VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Naturlig foryngelse eller skogplanting

- Planting

Ringerike, 24.05.2019

Kursdata

 • Dato:

  24.05.2019

 • Varighet:

  4 timer

 • Kurssted:

 • Kurskategori:

  Skogskjøtsel

 • 830,-

  ( Landbruket )


  1 250,-

  ( Andre bransjer )

 • Påmelding

 • Til:


  Telefon: 97137181


  E-post: ag-gire@girekraft.no


  Deltakerbegrensning: Minimum 5

 • Innen:

  22.05.2019

 • Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, fakturerers full kurspris.

 • Kursbeskrivelse

  Naturlig foryngelse eller skogplanting

  Lokalt praktisk/teoretisk kurs om etablering av ny skog ved planting, såing eller naturlig foryngelse

  Kurset gir deg god kjennskap til vurdering av foryngelsesmetode, økonomi, hjelpetiltak og planlegging. Avhengig av kursets varighet vil kursdeltaker få opplæring i god utføring av foryngelsesarbeid og resultatkontroll.

  Foryngelse av skog er et av de viktigste tiltakene skogeieren utfører etter hogst. Uten vellykkede foryngelser tapes både produksjon, kvalitet og inntekter. Etableringen kan foregå ved planting, såing eller naturlig foryngelse når de naturgitte betingelsene er tilstede.

  Emner for kurset

  • Voksestedenes egenskaper
  • Vegetasjonstypene og jordbunnsforhold,
  • Vurdering av foryngelsesmåte
   - valg av hogstform
   - vurdere frøtilgang
   - vurdering av forhåndsgjenvekst
  • Vurdere økonomi og beregne lønnsomhet ved foryngelsestiltak
  • Klargjøring av foryngelsesfelter
   - markberedning
  • Såing
  • Plantebehandling
  • Organisering og gjennomføring av plante- eller såarbeid
  • Riktig arbeidsteknikk ved planting
  • Resultatkontroll etter utført arbeid.


  Varighet og praktisk info

  Avhengig av ønsker om innhold og emner kan kurset tilbys som 4 - 7,5 - 10 og 15 timers kurs. 

  Kurset gjennomføres med Aktivt Skogbruk-instruktør på arbeidsplassen eller i nærmiljøet med 5-6 deltakere. Teori kombineres med praktiske øvinger og/eller befaringer for å konkretisere innholdet best mulig.

  Foto: Tore Holaker

  Instruktør / kursleder

 • Aktivt Skogbruk

  Åsmund Grønning

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Bruk av skogbruksplan
  Skogfond
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Stammekvisting
  Flerbrukshensyn i skogbehandlingen
  Kulturlandskapet
  Lære med skogen valgfag

  971 37 181

  ag-gire@girekraft.no

 • Finn andre ansatte

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Resyme 4

  Skogkurs Resyme - Nr. 04 Planting

  Etablering av ny foryngelse, for å sikre ny produksjon og god økonomi i fremtidsskogen, er det viktigste tiltaket som gjøres etter hogst. Å plante gir sikkerhet for rask og god etablering, kortere omløpstid og jevn plantetetthet.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Markberedning - iBooks for iPad

  Denne iPad-versjonen om MARKBEREDNING er basert på Skogkursresymeet med samme navn. Initiativtakerne til den nye standarden for markberedning er skogeierandelslagene Glommen, Viken og Mjøsen, SB Skog, Norskog, Statskog SF og fylkesmennene i Hedmark og Oppland. Skogbrukets Kursinstitutt har hatt prosjektledelsen og prosjekteierskapet.

 • 39,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Skogkurs Resyme - Nr. 03 Råtebekjempelse

  Kvalitetsvirke er framtidas krav, og råtefrekvensen i granskogene må reduseres. Rotkjuka er den viktigste råtesoppen i granskog. Infeksjon via stubbesnitt etter tynning er en viktig smittevei.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  tynning

  Tynning i gran- og furuskog - Temabok

  Med økende andel yngre skog gir boka kunnskap om hvordan skogbehandlingen kan utføres, og hvilke muligheter disse arealene utgjør for eiendommen.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Skogkurs Resyme - Nr. 08 Maskinell Planting

  I de senere åra har maskinell planting blitt mer aktuelt, både fordi det er vanskelig å skaffe kvalifisert arbeidskraft og at det etterhvert produseres plantemaskiner som passer bedre for norske forhold.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Markberedning i Trøndelag

  LENSA har i samarbeid med Skogkurs utarbeidet en 4 siders informasjon om utførelse av markberedning. Last ned i PDF-format!

 • Les artikkel
 • Grøfting etter hogst på skogsmark

  Grøfting etter hogst på skogsmark

  Grøfterensk og suppleringsgrøfting gjennomføres for å bedre foryngelsesforholdene på arealer med midlertidig høyere grunnvannsnivå etter hogst. Trær trenger næring, lys, varme og vann for å vokse bra. I mange områder vil grunnvannet stå 5-10 cm under markoverflata i vekstsesongen etter hogst.

 • Les artikkel
 • Stammekvistingskalkyle

  Skogbrukets Kursinstitutt har utviklet et program for stammekvisting med utregninger for bestandsutvikling, kostnadskalkyle, og lønnsomhetsberegning.

 • Les artikkel
 • Utenlandsk arbeidskraft

  Her finner du informasjon og materiell knyttet til ikke-skandinavisk arbeidskraft. På siden kan du laste ned kurshefter til bruk på Aktivt Skobruks kurs i ungskogpleie og skogplanting på blant annet russisk og polsk. Heftene foreligger også på engelsk og norsk. På denne siden finner du også aktuelle linker til informasjon for deg og dine utenlandske ansatte.

 • Les artikkel
 • Ungskogpleie-brosjyre om lønnsomhet

  STELL AV UNGSKOGEN KAN ØKE HOGSTINNTEKTEN MED 50 %

  Brosjyre med viktige momenter om ungskogpleiens lønnsomhet. Den viser ungskogpleiens viktighet sett fra en litt utradisjonell vinkel, om hvordan ungskogpleie kan øke inntekten i gammelskogen.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook