VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Dokumentert sikkerhetsopplæring for skogsmaskinførere

Krødsherad, 26.11.2020

Hogstaggregat

Kursdata

 • Dato:

  26.11.2020

 • Varighet:

  7.5 timer

 • Kurssted:

  Nordre Bjøre selskapslokaler, Vestsidevegen 1344, 3536 Noresund

 • Kurskategori:

  Dokumentert sikkerhetsopplæring

 • 2 400,-

  ( Landbruket )


  2 400,-

  ( Andre bransjer )

 • Påmelding

 • Til:

  Meld deg på her


  Telefon: 99287002


  Deltakerbegrensning: Minimum 5, Maksimum 10

 • Innen:

  23.11.2020

 • Tilleggsinformasjon

  NB! MEF-medlemmer får 1000 kr rabatt på kursprisen.


 • Kursbeskrivelse

  Dokumentert sikkerhetsopplæring for skogsmaskinførere

  Forskrift om Utførelse av arbeid av 1. januar 2013 setter krav til sikkerhetsopplæring. Kurset er tilpasset sikkerhetskravene om dokumentert opplæring for kjøring med skogsmaskin slik Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrift krever.

  Kurset gjennomføres primært gruppevis, og tar for seg viktige faremomenter ved bruk av skogsmaskin og hvordan ulykker kan unngås. Kurset omfatter også periodisk kontroll. 

  Etter gjennomført kurs får deltakerne utstedt kursbevis med spesifikasjon av opplæringen. Beviset er deltakerens og arbeidsgiverens dokumentasjon på sikkerhetsopplæringen.

  Målgruppe
  Alle som skal kjøre skogsmaskin.

  Emner for kurset 

  • Arbeidsmiljølovens krav om dokumentert sikkerhetsopplæring 
  • HMS 
   • Roller og ansvar  
   • «Sikker jobbanalyse» 
   • Rutiner  
   • Prosedyrer  
   • Produktdatablad  
   • Verneutstyr 
  • Skogsmaskinen 
   • Oppbygging 
   • Virkemåte 
   • Risikoområder ved kjøring og bruk
  • Gjennomføring av periodisk kontroll  

  Varighet og praktisk info
  Kurset gjennomføres i løpet av en lang arbeidsdag. Instruktøren kombinerer teori med praktiske øvinger. Opplæringen foregår delvis inne, og delvis ute på en maskin. Kurset inneholder ikke kjøretrening, bare sikkerhetsrelatert gjennomgang av bruken. 

  I løpet av kurset gjennomgås også den lovpålagte årlige kontrollen av maskinen.  

  Kurset kan gjennomføres der en eller flere av kursdeltakerne skal ha arbeidsplassen sin, eller der det måtte passe. Etter gjennomført kurs utstedes det kursbevis som dokumentasjon på opplæringen.

  Instruktør / kursleder

 • Ben Roger Dyrhaug

 • Maskininstruktør

  Ben Roger Dyrhaug


  Dokumentert sikkerhetsopplæring skogsmaskin

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Dokumentert sikkerhetsopplæring skogsmaskin

  458 93 028

  benrd@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Kurssted vist i kart:

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Felling

  Dokumentert sikkerhetsopplæring

  1. januar 2002 trådte bestemmelsene om krav om dokumentert sikkerhetsopplæring i kraft for landbruket. Forskriften retter seg blant annet mot virksomheter og familiebruk i landbruket.

 • Les artikkel
 • Skogbrukets HMS-utvalg

  Skogbrukets HMS-utvalg er et rådgivende organ som har som formål å fremme forebyggende helse, miljø og sikkerhetsarbeid i skogbruksnæringen i Norge.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook