VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Elgbeitetaksering

Steinkjer, 22.05.2019

Kursdata

 • Startdato:

  22.05.2019


  Sluttdato:

  23.05.2019

 • Varighet:

  15 timer

 • Kurssted:

  Steinkjer rådhus, Steinkjer

 • Kurskategori:

  Jakt og Utmarksnæring

 • 2 500,-

  (inkl. lunsj)

 • Påmelding

 • Til:

  Klikk her for påmelding


  Deltakerbegrensning: Maksimum 20

 • Innen:

  19.05.2019

 • Tilleggsinformasjon

  Tidspunkt:
  22. mai kl. 09.00-17.00
  23. mai kl. 08.00-16.00
   


 • Kursbeskrivelse

  Elgbeitetaksering

  De siste 10-årene er stadig flere områder i landet utsatt for overbeite. Det har gitt mindre og dårligere kvalitet på beitet, lavere vekt på dyra og lavere kalvproduksjon. I tillegg er det blitt store skogskader, særlig på furu. I gjeldende lovverk innen vilt- og skogsektoren er det bestemt at beitetilgang og beiteskade skal være styrende i forvaltningen.

  Skogkurs har siden 2002 vært engasjert i elgbeitetaksering og har arrangert kurs rundt i hele landet. Professor emeritus Knut Solbraa var sentral i metodeutvikling og kurs. Ut fra erfaringer og ønsker fra brukergrupper, er taksten endret og ny veileder og standard er utarbeidet.

  Endringene er:
  Gran blir taksert som furu. Bartreplantene deles i uskadde, skadde og ødelagte. Beiteuttaket settes i 10-% -grupper. Furu- og granplanter på 0,2-0,5 meter telles. Egen app er laget for taksering på nettbrett. Regneark for data-utregning er laget. Nytt og utvidet faghefte er utarbeidet.
   
  Målsetting
  Kurset skal gi deltakerne:

  • Kunnskap om elgens beiting på busker og trær
  • Innsikt i offentlig og privat forvaltning av elg og skog
  • Anbefalinger omkring planlegging og forarbeider til taksten
  • Kunnskap om takstmetoden og utføring av feltarbeidet
  • Praktiske øvelser i taksering
  • Anvisning i utregning og beregning av takstresultater
  • Kunnskap for tolking og framlegging av takstresultater
  • Grunnlag for anbefalinger om elgforvaltning i området

   
  Målgrupper

  • Offentlige og private forvaltere med ansvar for elg- og skogforvaltning
  • Taksatorer som skal utføre feltarbeidet og utregningene
  • Jegere, skogeiere og andre som har interesse og skal bruke taksten

   
  Program
  Kurset går over to dager, totalt om lag 15 timer. Tiden før lunsj andre dag er avsatt til praktisk demonstrasjoner og øvelser i takstbestand.
   
  Forelesere:    
  Gunnar O. Hårstad, Skogkurs
  Lokale forvaltere

  Instruktør / kursleder

 • Seniorrådgiver

  Gunnar O. Hårstad


  Elgbeitetaksering mm.

  917 23 876

  goh@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Kurssted vist i kart:

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Elgbeitetaksering

  Flere elgområder i landet blir utsatt for overbeite. Det gir svakere dyr og store skogskader i lang tid framover. Med beitetaksering etter denne utvidede standarden, vil forvaltere av elg og skog få oversikt og holde kontroll med beitet, og det blir lettere holde elgstammen på bærekraftig nivå.

 • 120,-
 • Pris eks. frakt

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Engasjementet i temaet ettersøk av skadet hjortevilt startet våren 2007 med et tredagers seminar med nordiske forelesere og stor deltagelse. Mange av deltagerne var kommunale ettersøksjegere fra viltnemder, fallviltgrupper og ettersøksringer.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktledelse - Temahefte

  JAKTLEDELSE er skrevet med henblikk på dokumentasjon og bakgrunnstoff for SKIs kurs i Jaktledelse. Heftet står selvstendig, og kan derfor brukes ved ulike former for organisert opplæring eller ved selvstudium.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktguiding - Temahefte

  Kompetanseheving for los og fører ved tilrettelagte jakter.

 • 180,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Skogshøns og skogbruk

  Skogshønsene jerpe, orrfugl og storfugl krever at det tas hensyn til viktige biotoper ved skogbrukstiltak. Mye ny kunnskap fra forskningsprosjekter og praktisk forvaltning har kommer den senere tid.

 • Les artikkel
 • Verdifull jakt

  Verdifull Jakt startet opp sommeren 2011 og hadde som formål å bidra til økt omsetning for de jaktturismebedriftene som deltok i prosjektet, noe det også gjorde for de 12 bedriftene som deltok.

 • Les artikkel
 • Næringsutvikling i og omkring vernede områder

  I løpet av prosjektperioden ble det utviklet og testet ut kompetansetiltak rettet mot grunneiere og andre for å stimulere til entreprenørskap og nyskaping i og rundt vernede områder.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Foredling av hjorteviltkjøtt

  Årlig felles 6 500 ton hjorteviltkjøtt, hvorav 15 % leveres til viltbehandlingsanlegg. 85 % tas hånd om av jegerne og jaktlagene til egen husholdning og til lokal foredling. Bearbeiding og salg av viltkjøtt til andre er regulert gjennom bestemmelser som er vanskelig og til dels lite kjent. Mattilsynet skal kontrollere at bestemmelsene håndheves.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook