VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Ungskogpleie med motorryddesag – 7,5 timer

Ringerike/Hallingdal, 20.06.2019

Motorryddesag

Kursdata

  • Dato:

    20.06.2019

  • Varighet:

    7.5 timer

  • Kurssted:

  • Kurskategori:

    Skogskjøtsel

  • 1 220,-

    ( Landbruket )


    1 830,-

    ( Andre bransjer )

  • Påmelding

  • Til:


    Telefon: 97137181


    E-post: ag-gire@girekraft.no


    Deltakerbegrensning: Minimum 5

  • Innen:

    18.06.2019

  • Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, fakturerers full kurspris.

  • Instruktør / kursleder

  • Aktivt Skogbruk

    Åsmund Grønning

    Vis instruktørautorisasjoner

    Skjul instruktørautorisasjoner

    Innføring i skogbruk
    Bruk av skogbruksplan
    Skogfond
    Stell og vedlikehold av motorsag
    Hogst
    Virkesutnytting
    Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
    Foryngelse
    Ungskogpleie
    Tynning
    Stammekvisting
    Flerbrukshensyn i skogbehandlingen
    Kulturlandskapet
    Lære med skogen valgfag

    971 37 181

    ag-gire@girekraft.no

  • Finn andre ansatte

    Kursbeskrivelse

    Ungskogpleie med motorryddesag – 7,5 timer

    Dokumentert sikkerhetsopplæring for bruk av motorryddesag, i henhold til forskriften «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013.

    Gjennom øvingene lærer deltakerne å bruke ryddesaga på en sikker måte. Deltakerne får praktisk opplæring av autorisert instruktør.

    Emner for kurset

    • Vedlikehold av motorryddesag.
    • Kontroll og funksjonstesting av verneinnretninger
    • Filing av ryddesagblad.
    • Innstillinger.
    • Sikker arbeidsteknikk.
    • Sikker skjæreteknikk.
    • Verneutstyr og sikkerhetsregler.
    • Planlegging av arbeidet.
    • Resultatkontroll.
    • Praktiske øvelser

    Varighet og praktisk info
    Kurset varer i 7,5 timer og kan gjennomføres både på dagtid/kveldstid og lørdager.

    Kurset foregår i ute skogen.
    På kurset benytter deltakerne sin egen sag og verneutstyr. 5-6 deltakere pr kurs.

  • Del på sosiale medier:
  • Kurskalender

  • Butikk

    Butikk

    Resyme 4

    Skogkurs Resyme - Nr. 04 Planting

    Etablering av ny foryngelse, for å sikre ny produksjon og god økonomi i fremtidsskogen, er det viktigste tiltaket som gjøres etter hogst. Å plante gir sikkerhet for rask og god etablering, kortere omløpstid og jevn plantetetthet.

  • 15,-
  • Pris eks. frakt

    Markberedning - iBooks for iPad

    Denne iPad-versjonen om MARKBEREDNING er basert på Skogkursresymeet med samme navn. Initiativtakerne til den nye standarden for markberedning er skogeierandelslagene Glommen, Viken og Mjøsen, SB Skog, Norskog, Statskog SF og fylkesmennene i Hedmark og Oppland. Skogbrukets Kursinstitutt har hatt prosjektledelsen og prosjekteierskapet.

  • 39,-
  • Last ned fra iBooks

    Pris eks. frakt

  • Skogkurs Resyme - Nr. 03 Råtebekjempelse

    Kvalitetsvirke er framtidas krav, og råtefrekvensen i granskogene må reduseres. Rotkjuka er den viktigste råtesoppen i granskog. Infeksjon via stubbesnitt etter tynning er en viktig smittevei.

  • 15,-
  • Pris eks. frakt

    tynning

    Tynning i gran- og furuskog - Temabok

    Med økende andel yngre skog gir boka kunnskap om hvordan skogbehandlingen kan utføres, og hvilke muligheter disse arealene utgjør for eiendommen.

  • 200,-
  • Pris eks. frakt

    Skogkurs Resyme - Nr. 08 Maskinell Planting

    I de senere åra har maskinell planting blitt mer aktuelt, både fordi det er vanskelig å skaffe kvalifisert arbeidskraft og at det etterhvert produseres plantemaskiner som passer bedre for norske forhold.

  • 15,-
  • Pris eks. frakt

    Vis flere produkter

    Kunnskap

    Kunnskap

    Markberedning i Trøndelag

    LENSA har i samarbeid med Skogkurs utarbeidet en 4 siders informasjon om utførelse av markberedning. Last ned i PDF-format!

  • Les artikkel
  • Stammekvistingskalkyle

    Skogbrukets Kursinstitutt har utviklet et program for stammekvisting med utregninger for bestandsutvikling, kostnadskalkyle, og lønnsomhetsberegning.

  • Les artikkel
  • Utenlandsk arbeidskraft

    Her finner du informasjon og materiell knyttet til ikke-skandinavisk arbeidskraft. På siden kan du laste ned kurshefter til bruk på Aktivt Skobruks kurs i ungskogpleie og skogplanting på blant annet russisk og polsk. Heftene foreligger også på engelsk og norsk. På denne siden finner du også aktuelle linker til informasjon for deg og dine utenlandske ansatte.

  • Les artikkel
  • Ungskogpleie-brosjyre om lønnsomhet

    STELL AV UNGSKOGEN KAN ØKE HOGSTINNTEKTEN MED 50 %

    Brosjyre med viktige momenter om ungskogpleiens lønnsomhet. Den viser ungskogpleiens viktighet sett fra en litt utradisjonell vinkel, om hvordan ungskogpleie kan øke inntekten i gammelskogen.

  • Les artikkel
  • Stangmontert kjederyddesag

    Både Husqvarna og Stihl tilbyr kjederyddesag. Utstyret viser interessante egenskaper samtidig som de på noen områder har større effektivitet enn ryddesaga.

  • Les artikkel
  • Vis flere artikler

    Facebook