VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Kostnadskalkulasjon ved skogsdrift

Hele landet, 14.06.2021

Kursdata

 • Startdato:

  14.06.2021


  Sluttdato:

  15.06.2021

 • Varighet:

  4 timer

 • Kurssted:

 • Kurskategori:

  Hogst og Skogsdrift

 • 2 000,-
 • Påmelding

 • Til:

  Meld deg på HER!


  Telefon: 99287002


  E-post: mf@skogkurs.no


  Deltakerbegrensning: Minimum 10, Maksimum 15

 • Innen:

  11.06.2021

 • Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, fakturerers full kurspris.

 • Oppdragsgiver:

  MEF-Skog

 • Tilleggsinformasjon

  MEF-medlemmer: 50 % rabatt


 • Kursbeskrivelse

  Kostnadskalkulasjon ved skogsdrift

  Avvirkingskostnaden utgjør en stor andel av de totale kostnadene i verdikjeden. Kjennskap til kostnadsdriverne er grunnleggende i jakten på å spare kostnader og øke lønnsomheten.

  Timekostnadene på maskinene er høy, og kan produktiviteten økes vil produksjonskostnaden gå ned. Hvis planleggeren (skogbrukslederen, entreprenøren eller andre) kjenner hva som generer tid, og samtidig er i stand til å kalkulere tilretteleggingstiltakene, er det mulig å planlegge skogsdriftene med lavest mulig totalkostnad.

  Kursopplegget tar for seg:

  1.  Kostnadsdrivere og tidsbruk ved hogst og framkjøring med moderne skogsmaskiner
  2.  Hvilke tiltak som kan gjøres på kort og lang sikt for å redusere kostnadene og øke effektiviteten

  I kurset er det lagt opp til øvelser baserte på flere enkle kalkulatorer knyttet til kostnadsdriverne. Det er også lagt opp til øvelser ute, men denne delen kan droppes hvis forholdene ikke ligger til rette for det. 

  Målgruppe:

  • Ansatte i skogeirorganisasjonene (skogbruksledere, produksjonsplanleggere etc.)
  • Entreprenører
  • Bachelor- og masterstudenter i skogfag
  • Skogeiere med særlig interesse og kompetanse

  Kusopplegget har blitt til i prosjektet «Opplæringspakke i kostnadskalkulasjon av skogsdrifter». Prosjektet er ledet av Skogkurs i samarbeid med MEF skog, Viken Skog, Nortømmer og NIBIO. Prosjektet er finansiert med støtte fra Skogbrukets verdiskapingsfond.


   

  Instruktør / kursleder

 • Senior prosjektleder

  Mikael Fønhus


  Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

  992 87 002

  mf@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Innføring i virkesutnytting - iBooks for iPad

  Denne e-boka for iPad tar for seg virkesutnytting sett fra maskinførerens hverdag.

 • 39,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Virkesverdi

  Virkesverdi - programvare

  Apteringsoppfølging i en ny tid. Programmet består av 3 deler:

  - Opparbeiding: Analyse av HPR-filer (produksjonsfiler)
  - Dimensjoner: Analyse av HQC-filer (kontrollmålingsfiler)
  - Aptering: Simulering

  Programmet kan installeres både på kontoret (PC) og i hogstmaskinen. I hogstmaskin kan programmet kontinuerlig overvåke «opparbeiding» og «dimensjoner».

 • 6250,-
 • Pris eks. frakt

  Virkesutnytting cd

  Virkesutnytting - CD med Powerpoint-presentasjoner

  Denne CD-platen inneholder 5 Powerpoint-presentasjoner.

 • 300,-
 • Pris eks. frakt

  Riktig og sikker hogst

  Riktig og sikker hogst

  Heftet er en veiledning i bruk av motorsag under hogst. Formålet er å gi oversikt over faremomenter og hvordan man kan takle disse.

 • 60,-
 • Pris eks. frakt

  Terrengskader - hefte

  Terrengskader ved skogsdrift

  Heftet er en praktisk veileder i å kvantifisere terrengskader og fremme tiltak for å redusere skadeomfanget.

 • 80,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Diameterspredning og korttømmerhåndtering som kostnadsdrivere

  Det er mange kostnadsdrivere som påvirker produktiviteten når ei skogsdrift skal gjennomføres. Første betingelsen for å unngå unødvendige kostnader er at vi kjenner kostnadsdriverne. Deretter kan vi sette inn tiltak; - kortsiktige og langsiktige.

 • Les artikkel
 • Kundetilfredshetsundersøkelse for skogsentreprenører

  Alle skogsentreprenører er på en eller annen måte konkurranseutsatte. For å vinne nye kunder, og holde på gamle, er det avgjørende å kjenne kundenes krav og forventninger.

  To spørreundersøkelser kan gi deg tilbakemelding på for fornøyde skogeierne eller skogbrukslederne/virksekjøperne er med deg som entreprenør. 

 • Les artikkel
 • kart

  Markfuktighetskart for skogen i Norge

  Det er et stort på fokus på å forebygge sporskader ved hogst og utkjøring av tømmer, og å sikre god vannkvalitet i bekker, elver og vann.

 • Les artikkel
 • Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

   

 • Les artikkel
 • Tynningsinstruks og resultatoppfølging

  Skogbrukets Kursinstitutt og Aktivt Skogbruk har utviklet program for beregninger ved tynning. Programmene er prøvd ut i samarbeid med maskinførere og Mjøsen Skog BA.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook