VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Foredling av hjorteviltkjøtt

Trøndelag - Overhalla , 04.09.2019

Kursdata

 • Startdato:

  04.09.2019


  Sluttdato:

  05.09.2019

 • Varighet:

  15 timer

 • Kurssted:

  Kvatninga planteskole - Kvatninga 88, 7860 Skage

 • Kurskategori:

  Jakt og Utmarksnæring

 • 3 500,-

  (inkl. lunsj)

 • Påmelding

 • Til:

  Klikk her for å melde deg på!


  Deltakerbegrensning: Maksimum 12

 • Innen:

  29.08.2019

 • Tilleggsinformasjon

  Tidspunkt:
  4. september: kl. 09:00 - 17:00
  5. september: kl. 09:00 -17:00

  Forelesere:
  Dag1 - Foredling av hjorteviltkjøtt 
  - Bjørn Arve Øvereng, Dagh Bakka, Skogkurs

  - Merete Valseth, Mattilsynet.

  Dag2 - Nedkjæringskurs

  - Ivar Johnny Hellerud, Animalia


 • Kursbeskrivelse

  Foredling av hjorteviltkjøtt

  Kurset arrangeres regionvis over 15 timer på to dager: Første dag fokuserer på etablering og drift av småskala foredlings-anlegg. Andre dag tar for seg praktisk nedskjæring av hjortevilt for salg.

  Forelesere første dag er viltansvarlig fra Skogkurs og veterinær fra Mattilsynet. Foreleser andre dag er instruktør fra Animalia. Kurset er åpen for alle.

  Pris

  Kursavgiften på kr. 3 500,- inkluderer kursdokumentasjon og mat i kurstiden. Eventuell overnatting kommer i tillegg.

  Målsetting

  Deltakerne skal bli godt kjent med de krav som stilles og få veiledning om etablering og drift av småskala foredlings-anlegg for hjorteviltkjøtt. Dette vil bidra til:

  • Større mengder kjøtt i ønsket sortiment for ulike lokale kjøpegrupper
  • Kortreist mat med lokal tilknytning og med en historie om opprinnelse
  • Bedre kvalitet på kjøttet og bedre omdømme for norsk mat
  • Større verdiskaping for jaktlag, grunneiere og lokale serveringsbedrifter
  • Færre brudd på regelverk - bevisst eller ubevisst
  • Dyktiggjøre deltakerne i praktisk nedskjæring for salg med fokus på skjærespesifikasjoner og skjæreøkonomi.

  Målgrupper

  Kurset og materiellet er særlig tiltenkt personer som driver eller vurderer å starte viltkjøtt-foredling som lokale detaljister. Andre innen slakting og foredling vil også ha godt utbytte.

  Sentrale emner dag en:

  • Regler for omsetning
  • Registrering av virksomheten
  • Virksomhetens ansvar
  • Krav til lokaler og utstyr
  • Krav til driften
  • Internkontroll og HACCP
  • Krav til produktene
  • Krav til merking og sporing.

  Sentrale emner dag to:

  • Utstyr: Kniver egnet til skjæring av vilt, skjerpestål og valg av kjøttsag
  • Sikkerhet: Ulike typer skjærehansker og brynjer
  • Hygiene: Generelt om hygiene i en skjæreavdeling
  • Mottakskontroll av slakt: Hva er viktig ved mottak av slakt
  • Skjæring: Av forpart, mellompart og bakpart. Uttak av edle deler og diverse sorteringer og stykningsdeler.
  • Skjæreøkonomi: Registrering av inn og ut vekter for bruk i kalkyler og skjæremønster. Fordelene med skjærespesifikasjoner på produktene en produserer og selger.

  Praktisk info: For nedskjæringskurset dag to er det en fordel at deltagerne har med eget utstyr som kniver, skjerpestål, skjærehansker og slakteklær. Kan kjøpes på: bokken.no - Ellers finnes det kniver for utlån og engangsklær.

   

   

  Instruktør / kursleder

 • Aktivt Skogbruk mm.

  Bjørn Arve Øvereng

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Fagdag: Gullgruve på rot
  Innføring i skogbruk
  Skogfond
  Bruk av skogbruksplan
  Norsk PEFC Skogstandard
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Hogstteknikk med ergonomi
  Skogsdrift med landbrukstraktor
  Skogsdrift med slepebane
  Taubaner - tungt utstyr
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Stammekvisting
  Vedproduksjon
  Biovarme
  Kulturlandskapet
  Plantevernmidler (autorisasjonskurs)

  Integrert plantevern i skog


  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  950 97 408

  bao@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

  Kurssted vist i kart:

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Elgbeitetaksering

  Flere elgområder i landet blir utsatt for overbeite. Det gir svakere dyr og store skogskader i lang tid framover. Med beitetaksering etter denne utvidede standarden, vil forvaltere av elg og skog få oversikt og holde kontroll med beitet, og det blir lettere holde elgstammen på bærekraftig nivå.

 • 120,-
 • Pris eks. frakt

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktledelse - Temahefte

  JAKTLEDELSE er skrevet med henblikk på dokumentasjon og bakgrunnstoff for SKIs kurs i Jaktledelse. Heftet står selvstendig, og kan derfor brukes ved ulike former for organisert opplæring eller ved selvstudium.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Jaktguiding - Temahefte

  Kompetanseheving for los og fører ved tilrettelagte jakter.

 • 180,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Kommunal viltforvaltning

  Skogkurs setter viltforvaltning på dagsorden, og vil ha særlig fokus på kommunale viltforvaltere og kommunal viltforvaltning. Vi kommer til å starte opp med et tilbud om regionale fagsamlinger for kommunale viltforvaltere. Et bidrag for å ivareta og styrke offentlig viltforvaltning.

 • Les artikkel
 • Skogshøns og skogbruk

  Skogshønsene jerpe, orrfugl og storfugl krever at det tas hensyn til viktige biotoper ved skogbrukstiltak. Mye ny kunnskap fra forskningsprosjekter og praktisk forvaltning har kommer den senere tid.

 • Les artikkel
 • Verdifull jakt

  Verdifull Jakt startet opp sommeren 2011 og hadde som formål å bidra til økt omsetning for de jaktturismebedriftene som deltok i prosjektet, noe det også gjorde for de 12 bedriftene som deltok.

 • Les artikkel
 • Næringsutvikling i og omkring vernede områder

  I løpet av prosjektperioden ble det utviklet og testet ut kompetansetiltak rettet mot grunneiere og andre for å stimulere til entreprenørskap og nyskaping i og rundt vernede områder.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook