VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Ungskogpleie - 10 timer

- Kvinnekurs. Dokumentert opplæring i bruk av motorryddesag

Åmli, 24.10.2019

UNGSKOGPLEIE - foto: Stora Enso

Kursdata

  • Startdato:

    24.10.2019


    Sluttdato:

    26.10.2019

  • Varighet:

    10 timer

  • Kurssted:

    Skjeggedal

  • Kurskategori:

    Skogskjøtsel

  • 1 840,-

    ( Landbruket )


    2 760,-

    ( Andre bransjer )

  • Påmelding

  • Til: Jannicke Modell Røhmen


    Telefon: 99317145


    E-post: jannicke@skjeggedalvilt.com


    Deltakerbegrensning: Minimum 5, Maksimum 6

  • Innen:

    18.10.2019

  • Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, fakturerers full kurspris.

  • Oppdragsgiver:

    Kvinner i Skogbruket

  • Tilleggsinformasjon

    Kvinnekurs


  • Kursbeskrivelse

    Ungskogpleie - 10 timer

    Kurset gir en konsentrert innføring om ungskogpleie og utførelse av arbeidet. Kurset gir opplæring i bruk av ryddesaga som verktøy til dette arbeidet.

    Målgruppe
    Kurset er beregnet på personer som skal utføre ungskogpleie, uavhengig om de allerede har noe skoglig erfaring eller ikke.

    Emner for kurset
    Nedenfor vises emnene for kurset, samt et forslag til hvordan gjennomføringen kan gjøres:
    Del 1 (inne, ca 3 timer):
    - Prioritering av bestand for ungskogpleie
    - Utvikling av et skogbestand med og uten pleie
    - Ungskogpleiens økonomi
    - Kvalitetsorientert ungskogpleie
    - Flerbrukshensyn
    - Trevalg

    Del 2 (ute, ca 7 timer)
    - Vurdering av tetthet og rett tidspunkt for ungskogpleie
    - Kvalitetsorientert ungskogpleie i praksis
    - Filing av ryddesagblad, innstilling av sele
    - Bruk av ryddesag
    - Praktiske øvelser

    Varighet og praktisk info
    Kurset varer i 10 timer. Fordeling av timene (pr. dag) tilpasses lokalt og i samarbeid med instruktør. Der det ligger tilrette for det kan en kveldssekvens samt en utedag være tjenlig.
    På kurset benytter deltakerne sin egen ryddesag. Kurs med 5-6 deltakere gjennomføres på arbeidsplassen eller i nærmiljøet.
    Den praktiske delen av kurset dekker kravet til dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av ryddesag. 

    Instruktør / kursleder

  • Aktivt Skogbruk mm.

    Jannicke Modell Røhmen

    Vis instruktørautorisasjoner

    Skjul instruktørautorisasjoner

    Fagdag: Gullgruve på rot
    Innføring i skogbruk
    Skogfond
    Skogbruksplan (etter avtale)
    Norsk PEFC Skogstandard
    Stell og vedlikehold av motorsag
    Hogst
    Virkesutnytting
    Foryngelse
    Ungskogpleie
    Tynning
    Lauvskog
    Stammekvisting
    Flerbrukshensyn i skogbehandlingen
    Kulturlandskapet


    Feltkontroll av hjorteviltkjøtt
     

    GPS-jakt

    993 17 145

    jannicke@skjeggedalvilt.com

  • Finn andre ansatte

  • Del på sosiale medier:
  • Kurskalender

  • Butikk

    Butikk

    Resyme 4

    Skogkurs Resyme - Nr. 04 Planting

    Etablering av ny foryngelse, for å sikre ny produksjon og god økonomi i fremtidsskogen, er det viktigste tiltaket som gjøres etter hogst. Å plante gir sikkerhet for rask og god etablering, kortere omløpstid og jevn plantetetthet.

  • 15,-
  • Pris eks. frakt

    Markberedning - iBooks for iPad

    Denne iPad-versjonen om MARKBEREDNING er basert på Skogkursresymeet med samme navn. Initiativtakerne til den nye standarden for markberedning er skogeierandelslagene Glommen, Viken og Mjøsen, SB Skog, Norskog, Statskog SF og fylkesmennene i Hedmark og Oppland. Skogbrukets Kursinstitutt har hatt prosjektledelsen og prosjekteierskapet.

  • 39,-
  • Last ned fra iBooks

    Pris eks. frakt

  • Skogkurs Resyme - Nr. 03 Råtebekjempelse

    Kvalitetsvirke er framtidas krav, og råtefrekvensen i granskogene må reduseres. Rotkjuka er den viktigste råtesoppen i granskog. Infeksjon via stubbesnitt etter tynning er en viktig smittevei.

  • 15,-
  • Pris eks. frakt

    tynning

    Tynning i gran- og furuskog - Temabok

    Med økende andel yngre skog gir boka kunnskap om hvordan skogbehandlingen kan utføres, og hvilke muligheter disse arealene utgjør for eiendommen.

  • 200,-
  • Pris eks. frakt

    Skogkurs Resyme - Nr. 08 Maskinell Planting

    I de senere åra har maskinell planting blitt mer aktuelt, både fordi det er vanskelig å skaffe kvalifisert arbeidskraft og at det etterhvert produseres plantemaskiner som passer bedre for norske forhold.

  • 15,-
  • Pris eks. frakt

    Vis flere produkter

    Kunnskap

    Kunnskap

    Markberedning i Trøndelag

    LENSA har i samarbeid med Skogkurs utarbeidet en 4 siders informasjon om utførelse av markberedning. Last ned i PDF-format!

  • Les artikkel
  • Grøfting etter hogst på skogsmark

    Grøfting etter hogst på skogsmark

    Grøfterensk og suppleringsgrøfting gjennomføres for å bedre foryngelsesforholdene på arealer med midlertidig høyere grunnvannsnivå etter hogst. Trær trenger næring, lys, varme og vann for å vokse bra. I mange områder vil grunnvannet stå 5-10 cm under markoverflata i vekstsesongen etter hogst.

  • Les artikkel
  • Stammekvistingskalkyle

    Skogbrukets Kursinstitutt har utviklet et program for stammekvisting med utregninger for bestandsutvikling, kostnadskalkyle, og lønnsomhetsberegning.

  • Les artikkel
  • Utenlandsk arbeidskraft

    Her finner du informasjon og materiell knyttet til ikke-skandinavisk arbeidskraft. På siden kan du laste ned kurshefter til bruk på Aktivt Skobruks kurs i ungskogpleie og skogplanting på blant annet russisk og polsk. Heftene foreligger også på engelsk og norsk. På denne siden finner du også aktuelle linker til informasjon for deg og dine utenlandske ansatte.

  • Les artikkel
  • Ungskogpleie-brosjyre om lønnsomhet

    STELL AV UNGSKOGEN KAN ØKE HOGSTINNTEKTEN MED 50 %

    Brosjyre med viktige momenter om ungskogpleiens lønnsomhet. Den viser ungskogpleiens viktighet sett fra en litt utradisjonell vinkel, om hvordan ungskogpleie kan øke inntekten i gammelskogen.

  • Les artikkel
  • Vis flere artikler

    Facebook