heftet Det skjer ikke hos oss... gir en kortfattet oversikt over problemstillingene med fokus på Hefte-1.jpgskogeiers ansvar og roller. Det er utarbeidet av Skogbrukets Kursinstitutt i samarbeid med Norges Skogeierforbund, Norskog og Skogbrand.

Dette heftet - og heftet under - fås ved henvendelse til Skogbrand:
post@skogbrand.no
telefon 23 35 65 00.

Eller last det ned i PDF-format

 

PowerPoint-presentasjon
Hovedmomentene fra heftet er også tilgjengelig i en nedlastbar Powerpoint-presentasjon godt egnet for å sette fokus på temaet på skogkvelder, møter i skogeierlaget eller lignende arrangementer. Presentasjonen kan du laste ned her.

pp.jpg

Hefte-2.jpg


Skogbrann - vern og slokking er et hefte beregnet for opplæring av mannskap i skogbrannslokking. Det er på 35 sider og tar for seg:

 • om skogbranner
 • skogovervåking
 • skogbrannslokking
 • opplæring av mannskaper
 • skogbrukets beredskap

Last ned heftet i PDF-format.
 

Retningslinjer for skogsdrift i skogbrannsesongen
Kontinuerlig drift gjennom perioder med høy skogbrannfare er viktig for hele skognæringen. For å gjøre dette mulig er det laget felles retningslinjer for skogsdrift i skogbrannsesongen i et samarbeid mellom skogeierorganisasjonene, brannvesenet, DSB og Skogbrand.

Maskinell skogsdrift (PDF)

Manuell avvirkning og ungskogpleie (PDF)
 

Mer informasjonsmateriell
Forsikringselkapet Skogbrand har også mye annet informasjonsmateriell om skogbrann, det finner du på denne siden.


Skogbrannfareplakater
Skogbrannfareplakater fåes ved henvendelse til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: trykksak@dsb.no
dsb.png


Du kan også laste ned plakaten fra denne lenken  og skrive ut på fargeprinter.

Mer om skogbrannvern på DSBs nettside:

- Skogbrannhelikopter

- Kart ved skogbrann

- Skogbrannteori for brannvesen

 

Skogens Brannvoktere
Nettstedet www.skogensbrannvoktere.no er en informasjonsside om skogbrann og skogbrannfare rettet mot allmennheten og friluftsfolket.

 

 

 

 


Kontakt

 • Jon Eivind Vollen

 • Informasjons- og utviklingssjef

  Jon Eivind Vollen

  952 82 271

  jev@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Aktuelle artikler i kunnskapsskogen

  skogskolen.no - startside

  Skogskolen.no – Nettbaserte kurs for skogbruket i Norge

  Skogbruket i Norge trenger en felles plattform for nettbasert læring. Målet er å skape en løsning der faginnholdet i kurs utvikles i fellesskap, og anvendes av alle, samtidig som den enkelte organisasjon kan gjøre individuelle tillegg og tilpasninger.

  SKOGKURS Resymé

  SKOGKURS Resymé er kortfattede publikasjoner om aktuelle skogbrukstemaer. Last ned gratis - alle resyméene (12 stk) er i pdf-format tilrettelagt for utskrift (4 A4-sider). For å laste ned: klikk på Nr. og tekst!

  Det er også mulig å bestille papirversjoner i Butikken. Klikk på handevognsymbolet for å gå til butikksiden til det enkelte resymé.

   

  Video på YouTube

  Skogkurs har sin egen kanal på YouTube. Her finner du en rekke aktuelle filmklipp om ulike temaer.

  Skogkurs Veileder

  Skogkurs Veileder er digitale publikasjoner, fritt nedlastbare PDF-dokumenter fra Kunnskapsskogen. Veilederne lenker til nettsider, videoer og annet aktuelt fagstoff på nettet og er på minimum 8 sider.

  Skogkurs info

  Skogkurs info tar for seg avgrensede temaer på inntil to A4 sider og kan lastes ned i PDF- format. Kan leses på skjerm for å få nytte av fagressurser på nettet, eller printes på papir. Her finner du alle.

 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 02.03.2021

  Region: Stryn

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 03.03.2021

  Kommune: Namsos

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 04.03.2021

  Kommune: Ulvik

  Varighet: 15 timer

 • 2 550,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 04.03.2021

  Region: Førde

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Aktivt Skogbruk - Mini-brosjyre

  Aktivt Skogbruk omfatter et landsdekkende tilbud med skogbrukskurs. Tilbudet er myntet på skogeiere, skogsarbeidere og maskinførere. Brosjyren er gratis, 7x15 cm.

 • 0,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Facebook