VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Ungskogpleie - 10 timer

Tønsberg, 11.10.2019

UNGSKOGPLEIE - foto: Stora Enso

Kursdata

 • Startdato:

  11.10.2019


  Sluttdato:

  12.10.2019

 • Varighet:

  10 timer

 • Kurssted:

 • Kurskategori:

  Skogskjøtsel

 • 1 840,-

  ( Landbruket )


  2 760,-

  ( Andre bransjer )

 • Påmelding

 • Til:

  Atle Rønning


  Telefon: 90614500


  E-post: post@ar-maskin.no


  Deltakerbegrensning: Minimum 5

 • Innen:

  23.09.2019

 • Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, fakturerers full kurspris.

 • Tilleggsinformasjon

  En kveld inne og en hel dag ute på lørdag. Starter kl 18.00 den 27 sep.

  Kurset er i regi av Tønnsbergdistriktet skogeierområde.


 • Instruktør / kursleder

 • Aktivt Skogbruk

  Håvard Midtskogen

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Skogfond
  Bruk av skogbruksplan
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Lauvskog
  Tynning
  Stammekvisting
  Flerbrukshensyn i skogbehandlingen
  Kulturlandskapet
  Vedproduksjon
  Biovarme

  950 40 438

  haavard@skogselskapet.no

 • Finn andre ansatte

  Kursbeskrivelse

  Ungskogpleie - 10 timer

  Kurset gir en konsentrert innføring om ungskogpleie og utførelse av arbeidet. Kurset gir opplæring i bruk av ryddesaga som verktøy til dette arbeidet.

  Målgruppe
  Kurset er beregnet på personer som skal utføre ungskogpleie, uavhengig om de allerede har noe skoglig erfaring eller ikke.

  Emner for kurset
  Nedenfor vises emnene for kurset, samt et forslag til hvordan gjennomføringen kan gjøres:
  Del 1 (inne, ca 3 timer):
  - Prioritering av bestand for ungskogpleie
  - Utvikling av et skogbestand med og uten pleie
  - Ungskogpleiens økonomi
  - Kvalitetsorientert ungskogpleie
  - Flerbrukshensyn
  - Trevalg

  Del 2 (ute, ca 7 timer)
  - Vurdering av tetthet og rett tidspunkt for ungskogpleie
  - Kvalitetsorientert ungskogpleie i praksis
  - Filing av ryddesagblad, innstilling av sele
  - Bruk av ryddesag
  - Praktiske øvelser

  Varighet og praktisk info
  Kurset varer i 10 timer. Fordeling av timene (pr. dag) tilpasses lokalt og i samarbeid med instruktør. Der det ligger tilrette for det kan en kveldssekvens samt en utedag være tjenlig.
  På kurset benytter deltakerne sin egen ryddesag. Kurs med 5-6 deltakere gjennomføres på arbeidsplassen eller i nærmiljøet.
  Den praktiske delen av kurset dekker kravet til dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av ryddesag. 

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Resyme 4

  Skogkurs Resyme - Nr. 04 Planting

  Etablering av ny foryngelse, for å sikre ny produksjon og god økonomi i fremtidsskogen, er det viktigste tiltaket som gjøres etter hogst. Å plante gir sikkerhet for rask og god etablering, kortere omløpstid og jevn plantetetthet.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Markberedning - iBooks for iPad

  Denne iPad-versjonen om MARKBEREDNING er basert på Skogkursresymeet med samme navn. Initiativtakerne til den nye standarden for markberedning er skogeierandelslagene Glommen, Viken og Mjøsen, SB Skog, Norskog, Statskog SF og fylkesmennene i Hedmark og Oppland. Skogbrukets Kursinstitutt har hatt prosjektledelsen og prosjekteierskapet.

 • 39,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Skogkurs Resyme - Nr. 03 Råtebekjempelse

  Kvalitetsvirke er framtidas krav, og råtefrekvensen i granskogene må reduseres. Rotkjuka er den viktigste råtesoppen i granskog. Infeksjon via stubbesnitt etter tynning er en viktig smittevei.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  tynning

  Tynning i gran- og furuskog - Temabok

  Med økende andel yngre skog gir boka kunnskap om hvordan skogbehandlingen kan utføres, og hvilke muligheter disse arealene utgjør for eiendommen.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Skogkurs Resyme - Nr. 08 Maskinell Planting

  I de senere åra har maskinell planting blitt mer aktuelt, både fordi det er vanskelig å skaffe kvalifisert arbeidskraft og at det etterhvert produseres plantemaskiner som passer bedre for norske forhold.

 • 15,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Markberedning i Trøndelag

  LENSA har i samarbeid med Skogkurs utarbeidet en 4 siders informasjon om utførelse av markberedning. Last ned i PDF-format!

 • Les artikkel
 • Stammekvistingskalkyle

  Skogbrukets Kursinstitutt har utviklet et program for stammekvisting med utregninger for bestandsutvikling, kostnadskalkyle, og lønnsomhetsberegning.

 • Les artikkel
 • Utenlandsk arbeidskraft

  Her finner du informasjon og materiell knyttet til ikke-skandinavisk arbeidskraft. På siden kan du laste ned kurshefter til bruk på Aktivt Skobruks kurs i ungskogpleie og skogplanting på blant annet russisk og polsk. Heftene foreligger også på engelsk og norsk. På denne siden finner du også aktuelle linker til informasjon for deg og dine utenlandske ansatte.

 • Les artikkel
 • Ungskogpleie-brosjyre om lønnsomhet

  STELL AV UNGSKOGEN KAN ØKE HOGSTINNTEKTEN MED 50 %

  Brosjyre med viktige momenter om ungskogpleiens lønnsomhet. Den viser ungskogpleiens viktighet sett fra en litt utradisjonell vinkel, om hvordan ungskogpleie kan øke inntekten i gammelskogen.

 • Les artikkel
 • Stangmontert kjederyddesag

  Både Husqvarna og Stihl tilbyr kjederyddesag. Utstyret viser interessante egenskaper samtidig som de på noen områder har større effektivitet enn ryddesaga.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook