Miljøregistreringer i skog

Miljøregistrering i skog (MiS) har vært en del av skogbruksplanleggingen siden 2001. Kartleggingen gir skogeier informasjon om arealer som er særlig viktige å ta vare på, og MiS utgjør i dag en viktig del av miljøsertifiseringen i skog.  


 

Metoden for miljøregistrering i skog (MiS) er revidert, og alle prosjekter for miljøregistrering i skog med oppstart etter juni 2017 skal bruke ny, omarbeidet MiS-metodikk.  

Veileder fra Landbruksdirektoratet

I 2017 ble NiN (Natur i Norge) integrert som en del av metodikken i MiS. Dette innebærer at beskrivelsen av livsmiljøene skal skje i henhold til NiN sitt system. For øvrig er MiS-metodikken den samme, og MiS skal fremdeles være skogbrukets verktøy for å kartlegge og forvalte livsmiljøer.

Med implementeringen av NiN, vil MiS bli del av en større helhet av kunnskap om natur. Med NiN får fagmiljøer og institusjoner et felles begrepsapparat, og et mer enhetlig system ved planlegging og gjennomføring av ulike forvaltningstiltak.

Samtidig med innføring av NiN i MiS, ble det foretatt en revidering av MiS. Alle nye prosjekter for miljøregistrering i skog, skal bruke ny, omarbeidet MiS-metodikk. I den forbindelse har Landbruksdirektoratet utarbeidet en veileder som skal brukes ved kartlegging av MiS-livsmiljøer:
 

 

Natur i Norge (NiN) 

Natur i Norge er et verktøy for å beskrive variasjonen i naturen på en mest mulig objektiv, verdinøytral og etterprøvbar metode. Metoden er kunnskapsbasert og dynamisk; arbeidet med å tilpasse MiS til NiN, førte samtidig til justeringer i NiN.

Natur i Norge er et system som deler naturen inn i typer (typeinndeling), basert på en gradientanalyse av ulike miljøvariabler. For å kunne gi en nærmere beskrivelse av naturen, alt ettersom kartleggerens behov, finnes i tillegg et beskrivelsessystem.

Ny kompetanse

Med ny veileder og endringer i MiS-metodikken som innebærer bruk av NiN, vil det være behov for ny kompetanse. 

I samarbeid med Skogkurs, tilbyr Landbruksdirektoratet kurs for de som skal ut i felt og registrere livsmiljøer i skog (MiS-kartlegge). Neste kurs arrangeres på Honne Hotell og Konferansesenter 26.-27. mai 2021. 

Kurset er todelt, der den første delen er nettbasert. Del 2 er to dager på Honne med teori og praksis. All teori blir MiS-relatert, og knyttet til MiS-kartlegging i praksis. På feltdagen skal kursdeltakerne få øve på å bestemme naturtyper og å kartlegge MiS-livsmiljøer etter NiN. 

I tilknytning til kursene er det utviklet en Skogkurs veileder. Den gir en kort innføring i MiS, NiN, formålet med NiN, og hvordan NiN skal tas i bruk ved miljøregistrering i skog.
 


Podkast om MiS og NiN

Hva er egentlig MiS og NiN, og hvordan fungerer disse sammen?
For å få svar på dette og mere til, tok Anna Lena Albertsen og Martin Moi Stener turen inn til Naturhistorisk museum i Oslo, for å møte to eksperter på området, nemlig Jan-Erik Nilsen fra Landbruksdirektoratet og Rune Halvorsen fra Universitetet i Oslo.


Miljøregistrering i skog (MiS)

NIBIO har laget en side med oversikt over de publikasjoner som kommer fra MiS-prosjektet. Dokumentarkivet spenner fra omfattende forskningsrapporter og mindre artikler om aktuelle emner.


Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Anna Lena Albertsen

  Lære med skogen

  Norsk PEFC Skogstandard

  MiS med NiN

  971 65 634

  ala@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Aktuelle artikler i kunnskapsskogen

  Skogkurs info om miljøhensyn

  Ulike miljøhensyn og fokus på bærekraft blir stadig mer aktuelt i det moderne skogbruket.

 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 22.10.2021

  Kommune: Sveio

  Varighet: 15 timer

 • 2 550,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 23.10.2021

  Kommune: Bodø

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag - 15 timer

  Dato: 25.10.2021

  Kommune: Gol

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 25.10.2021

  Region: Førde

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Norsk PEFC Skogstandard - Kurshefte

  Dette heftet er skrevet med tanke på kurs i Norsk PEFC Skogstandard, enten som fjernundervisning eller tradisjonelle kurs med instruktør/lærer.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Facebook