VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Ny skogbeskatning

Askim, 19.04.2018

Kursdata

 • Dato:

  19.04.2018

 • Varighet:

  4 timer

 • Kurssted:

  Viken Skog lokalkontor, Rakkestadveien 41, Askim

 • Kurskategori:

  Økonomi og skogfond

 • 795,-
 • Påmelding

 • Til:

  Meld deg på her!


  Deltakerbegrensning: Minimum 8

 • Innen:

  12.04.2018

 • Tilleggsinformasjon

  Tidsrom: 18.00 - 21.00 Andelseierpris: kr 795,-

  Ordinær pris: kr 995,-    I samarbeid med:

   

   

   

   

   

   


 • Kursbeskrivelse

  Ny skogbeskatning

  Stortinget har med virkning fra skatteårene 2016 og 2017 innført store endringer i skogbeskatningen. De aller fleste skogeiere blir berørt.

  Tidligere regler om gjennomsnittsligning er erstattet av en ny utjevningsordning, tømmerkontoen. Hva innebærer dette i praksis, og hvordan kan en optimal bruk av tømmerkontoen være et bidrag til bedre totaløkonomi for skogeier og bonde?

  Kursinnhold:

  • Lær mer om blant annet nye regler for virksomhetsvurdering og tømmerkonto
  • Tømmerkonto i praksis
  • Hvordan påvirker de nye reglene skogeierens økonomi?
  • Hvor går grensene mellom hobbyskog, kapitalskog og virksomhetsskog?
  • Bortfall av merverdigavgift for kapital- og hobbyskogeiere
  • Hvordan er overgangen fra de gamle reglene. 

  Faktura vil bli sendt ut etter kurskvelden. Prisen inkluderer kursmateriell som blir delt ut på teorikvelden. Kurset kan dekkes av skogfond med skattefordel. Forbehold: Vi må ha minimum  8 deltagere for at kurset skal avholdes.

   

  Instruktør / kursleder

 • Senior prosjektleder

  Mikael Fønhus


  Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

  992 87 002

  mf@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Kurssted vist i kart:

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Skogkurs Resyme - Nr. 13 Tap ved tidlig hogst

  Den eldste delen av skogreisingsskogen på Vestlandet og nordover begynner å bli hogstmoden, spesielt på de beste bonitetene. Det står ofte store tømmervolum pr. arealenhet lenge før hogstmodenhet, og det kan være fristende å realisere denne trekapitalen. 

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Ressurser og forvaltning

  Ressurser og forvaltning - Temabok

  Boka "Ressurser og forvaltning" inviterer skogeiere til å bearbeide oversikt over egne ressurser, inntektsmulighetene i skogen og hvordan skogeieren ut fra sin og familiens interesser og mål vil utnytte mulighetene i skogen.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Skogkurs Resyme - Nr. 10 Skogfond

  Skogbruk er en meget langsiktig næring, og det går mange tiår fra investeringer gjøres i et bestand til det kommer inntekter fra det samme bestandet. For å stimulere til økte investeringer i skogen har myndighetene blant annet etablert skogfondsordningen.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Smart bruk av skogfond - kurshefte

  Smart bruk av Skogfond - Kurshefte

  Dette kursheftet skal gi deg en pedagogisk innføring i hvorfor vi har skogfond, hvordan det virker, og ikke minst hvor god økonomisk ordning dette er for deg som skogeier.

 • 130,-
 • Pris eks. frakt

  Nåverdier og relative verdier - plastkort

  Brukes til å vurdere skogskjøtselstiltakenes lønnsomhet, og til å prioritere mellom skjøtselstiltak.

 • 10,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Skogfond - Skogkurs veileder

  De senere årene har det blitt utviklet mange nyttige og gode nettsteder, veiledere, kalkulatorer og animasjonsvideoer som viser hvordan skogfondet kan brukes. Så langt har ikke dette blitt systematisert og samlet. Med denne veilederen er det meste av relevant og tilgjengelig informasjon samlet på ett sted.

 • Les artikkel
 • Skogfond

  Her finner du Skogfondskalulatoren som beregner skogfondets virkning for din økonomi. Skogkurs har også utarbeidet et  nettsted som viser korrekt overføring fra kontoutskriften for skogfond til årets ligningsskjemaer, samt flere videoer og et resymé om temaet.

 • Les artikkel
 • Skog og ligning

  I denne artikkelen finner du fagstoff og hjelpemidler knyttet til skatteregler for skognæringen innført i 2016, 2017 og 2018.
   

 • Les artikkel
 • Skogbeskatning - Skogkurs veileder

  Fra og med inntektsårene 2016, 2017 og 2018 blir det innført store endringer i ligning og beskatning av skog. Som en støtte for skogeiere, regnskapsførere og andre som gir råd til skogeieren, har vi laget en Skogkurs veileder.

 • Les artikkel
 • Skogkulturkalkulatoren

  Skogkulturkalkulatoren er bygd som et hjelpemiddel i lønnsomhetsberegningen av ulike skogkulturtiltak. I dette Excel-arket kan du gjøre enkle beregninger av nåverdi og internrente. Samtidig er den ment å være fleksibel i forhold til å sette inn egne forutsetninger.                                                                                      

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook