Miljøregistreringer i skog

Metoden for miljøregistrering i skog (MiS) er blitt revidert. Alle prosjekter for miljøregistrering i skog med oppstart etter juni 2017 skal bruke ny, omarbeidet MiS-metodikk.

Miljøregistrering i skog (MiS) har vært en del av skogbruksplanleggingen siden 2001. Kartleggingen gir skogeier informasjon om arealer som er særlig viktige for det biologiske mangfoldet, og MiS utgjør i dag en viktig del av miljøsertifiseringen i skog. Metodikken er vitenskapelig basert.
 

Ny veileder fra Landbruksdirektoratet

I 2017 ble NiN (Natur i Norge) integrert som en del av metodikken i MiS. Dette innebærer at beskrivelsen av livsmiljøene skal skje i henhold til NiN sitt system. For øvrig er MiS-metodikken den samme, og MiS skal fremdeles være skogbrukets verktøy for å kartlegge og forvalte livsmiljøer.

Med implementeringen av NiN, vil MiS bli del av en større helhet av kunnskap om natur. Med NiN får fagmiljøer og institusjoner et felles begrepsapparat, og et mer enhetlig system ved planlegging og gjennomføring av ulike forvaltningstiltak.

Samtidig med innføring av NiN i MiS, ble det foretatt en revidering av MiS. Alle nye prosjekter for miljøregistrering i skog, skal bruke ny, omarbeidet MiS-metodikk. I den forbindelse har Landbruksdirektoratet utarbeidet en veileder som skal brukes ved kartlegging av MiS-livsmiljøer:
 

 

Natur i Norge (NiN) 

Natur i Norge er et verktøy for å beskrive variasjonen i naturen på en mest mulig objektiv, verdinøytral og etterprøvbar metode. Metoden er kunnskapsbasert og dynamisk; arbeidet med å tilpasse MiS til NiN, førte samtidig til justeringer i NiN.

Natur i Norge er et system som deler naturen inn i typer (typeinndeling), basert på en gradientanalyse av ulike miljøvariabler. For å kunne gi en nærmere beskrivelse av naturen, alt ettersom kartleggerens behov, finnes i tillegg et beskrivelsessystem.

Ny kompetanse

Med ny veileder og endringer i MiS-metodikken som innebærer bruk av NiN, vil det være behov for ny kompetanse.

I den forbindelse tilbyr Landbruksdirektoratet kurs. Kurset består av to deler, der den første delen er et dagskurs beregnet på alle som skal jobbe med MiS. De to påfølgende dagene er beregnet på alle som skal ut i felt og registrere livsmiljøer i skog (MiS-kartlegge):

 • Dag 1 gir en innføring i NiN, og NiN som en del av metodikken i MiS. Denne kursdagen egner seg for feltkartleggere, prosjekt-planleggere, oppdragsgivere, rådgivere og sertifikatholdere.
 • Dag 2 og 3 består av demonstrasjoner og øvelser i felt, som skal sette deltakerne i stand til å kartlegge MiS med bruk av NiN. Disse kursdagene er beregnet for feltkartleggere.

Neste kurs arrangeres på Honne Hotell og Konferansesenter 25.-27. mai 2020.

I tilknytning til kursene er det utviklet en Skogkurs veileder. Den gir en kort innføring i MiS, NiN, formålet med NiN, og hvordan NiN skal tas i bruk ved miljøregistrering i skog.
 


Podkast om MiS og NiN

Hva er egentlig MiS og NiN, og hvordan fungerer disse sammen?
For å få svar på dette og mere til, tok Anna Lena Albertsen og Martin Moi Stener turen inn til Naturhistorisk museum i Oslo, for å møte to eksperter på området, nemlig Jan-Erik Nilsen fra Landbruksdirektoratet og Rune Halvorsen fra Universitetet i Oslo.


Miljøregistrering i skog (MiS)

NIBIO har laget en side med oversikt over de publikasjoner som kommer fra MiS-prosjektet. Dokumentarkivet spenner fra omfattende forskningsrapporter og mindre artikler om aktuelle emner.


Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Anna Lena Albertsen

  Lære med skogen

  971 65 634

  ala@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Aktuelle artikler i kunnskapsskogen

  digitalt mis kurs

  MiS med NiN - nettbasert

  Dette kurset inneholder seks temaer som gjennomgås som videoforelesninger på nett. Det åpner mandag 25.05.2020 og avsluttes med et nettmøte fredag 29. mai hvor det blir anledning til å stille spørsmål.

  Skogkurs info om miljøhensyn

  Ulike miljøhensyn og fokus på bærekraft blir stadig mer aktuelt i det moderne skogbruket.

 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Dato: 27.10.2020

  Kommune: Saltdal

  Varighet: 7.5 timer

 • 2 100,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 27.10.2020

  Region: Gaular

  Varighet: 15 timer

 • 1 870,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst, vedlikehold motorsag, ungskogpleie og planting - 52,5 timer

  Dato: 29.10.2020

  Kommune: Froland

  Varighet: 52.5 timer

 • 5 870,-
 • Påmelding og informasjon
 • Norsk PEFC Skogstandard for skogeiere

  Dato: 30.10.2020

  Kommune: Sunnfjord

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 260,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Norsk PEFC Skogstandard - Kurshefte

  Dette heftet er skrevet med tanke på kurs i Norsk PEFC Skogstandard, enten som fjernundervisning eller tradisjonelle kurs med instruktør/lærer.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Facebook