VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

MiS med NiN – nettbasert

Gjøvik, 13.05.2019

Kursdata

 • Startdato:

  13.05.2019


  Sluttdato:

  15.05.2019

 • Varighet:

  22.5 timer

 • Kurssted:

  Honne Hotell og Konferansesenter, Biri

 • Kurskategori:

  Skogbruksplan

 • 1 000,-
 • Påmelding

 • Til:

  Meld deg på her!

 • Innen:

  30.04.2019

 • Tilleggsinformasjon

  Dette er et kurs i regi av Landbruksdirektoratet.

  Oppstart 13. mai - kl. 10.00

  Avslutning 15. mai - kl. 18.00

   


 • Kursbeskrivelse

  MiS med NiN – nettbasert

  Dette digitale tilbudet i regi av Landbruksdirektoratet er beregnet på alle som skal ut i felt og registrere livsmiljøer i skog (MiS-kartlegge), samt de som jobber mer administrativt med MiS. Tilbudet er en erstatning for årets feltkurs MiS-kartlegging med NiN, som pga. koronasituasjonen er avlyst. Seks ulike nettforelesninger og ett nettmøte vil til sammen gi en innføring i revidert MiS-metodikk, der Natur i Norge (NiN) er integrert som en del av metodikken.


  Last ned program

   

  Skogbrukets metode for registrering av livsmiljøer i skog, Miljøregistrering i skog (MiS), ble revidert i 2017. Samtidig ble Natur i Norge (NiN) integrert som en del av metodikken. NiN er utviklet for å kartlegge all natur i Norge på en mest mulig objektiv, verdinøytral og etterprøvbar metode. Alle prosjekter for miljøregistrering i skog skal bruke ny, revidert MiS-metodikk. 

  Tilbudet henvender seg til skogbruksplanleggere og andre taksatorer som skal ut i felt og kartlegge i henhold til MiS-instruksen. Kurset kan i tillegg egne seg for andre som jobber mer administrativt med MiS, dvs. de som skal planlegge, gi råd eller forvalte i henhold til MiS-kartlegging.

  Til sammen fem forelesninger med Rune Halvorsen fra Naturhistorisk museum (UiO) og Turid Asklund Trötscher og Jan-Erik Nilssen fra Landbruksdirektoratet, gir en innføring i NiN og MiS-relatert NiN teori, samt konsekvenser ved implementering av NiN i MiS. Den sjette filmen er en videoekskursjon med demonstrasjon av det økologiske rommet for skogsmark. Nettmøtet arrangeres en uke etter at nettforelesningene gjøres tilgjengelig. De som er påmeldt kurset vil få invitasjon til et nettmøte der det blir anledning til å stille spørsmål.

  Senere på sommeren/høsten, når koronasituasjonen tillater det, vil kursdeltakerne tilbys et 1-dags feltkurs.

  Etter endt kurs skal deltakerne forstå hensikten med MiS og NiN, og kjenne til forholdet mellom gammel og ny MiS-kartlegging. Alle som gjennomfører evalueringen som sendes ut i etterkant, vil få kursbevis.

  Tema for nettforelesninger

  1.      Generell innføring i NiN type- og beskrivelsessystem med hovedvekt på skog

  2.      MiS-livsmiljøer i NiN-systemet

  3.      Kartlegging av MiS-livsmiljøer etter Ldir veileder

  4.      Retningslinjer for revisjon av MiS-registreringer

  5.      Rutiner for dataforvaltning – sentral database hos NIBIO 

  6.      Videoekskursjon - demonstrasjon av det økologiske rommet for skogsmark

   

  Instruktør / kursleder

 • Senior prosjektleder

  Anna Lena Albertsen


  Lære med skogen

  971 65 634

  ala@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Kurssted vist i kart:

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Relaskop

  Relaskopet brukes til å finne skogbestandets grunnflatesum (m2 per hektar). Ved hjelp av volumtabell regnes grunnflatesummen om til bestandsvolum.

 • 48,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Evaluering av Bestway – støtteverktøy for planlegging av basveger

  Arbeidet med å digitalisere operative oppgaver i skogbruket blir drevet framover av tilgang på digitale data, data-verktøy og praktisk bruk av informasjonen fra disse. Ønsket om å effektivisere avvirkning og utkjøring av tømmer, og samtidig minimere kjøreskader har gjort at Skogforsk i Sverige har utviklet støtteverktøyet Bestway. Programmet gjør det lettere å planlegge basveger.

 • Les artikkel
 • Laserdata sammenstillt med maskindata

  Bærekraftig bruk av skogressursene i Norge

  Prosjektets primære mål var å bidra til bedre utnyttelse av skogressurser og produksjonsressurser samt å bidra til færre konflikter mellom miljøhensyn og skogsdrift i normalt og bratt terreng.
   

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook