VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Ungskogpleie, når må det gjøres? – 7,5 timer

Hamar, 09.10.2020

tidspunkt for ungskogpleie

Kursdata

 • Startdato:

  09.10.2020

 • Varighet:

  10 timer

 • Kurssted:

 • Kurskategori:

  Skogskjøtsel

 • 1 480,-

  ( Landbruket )


  2 220,-

  ( Andre bransjer )

 • Påmelding

 • Til:


  Telefon: 95022475


  E-post: ivan@elvelundskogpleie.no


  Deltakerbegrensning: Minimum 5, Maksimum 7

 • Innen:

  22.09.2020

 • Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, fakturerers full kurspris.

 • Kursbeskrivelse

  Ungskogpleie, når må det gjøres? – 7,5 timer

  På en praktisk måte lærer man å obserere og foreta riktige registreringer i ungskogen, slik at man kan vurdere ungskogens skjøtselsbehov og arbeidets lønnsomhet.

  Etter kurset kan deltakerne ta beslutning om hvilket behov det er for skjøtsel og stell i egen skog, uavhengig om hvem som skal utføre arbeidet (egeninnsats eller leid hjelp).
  Samt forhold som virker inn på lønnsomheten, som igjen har stor betydning for prioritering mellom ungskogbestandene (hvilke bør tas først og sist).

  Opplæringen skjer som en kombinasjon av instruktørens teoretiske kunnskapsformidling, praktiske eksempler i skogen og diskusjon i deltakergruppen.
   

  Emner for kurset

  • Hva ser man etter når skjøtselsbehovet skal vurderes?
  • Hvordan måles tretettheten?
  • Når er det riktig å starte med ungskogpleie?
  • Hva er kostnadseffektiv ungskogpleie?
  • Om "fristilling", "rydding" og "regulering".
  • Hvor lønnsomt er ungskogpleie? Ungskogpleiens økonomi.
  • Flerbrukshensyn
  • Prioriteringer mellom ungskogpleietiltak.
  • Hvorfor bør eiendommens skogfond brukes?
  • Hvordan bruke skogfondet til å ta ut lønn for egeninnsats?
  • Hva koster det å sette bort arbeidet?
  • Hvem kontakter jeg når andre skal utføre jobben?
  • Hvordan kontrollerer jeg at det er gjort en god jobb?

  Varighet og praktisk info
  Kurset foregår i skogen, med diskusjoner i tilknytning til ungskogbestand. Kurset varer i 7,5 timer og arrangeres med 5-8 deltakere. Kurs gjennomføres lokalt sammen med instruktør.

  Instruktør / kursleder

 • Aktivt Skogbruk

  Stein Ivan Elvelund

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Integrert plantevern

  950 22 475

  ivan@elvelundskogpleie.no

 • Finn andre ansatte

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Resyme 4

  Skogkurs Resyme - Nr. 04 Planting

  Etablering av ny foryngelse, for å sikre ny produksjon og god økonomi i fremtidsskogen, er det viktigste tiltaket som gjøres etter hogst. Å plante gir sikkerhet for rask og god etablering, kortere omløpstid og jevn plantetetthet.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Markberedning - iBooks for iPad

  Denne iPad-versjonen om MARKBEREDNING er basert på Skogkursresymeet med samme navn. Initiativtakerne til den nye standarden for markberedning er skogeierandelslagene Glommen, Viken og Mjøsen, SB Skog, Norskog, Statskog SF og fylkesmennene i Hedmark og Oppland. Skogbrukets Kursinstitutt har hatt prosjektledelsen og prosjekteierskapet.

 • 39,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Skogkurs Resyme - Nr. 03 Råtebekjempelse

  Kvalitetsvirke er framtidas krav, og råtefrekvensen i granskogene må reduseres. Rotkjuka er den viktigste råtesoppen i granskog. Infeksjon via stubbesnitt etter tynning er en viktig smittevei.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  tynning

  Tynning i gran- og furuskog - Temabok

  Med økende andel yngre skog gir boka kunnskap om hvordan skogbehandlingen kan utføres, og hvilke muligheter disse arealene utgjør for eiendommen.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Skogkurs Resyme - Nr. 08 Maskinell Planting

  I de senere åra har maskinell planting blitt mer aktuelt, både fordi det er vanskelig å skaffe kvalifisert arbeidskraft og at det etterhvert produseres plantemaskiner som passer bedre for norske forhold.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Markberedning i Trøndelag

  LENSA har i samarbeid med Skogkurs utarbeidet en 4 siders informasjon om utførelse av markberedning. Last ned i PDF-format!

 • Les artikkel
 • Grøfting etter hogst på skogsmark

  Grøfting etter hogst på skogsmark

  Grøfterensk og suppleringsgrøfting gjennomføres for å bedre foryngelsesforholdene på arealer med midlertidig høyere grunnvannsnivå etter hogst. Trær trenger næring, lys, varme og vann for å vokse bra. I mange områder vil grunnvannet stå 5-10 cm under markoverflata i vekstsesongen etter hogst.

 • Les artikkel
 • Stammekvistingskalkyle

  Skogbrukets Kursinstitutt har utviklet et program for stammekvisting med utregninger for bestandsutvikling, kostnadskalkyle, og lønnsomhetsberegning.

 • Les artikkel
 • Utenlandsk arbeidskraft

  Her finner du informasjon og materiell knyttet til ikke-skandinavisk arbeidskraft. På siden kan du laste ned kurshefter til bruk på Aktivt Skobruks kurs i ungskogpleie og skogplanting på blant annet russisk og polsk. Heftene foreligger også på engelsk og norsk. På denne siden finner du også aktuelle linker til informasjon for deg og dine utenlandske ansatte.

 • Les artikkel
 • Ungskogpleie-brosjyre om lønnsomhet

  STELL AV UNGSKOGEN KAN ØKE HOGSTINNTEKTEN MED 50 %

  Brosjyre med viktige momenter om ungskogpleiens lønnsomhet. Den viser ungskogpleiens viktighet sett fra en litt utradisjonell vinkel, om hvordan ungskogpleie kan øke inntekten i gammelskogen.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook