VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

RECO - økonomisk kjøring og drivstofforbruk

- Kurset består av en felles teoridag inne og en 4-timers personlig oppfølging ute i maskina.

Østre Toten, 28.11.2016

Reco kurs

Kursdata

 • Dato:

  28.11.2016

 • Varighet:

  7.5 timer

 • Kurssted:

  Valle videregående skole

 • Kurskategori:

  Hogst og Skogsdrift

 • 3 500,-

  ( Landbruket )


  3 500,-

  ( Andre bransjer )

 • Påmelding

 • Til: Mikael Fønhus


  Telefon: 992 87 002


  E-post: mf@skogkurs.no


  Deltakerbegrensning: Minimum 10, Maksimum 20

 • Innen:

  14.11.2016

 • Tilleggsinformasjon

  Kurset er gratis for lærlinger.


 • Kursbeskrivelse

  RECO - økonomisk kjøring og drivstofforbruk

  RECO (Rational Efficient Cost Optimization) er et praktisk kurs i økonomisk kjøring og drivstofforbruk for skogsmaskiner. 

  Kurset er utviklet av SKOGFORSK i Sverige og består av en teoridag innendørs, og personlig oppfølging ute i maskinen.

  Teoridagen kjøres for en større gruppe, maks ca 20 personer. Instruksjonen ute skjer i det enkelte maskinlag. Det beregnes ca 4 timers oppfølging ute pr fører. Målsettingen er å gå igjennom organisering av arbeidet, maskininnstillinger og kjøreteknikk.

  Tema

  • Drivstofføkonomi 
  • Maskininnstillinger
  • Avvirkningsplanlegging
  • Arbeidsmetodikk i ulike typer avvirkning
  • Kjøreteknikk (hva er flyt?) 
  • Kommunikasjon i laget

  Målgruppe

  Skogsmaskinførere, både hogstmaskin og lassbærer. Avvirkningslag bør delta samlet.

  Pris

  Pris per deltaker: kr 3 500,- + reise, kost og losji for instruktør.

  Kursinstruktør

  Ole Bertil Reistad, tlf: 481 35 051, e-post: obr@skogkurs.no
  Ole Petter Storbråten, tlf: 905 05 659, e-post: ops@skogkurs.no

  Informasjon og avtaler om kurs

  Skogkurs
  v/ Mikael Fønhus

  Instruktør / kursleder

  Finn andre ansatte

  Kurssted vist i kart:

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Innføring i virkesutnytting - iBooks for iPad

  Denne e-boka for iPad tar for seg virkesutnytting sett fra maskinførerens hverdag.

 • 39,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Virkesverdi

  Virkesverdi - programvare

  Apteringsoppfølging i en ny tid. Programmet består av 3 deler:

  - Opparbeiding: Analyse av HPR-filer (produksjonsfiler)
  - Dimensjoner: Analyse av HQC-filer (kontrollmålingsfiler)
  - Aptering: Simulering

  Programmet kan installeres både på kontoret (PC) og i hogstmaskinen. I hogstmaskin kan programmet kontinuerlig overvåke «opparbeiding» og «dimensjoner».

 • 6250,-
 • Pris eks. frakt

  Virkesutnytting cd

  Virkesutnytting - CD med Powerpoint-presentasjoner

  Denne CD-platen inneholder 5 Powerpoint-presentasjoner.

 • 300,-
 • Pris eks. frakt

  Riktig og sikker hogst

  Riktig og sikker hogst

  Heftet er en veiledning i bruk av motorsag under hogst. Formålet er å gi oversikt over faremomenter og hvordan man kan takle disse.

 • 60,-
 • Pris eks. frakt

  Terrengskader - hefte

  Terrengskader ved skogsdrift

  Heftet er en praktisk veileder i å kvantifisere terrengskader og fremme tiltak for å redusere skadeomfanget.

 • 80,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Kundetilfredshetsundersøkelse for skogsentreprenører

  Alle skogsentreprenører er på en eller annen måte konkurranseutsatte. For å vinne nye kunder, og holde på gamle, er det avgjørende å kjenne kundenes krav og forventninger.

  To spørreundersøkelser kan gi deg tilbakemelding på for fornøyde skogeierne eller skogbrukslederne/virksekjøperne er med deg som entreprenør. 

 • Les artikkel
 • kart

  Markfuktighetskart for skogen i Norge

  Det er et stort på fokus på å forebygge sporskader ved hogst og utkjøring av tømmer, og å sikre god vannkvalitet i bekker, elver og vann.

 • Les artikkel
 • Riktig og sikker hogst

  Det er utviklet både et hefte og en Powerpoint-presentasjon som tar for seg viktige faremomenter i forbindelse med skogsarbeid og hvordan en kan unngå ulykker.

   

 • Les artikkel
 • Tynningsinstruks og resultatoppfølging

  Skogbrukets Kursinstitutt og Aktivt Skogbruk har utviklet program for beregninger ved tynning. Programmene er prøvd ut i samarbeid med maskinførere og Mjøsen Skog BA.

 • Les artikkel
 • jobbiskogen.no

  Jobbiskogen.no er en portal med linker til fagartikler, video, kalkulatorer, forskningsresultater og annet nyttig stoff for deg som jobber i skogen med skogsmaskiner.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook