VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

MiS-kartlegging med NiN

Gjøvik, 13.05.2019

NiN-kurs

Kursdata

 • Startdato:

  13.05.2019


  Sluttdato:

  15.05.2019

 • Varighet:

  22.5 timer

 • Kurssted:

  Honne Hotell og Konferansesenter, Biri

 • Kurskategori:

  Skogbruksplan

 • 1 000,-
 • Påmelding

 • Til:

  Meld deg på her!

 • Innen:

  30.04.2019

 • Tilleggsinformasjon

  Dette er et kurs i regi av Landbruksdirektoratet.

  Oppstart 13. mai - kl. 10.00

  Avslutning 15. mai - kl. 18.00

   


 • Kursbeskrivelse

  MiS-kartlegging med NiN

  Skogbrukets metode for registrering av livsmiljøer i skog, Miljøregistrering i skog (MiS), er blitt revidert. I den forbindelse er ny metodikk og nye veiledere utviklet. Dette kurset i regi av Landbruksdirektoratet, er beregnet på alle som skal ut i felt og registrere livsmiljøer i skog (MiS-kartlegge). Det vil også være nyttig for de som jobber mer administrativt med MiS.


  Last ned program

   

  Samtidig med at MiS er revidert, er NiN integrert som en del av metodikken. NiN (Natur i Norge) er utviklet for å kartlegge all natur i Norge på en mest mulig objektiv, verdinøytral og etterprøvbar metode. Alle prosjekter for miljøregistrering i skog med oppstart etter juni 2017, skal bruke revidert MiS-metodikk. 

  Kurstilbudet henvender seg til skogbruksplanleggere og andre taksatorer som skal ut i felt og kartlegge i henhold til MiS-instruksen. Kurset strekker seg over tre dager og inneholder både teori og praktiske øvelser. Etter endt kurs skal kursdeltakerne være i stand til å kartlegge MiS med NiN. De skal i tillegg forstå hensikten med MiS og NiN, og kjenne til forholdet mellom gammel og ny MiS-kartlegging. 

  Kurset kan i tillegg egne seg for andre som jobber mer administrativt med MiS, dvs. de som skal planlegge, gi råd eller forvalte i henhold til MiS-kartlegging. Her kan man velge å kun delta én dag. Dag 1 gir en innføring i NiN og MiS-relatert NiN teori, samt konsekvenser ved implementering av NiN i MiS. En kort demonstrasjon i felt av naturtypebestemmelse etter NiN er inkludert i programmet.
   

  Innhold 

  • Generell innføring i NiN sitt type- og beskrivelsessystem for natur i Norge med hovedvekt på fastmarks- og våtmarkssystemer med skog 
  • MiS-livsmiljøer og hvordan de er plassert i NiN-systemet 
  • Gjennomgang av «Veileder for kartlegging av MiS-livsmiljøer etter NiN» 
  • Praktiske konsekvenser ved implementering av NiN i MiS
  • Rutiner og opplegg for behandling av data 
  • Feltdemonstrasjoner av naturtypebestemmelse etter NiN
  • Feltdag med instruktører, øvelser i mindre grupper. Øve på å bestemme naturtype og å kartlegge MiS-livsmiljøer etter NiN
    

  Kursholdere

  Landbruksdirektoratet

  • Jan Erik Nilsen
  • Linn Viken Bøe
  • Turid Asklund Trötscher

  Naturhistorisk museum, UiO

  • Rune Halvorsen
  • Harald Bratli

  Skogkurs

  • Anna Lena Albertsen

  Instruktør / kursleder

 • Senior prosjektleder

  Anna Lena Albertsen


  Lære med skogen

  971 65 634

  ala@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Kurssted vist i kart:

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Relaskop

  Relaskopet brukes til å finne skogbestandets grunnflatesum (m2 per hektar). Ved hjelp av volumtabell regnes grunnflatesummen om til bestandsvolum.

 • 48,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Laserdata sammenstillt med maskindata

  Bærekraftig bruk av skogressursene i Norge

  Prosjektets primære mål var å bidra til bedre utnyttelse av skogressurser og produksjonsressurser samt å bidra til færre konflikter mellom miljøhensyn og skogsdrift i normalt og bratt terreng.
   

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook