VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Slepebane (lett kabelkran) - 23 timer

Suldal, 01.10.2020

Slepebane

Kursdata

 • Startdato:

  01.10.2020


  Sluttdato:

  03.10.2020

 • Varighet:

  22.5 timer

 • Kurssted:

  Roaldkvam (se kart lenger ned)

 • Kurskategori:

  Hogst og Skogsdrift

 • 2 840,-
 • Påmelding

 • Til:

  Tårn Sigve Schmidt


  Telefon: 91624802


  E-post: t.sigve@hesbynett.no


  Deltakerbegrensning: Minimum 5

 • Innen:

  25.09.2020

 • Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, fakturerers full kurspris.

 • Tilleggsinformasjon

  Kurset er flyttet fra mars pga. frafall av deltakere, og settes opp igjen disse dagene i oktober.

  Det er overnattingsmuligheter i nærheten.


 • Kursbeskrivelse

  Slepebane (lett kabelkran) - 23 timer

  Kurset gir dokumentert sikkerhetsopplæring for traktormontert slepebane, i henhold til forskriften «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013. Opplæringen kombinerer teori og praksis, og foregår i sin helhet utendørs.

  Gjennom øvingene lærer deltakerne å handtere utstyret på en rasjonell og sikker måte. Det legges vekt på at øvingene foregår i bestand som gir deltakerne realistiske øvinger og kunnskaper.

  Emner for kurset

  • Slepebanens oppbygning
   • Vedlikehold av ståltau
   • montering av bane
   • forflytninger
   • kjøreteknikk
   • vedlikehold av utstyr.
  • Hogstopplegg og gjennomføring av hogst i bratt terreng.

  Varighet og praktisk info
  For å tilfredsstille kravet til dokumentert sikkerhetsopplæring skal kurset ha en varighet på minst 15 timer, dette kurset er 23 timer (3 dager).
  Kurs på 52, 5 timer, over f.eks. to perioder, gir en grundigere opplæring, og inneholder mer om planlegging av drift i bratt terreng, veger og standplasser.

  Deltakerne må på forhånd ha gjennomført opplæring tilsvarende vårt «hogstkurs med motorsag» eller «grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag», minst 15 timer. Lang erfaring med bruk av motorsag kan kompensere for kurs.

  På kurset benytter deltakerne sin egen sag og verneutstyr, og vanligvis inngås en låneavtale med en av deltakernes sin landbrukstraktor med utstyr. 5-7 deltakere pr kurs.  

  Instruktør / kursleder

 • Aktivt Skogbruk

  Tårn Sigve Schmidt

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Skogsdrift med slepebane
  Taubaner - tungt utstyr
  Skogsdrift med landbrukstraktor etter avt.
  Skogsdrift med landbrukstraktor med tømmerkran og henger etter avt.

  916 24 802

  t.sigve@hesbynett.no

 • Finn andre ansatte

  Kurssted vist i kart:

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Innføring i virkesutnytting - iBooks for iPad

  Denne e-boka for iPad tar for seg virkesutnytting sett fra maskinførerens hverdag.

 • 39,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Virkesverdi

  Virkesverdi - programvare

  Apteringsoppfølging i en ny tid. Programmet består av 3 deler:

  - Opparbeiding: Analyse av HPR-filer (produksjonsfiler)
  - Dimensjoner: Analyse av HQC-filer (kontrollmålingsfiler)
  - Aptering: Simulering

  Programmet kan installeres både på kontoret (PC) og i hogstmaskinen. I hogstmaskin kan programmet kontinuerlig overvåke «opparbeiding» og «dimensjoner».

 • 6250,-
 • Pris eks. frakt

  Virkesutnytting cd

  Virkesutnytting - CD med Powerpoint-presentasjoner

  Denne CD-platen inneholder 5 Powerpoint-presentasjoner.

 • 300,-
 • Pris eks. frakt

  Riktig og sikker hogst

  Riktig og sikker hogst

  Heftet er en veiledning i bruk av motorsag under hogst. Formålet er å gi oversikt over faremomenter og hvordan man kan takle disse.

 • 60,-
 • Pris eks. frakt

  Terrengskader - hefte

  Terrengskader ved skogsdrift

  Heftet er en praktisk veileder i å kvantifisere terrengskader og fremme tiltak for å redusere skadeomfanget.

 • 80,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Kundetilfredshetsundersøkelse for skogsentreprenører

  Alle skogsentreprenører er på en eller annen måte konkurranseutsatte. For å vinne nye kunder, og holde på gamle, er det avgjørende å kjenne kundenes krav og forventninger.

  To spørreundersøkelser kan gi deg tilbakemelding på for fornøyde skogeierne eller skogbrukslederne/virksekjøperne er med deg som entreprenør. 

 • Les artikkel
 • kart

  Markfuktighetskart for skogen i Norge

  Det er et stort på fokus på å forebygge sporskader ved hogst og utkjøring av tømmer, og å sikre god vannkvalitet i bekker, elver og vann.

 • Les artikkel
 • Riktig og sikker hogst

  Det er utviklet både et hefte og en Powerpoint-presentasjon som tar for seg viktige faremomenter i forbindelse med skogsarbeid og hvordan en kan unngå ulykker.

   

 • Les artikkel
 • Tynningsinstruks og resultatoppfølging

  Skogbrukets Kursinstitutt og Aktivt Skogbruk har utviklet program for beregninger ved tynning. Programmene er prøvd ut i samarbeid med maskinførere og Mjøsen Skog BA.

 • Les artikkel
 • Digital klave - kunnskapsskogen

  Bruk av digital klave

  En nøyaktig kontrollmåling er grunnlag for å sjekke ut om hogstmaskinen måle korrekt og er viktig for å ha et godt grunnlag for kalibrering av hogstmaskinens målesystem.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook