VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Skogfond og skatt

Vefsn, 28.04.2020

Kursdata

 • Dato:

  28.04.2020

 • Varighet:

  4 timer

 • Kurssted:

  Marka videregående skole

 • Kurskategori:

  Økonomi og skogfond

 • Påmelding

 • Til:

  Svein Yngve Hegland

   


  Telefon: 48070980


  E-post: Svein.Yngve.Hegland@hattfjelldal.kommune.no

 • Innen:

  27.04.2020

 • Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, fakturerers full kurspris.

 • Oppdragsgiver:

  Vefsn skogeierlag

 • Tilleggsinformasjon

  Vefsn skogeierlag og skogpådriveren på inder Helgeland har den store glede å inviterer til skogkveld den 28. April klokken 18.00 i peisestua på marka videregående skole. Tematikken for kvelden vil være skogfond og skatt. I og med at skogfond er en viktig økonomisk rammebetingelse for skogbruket. Sammen med skattesystemet gir dette rammebetingelser som er viktig å kjenne og forstå konsekvensene av.
  Bjørn Helge Bjørnstad fra skogkurs vil ta oss gjennom følgende temaer i løpet av kvelden:
  - Bruk og utnyttelse av Skogfond
  - Informasjon om det nye skattesystemet
  - Samspillet mellom skatt og skogfond for ulike skogeiergrupperinger
  - Aktuelle verktøy


 • Kursbeskrivelse

  Skogfond og skatt

  Skogfond er en viktig økonomisk rammebetingelse for skogbruket. Sammen med skattesystemet gir dette rammebetingelser som er viktige å kjenne og forstå konsekvensen av.

  Skogfond benyttes til det meste av det som blir utført av ungskogpleie og foryngelse. Skogfaglig sett er det et ytterligere behov for disse tiltakene, men det avsettes ofte for lite til tiltak som ikke skal utføres umiddelbart etter en avvirkning. Spesielt gjelder dette mindre eiendommer. Selv om skogfondsregelverket gir mulighet til bruk av skogfond til mange ulike aktiviteter ser vi også at bredden i ordningen ikke benyttes optimalt.

  Vi vil derfor se nærmere på disse momentene i løpet av dagen:

  Om skogfond

  • Hva kan skogfond brukes til
  • Eget arbeid – hvordan håndterer vi dette
  • Hva skal til for økt avsetning til skogfond
  • Hva skal til for å motivere til aktivitet hos ulike eierkategorier
  • Skogfond på nett – hva kan vi gjøre for å øke skogeiers bruk

  Om det nye skattesystemet

  • Hvordan er det nye skattesystemet bygd opp
  • Skattenivå hos ulike skogeiergrupper
  • Mva problematikk
  • Organisering av veglag. Betydning for mva og skogfond

  Hva betyr samspillet mellom skogfond og skatt for ulike skogeiergrupperinger

  • Effekten av skogfond og skatt
  • Konsekvenser av endret mva regelverk
  • Mulig justering av praksis omkring tilskudd

  Aktuelle verktøy

  • Skogfondskalkulatoren
  • Skogkulturkalkulatoren

  Instruktør / kursleder

 • Prosjektkoordinator

  Bjørn Helge Bjørnstad


  Skogøkonomi

  905 05 874

  bhb@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Skogkurs Resyme - Nr. 13 Tap ved tidlig hogst

  Den eldste delen av skogreisingsskogen på Vestlandet og nordover begynner å bli hogstmoden, spesielt på de beste bonitetene. Det står ofte store tømmervolum pr. arealenhet lenge før hogstmodenhet, og det kan være fristende å realisere denne trekapitalen. 

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Ressurser og forvaltning

  Ressurser og forvaltning - Temabok

  Boka "Ressurser og forvaltning" inviterer skogeiere til å bearbeide oversikt over egne ressurser, inntektsmulighetene i skogen og hvordan skogeieren ut fra sin og familiens interesser og mål vil utnytte mulighetene i skogen.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Skogkurs Resyme - Nr. 10 Skogfond

  Skogbruk er en meget langsiktig næring, og det går mange tiår fra investeringer gjøres i et bestand til det kommer inntekter fra det samme bestandet. For å stimulere til økte investeringer i skogen har myndighetene blant annet etablert skogfondsordningen.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Smart bruk av skogfond - kurshefte

  Smart bruk av Skogfond - Kurshefte

  Dette kursheftet skal gi deg en pedagogisk innføring i hvorfor vi har skogfond, hvordan det virker, og ikke minst hvor god økonomisk ordning dette er for deg som skogeier.

 • 130,-
 • Pris eks. frakt

  Nåverdier og relative verdier - plastkort

  Brukes til å vurdere skogskjøtselstiltakenes lønnsomhet, og til å prioritere mellom skjøtselstiltak.

 • 10,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Skogfond - Skogkurs veileder

  De senere årene har det blitt utviklet mange nyttige og gode nettsteder, veiledere, kalkulatorer og animasjonsvideoer som viser hvordan skogfondet kan brukes. Så langt har ikke dette blitt systematisert og samlet. Med denne veilederen er det meste av relevant og tilgjengelig informasjon samlet på ett sted.

 • Les artikkel
 • Skogfond

  Her finner du Skogfondskalulatoren som beregner skogfondets virkning for din økonomi. Skogkurs har også utarbeidet et  nettsted som viser korrekt overføring fra kontoutskriften for skogfond til årets ligningsskjemaer, samt flere videoer og et resymé om temaet.

 • Les artikkel
 • Skog og ligning

  I denne artikkelen finner du fagstoff og hjelpemidler knyttet til skatteregler for skognæringen innført i 2016 - 2019.
   

 • Les artikkel
 • Skogbeskatning - Skogkurs veileder

  Fra og med inntektsårene 2016, 2017 og 2018 blir det innført store endringer i ligning og beskatning av skog.  Som en støtte for skogeiere, regnskapsførere og andre som gir råd til skogeieren, har vi laget en Skogkurs veileder. Justeringer for 2019 er også med i denne utgaven.

 • Les artikkel
 • Skogkulturkalkulatoren

  Skogkulturkalkulatoren er bygd som et hjelpemiddel i lønnsomhetsberegningen av ulike skogkulturtiltak. I dette Excel-arket kan du gjøre enkle beregninger av nåverdi og internrente. Samtidig er den ment å være fleksibel i forhold til å sette inn egne forutsetninger.                                                                                      

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook