VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Jaktledelse

Nord-Odal, 30.07.2021

Kursdata

 • Startdato:

  30.07.2021


  Sluttdato:

  31.07.2021

 • Varighet:

  10 timer

 • Kurssted:

  Gjeddvasskoiene

 • Kurskategori:

  Jakt og Utmarksnæring

 • 2 400,-

  (inkl. lunsj)

 • Påmelding

 • Til:

  Meld deg på HER!


  Deltakerbegrensning: Minimum 15

 • Innen:

  29.07.2021

 • Tilleggsinformasjon

  Oppstart fredag 18.00 avslutter lørdag 17.00


 • Kursbeskrivelse

  Jaktledelse

  Det er forskrift festet at det skal finnes en jaktleder på alle elg- og hjortejaktlag, samt under lisensjakt på bjørn. Kurset skal gi ledere på elg- og hjortejaktlag kunnskap, holdninger og motivasjon slik at storviltjakta foregår humant, sikkert og forvaltningsmessig forsvarlig.

  En av jaktlederens roller er å være troppsfører for å gjennomføre en sikker og forsvarlig jakt.

  Videre skal jaktlaget fungere sosialt og kulturelt. I de områder det er aktuelt og etter ønske fra arrangør og deltagere, gis det innføring i jaktledelse under jakt på store rovdyr.

  Målgrupper:
  Kurset er beregnet på ledere og nestledere i elg- og hjortejaktlag og rovviltjakt. Kurset er også tiltenkt kommunal viltforvaltning og andre tilknyttet viltforvaltning og organisering av jaktlag.

  Kurslengde: 12 timer / 8 timer
  Kursopplegget tilpasses lokale forhold og ønsker. Kurset kan arrangeres på en kveld og en dag, eksempelvis fredag kveld og lørdag. Kurset kan også gjennomføres på 8 timer.

  Forelesere:
  Arve Aarhus. (Hjort).
  Vidar Holthe / Hans Ole Arnesen (Elg).
  Dagh Bakka. (Kursleder).
  En annen viktig rolle er som turleder og inspirator å øke trivselen og gjøre opplevelsene bedre.

  Instruktør / kursleder

 • Senior prosjektleder

  Dagh Bakka


  Vilt og utmarksnæring

  950 87 195

  db@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Elgbeitetaksering

  Flere elgområder i landet blir utsatt for overbeite. Det gir svakere dyr og store skogskader i lang tid framover. Med beitetaksering etter denne utvidede standarden, vil forvaltere av elg og skog få oversikt og holde kontroll med beitet, og det blir lettere holde elgstammen på bærekraftig nivå.

 • 120,-
 • Pris eks. frakt

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktledelse - Temahefte

  JAKTLEDELSE er skrevet med henblikk på dokumentasjon og bakgrunnstoff for SKIs kurs i Jaktledelse. Heftet står selvstendig, og kan derfor brukes ved ulike former for organisert opplæring eller ved selvstudium.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktguiding - Temahefte

  Kompetanseheving for los og fører ved tilrettelagte jakter.

 • 180,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Kommunal viltforvaltning

  Skogkurs setter viltforvaltning på dagsorden, og vil ha særlig fokus på kommunale viltforvaltere og kommunal viltforvaltning. Vi kommer til å starte opp med et tilbud om regionale fagsamlinger for kommunale viltforvaltere. Et bidrag for å ivareta og styrke offentlig viltforvaltning.

 • Les artikkel
 • Skogshøns og skogbruk

  Skogshønsene jerpe, orrfugl og storfugl krever at det tas hensyn til viktige biotoper ved skogbrukstiltak. Mye ny kunnskap fra forskningsprosjekter og praktisk forvaltning har kommer den senere tid.

 • Les artikkel
 • Verdifull jakt

  Verdifull Jakt startet opp sommeren 2011 og hadde som formål å bidra til økt omsetning for de jaktturismebedriftene som deltok i prosjektet, noe det også gjorde for de 12 bedriftene som deltok.

 • Les artikkel
 • Næringsutvikling i og omkring vernede områder

  I løpet av prosjektperioden ble det utviklet og testet ut kompetansetiltak rettet mot grunneiere og andre for å stimulere til entreprenørskap og nyskaping i og rundt vernede områder.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook