VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Landbrukstraktor og vinsj - 15 timer

Senja, 03.11.2021

Kursdata

 • Dato:

  03.11.2021

 • Varighet:

  7.5 timer

 • Kurssted:

  Gibostad

 • Kurskategori:

  Hogst og Skogsdrift

 • 1 400,-

  ( Landbruket )


  2 300,-

  ( Andre bransjer )

 • Påmelding

 • Til:


  Telefon: 46891542


  E-post: olebendikbendigtsen@gmail.com


  Deltakerbegrensning: Minimum 5, Maksimum 7

 • Innen:

  27.10.2021

 • Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, fakturerers full kurspris.

 • Kursbeskrivelse

  Landbrukstraktor og vinsj - 15 timer

  Kurset gir dokumentert opplæring for bruk av skogsvinsj (og frontlaster ved tømmerdrift) montert på landbrukstraktor, i henhold til forskriften «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013.

  Opplæringen kombinerer teori og praksis, og foregår i sin helhet utendørs. Det legges vekt på at kurset foregår i skogbestand som også gir deltakerne realistiske øvinger og kunnskaper om skogsdrift med landbrukstraktor.

  Gjennom øvingene lærer deltakerne å utføre drift på rasjonell måte tilpasset dette ustyret. God arbeidsteknikk og rasjonelle metoder bidrar også til å forebygge yrkesskader og belastningslidelser.

  Emner for kurset

  • Egenskaper og krav til landbrukstraktor som skal brukes i skogen.
  • Ståltau og snareutstyr.
  • Sikker betjening av vinsj og utstyr.
  • Velteplassen
  • Planlegging og gjennomføring av et aktuelt hogstopplegg, samt framkjøring med landbrukstraktor.

  Varighet og praktisk info
  Kuret varer 15 timer.
  På kurset benytter deltakerne sin egen sag, og vanligvis leies en av deltakernes sin landbrukstraktor med utstyr.

  Deltakerne bør på forhånd ha hogstopplæring tilsvarende Aktivt Skogbruk 15 timers kurs.

  5-8 deltakere pr kurs. Kurs kan gjennomføres på yrkesdager og lørdager.
   

  Instruktør / kursleder

 • Aktivt Skogbruk

  Ole-Bendik Bendigtsen

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Fagdag: Gullgruve på rot
  Innføring i skogbruk
  Skogfond
  Bruk av skogbruksplan
  Norsk PEFC Skogstandard
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Kulturlandskapet

  468 91 542

  olebendikbendigtsen@gmail.com

 • Finn andre ansatte

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Innføring i virkesutnytting - iBooks for iPad

  Denne e-boka for iPad tar for seg virkesutnytting sett fra maskinførerens hverdag.

 • 39,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Virkesverdi

  Virkesverdi - programvare

  Apteringsoppfølging i en ny tid. Programmet består av 3 deler:

  - Opparbeiding: Analyse av HPR-filer (produksjonsfiler)
  - Dimensjoner: Analyse av HQC-filer (kontrollmålingsfiler)
  - Aptering: Simulering

  Programmet kan installeres både på kontoret (PC) og i hogstmaskinen. I hogstmaskin kan programmet kontinuerlig overvåke «opparbeiding» og «dimensjoner».

 • 6250,-
 • Pris eks. frakt

  Virkesutnytting cd

  Virkesutnytting - CD med Powerpoint-presentasjoner

  Denne CD-platen inneholder 5 Powerpoint-presentasjoner.

 • 300,-
 • Pris eks. frakt

  Riktig og sikker hogst

  Riktig og sikker hogst

  Heftet er en veiledning i bruk av motorsag under hogst. Formålet er å gi oversikt over faremomenter og hvordan man kan takle disse.

 • 60,-
 • Pris eks. frakt

  Terrengskader - hefte

  Terrengskader ved skogsdrift

  Heftet er en praktisk veileder i å kvantifisere terrengskader og fremme tiltak for å redusere skadeomfanget.

 • 80,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Diameterspredning og korttømmerhåndtering som kostnadsdrivere

  Det er mange kostnadsdrivere som påvirker produktiviteten når ei skogsdrift skal gjennomføres. Første betingelsen for å unngå unødvendige kostnader er at vi kjenner kostnadsdriverne. Deretter kan vi sette inn tiltak; - kortsiktige og langsiktige.

 • Les artikkel
 • Kundetilfredshetsundersøkelse for skogsentreprenører

  Alle skogsentreprenører er på en eller annen måte konkurranseutsatte. For å vinne nye kunder, og holde på gamle, er det avgjørende å kjenne kundenes krav og forventninger.

  To spørreundersøkelser kan gi deg tilbakemelding på for fornøyde skogeierne eller skogbrukslederne/virksekjøperne er med deg som entreprenør. 

 • Les artikkel
 • kart

  Markfuktighetskart for skogen i Norge

  Det er et stort på fokus på å forebygge sporskader ved hogst og utkjøring av tømmer, og å sikre god vannkvalitet i bekker, elver og vann.

 • Les artikkel
 • Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

   

 • Les artikkel
 • Tynningsinstruks og resultatoppfølging

  Skogbrukets Kursinstitutt og Aktivt Skogbruk har utviklet program for beregninger ved tynning. Programmene er prøvd ut i samarbeid med maskinførere og Mjøsen Skog BA.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook